English   Romana 
  
   Newsletter    
Enter email
Subscribe
  
   Careers    
   The content of this section is not available in English    
  
   Public information    
   The content of this section is not available in English    
  
   Public Procurement    
   The content of this section is not available in English    
  
   News / Events    
  
   Projects    
  
   Documents    
   The content of this section is not available in English    
 
  
  
   Descriere    

COMPARTIMENT DE CERCETARE-DEZVOLTARE «MECATRONICA MASURARII INTELIGENTE»

Obiect de activitate
 • Conceperea si realizarea de echipamente mecatronice la tema specifice domeniului
 • Dezvoltarea de metode, tehnologii si mijloace de masurare si control integrat pentru verificarea caracteristicilor de calitate prin procedee specifice tehnicii de masurare inteligente
 • Sisteme informatizate de control integrat si asigurarea calitatii
 • Tehnici si metode destinate cresterii competitivitatii, fiabilitatii si capabilitatii produselor si proceselor industriale
 • Dezvoltarea tehnicilor experimentale si a masuratorilor de laborator
 • Elaborarea de tehnologii si proceduri pentru testare si investigare in cadrul proceselor de productie
 • Activitati informatice, realizarea de software, prelucrari de date
 • Asistenta tehnica si consultanta de specialitate pentru proiectarea si executia de obiective specifice domeniului
 • Expertize tehnice privind gradul de functionalitate si siguranta operationala a instalatiilor si echipamentelor de masurare si control
 • Solutii si programe de calcul, metodologii de experimentare, proiectare si executie de produse din domeniu
 • Oferte, documentatii pentru participare la licitatii
 • Certificare de produse si tehnologii, rapoarte de calitate conform testarilor efectuate
 • Prestari servicii, service, reparatii pentru produse din profilul de activitate
 • Executii de unicate si serii mici, in cadrul activitatii de microproductie

Compartimentul MMI cuprinde un domeniu larg de echipamentele inteligente complexe de masurare si control integrat asistate de calculator.
Compartimentul MMI, orientat pe producerea si dezvoltarea mijloacelor si tehnicilor mecatronice de masurare, este pregatit pentru a ajuta eficient clientii in vederea obtinerii unei productii de calitate si transformarii fabricatiei in procese inteligente de productie.
Compartimentul MMI ofera si o gama de servicii ce includ:
 • punere in functiune
 • instruire
 • garantie
 • service
 • contracte de intretinere si reparare
back to COMPARTMENT OF RESEARCH AND DEVELOMENT - «SMART MEASUREMENT MECHATRONICS»