English   Romana 
  
   Newsletter    
Enter email
Subscribe
  
   Careers    
   The content of this section is not available in English    
  
   Public information    
   The content of this section is not available in English    
  
   Public Procurement    
   The content of this section is not available in English    
  
   News / Events    
  
   Projects    
  
   Documents    
   The content of this section is not available in English    
 
  
  
   Descriere    

COMPARTIMENT DE CERCETARE-DEZVOLTARE «MICRO SI NANOTEHNOLOGII MECATRONICE»

Domeniu de activitate
 • Ingineria sistemelor si microsistemelor de prelucrare conventionale si neconventionale:
  • Analize si diagnoze de proces;
  • Logistica tehnologica dedicata dezvoltata in sisteme / microsisteme informatizate pentru procesare, monitorizare, transfer si gestionare;
  • Echipamente / sisteme pentru verificari si incercari in proces si la finele procesului tehnologic;
  • Abordari in domeniul prelucrarilor, aplicative industrial, cu laser
 • Materiale noi:
  • Cercetari aplicative ale materialelor compozite cu structuri nano / micrometrice;
  • Cercetari pentru tehnologii de procesare si utilizare de noi materiale cu caracteristici specializate;
  • Metode si echipamente pentru investigarea, caracterizarea si procesarea noilor materiale cercetate;
 • Nanotehnologii:
  • Studii si analize privind evaluarea potentialului de absorbtie a noilor domenii de cercetare micro si nanodimensionale respectiv, micro si nanostructurale;
  • Prefigurarea directiilor imediate si de perspectiva privind dezvoltarea sistemelor micro si nanomecatronice, in special a micro / nanosenzorilor si micro / nanoactuatorilor;
  • Elaborare de metode si proceduri specifice pentru caracterizare si evaluare.
 • Studii prognoze, strategii:
  • Studii de piata;
  • Strategii sectoriale de dezvoltare;
  • Prognoze de dezvoltare sectoriale.
 • Studii/ analize tribotehnologice de sistem:
  • Analiza tribosistemelor specifice aschierii si microaschierii materialelor metalice si nemetalice cu ajutorul structurilor compozite dure si extradure;
  • Studiul efectelor induse in tribosistem prin variatia parametrilor tehnologici pe categorii de procese;
  • Elaborarea de metodici si proceduri de testare, complementare celor practicate in UE;
  • Caracterizarea structurala si operationala a straturilor de acoperire rezistente la uzura.


In cadrul compartimentului: este inregistrat si Centrul de excelenta: „Logistica si transfer pentru materiale dure si extradure", care functioneaza in sistem retea, prin conexiuni stiintifice si reunind specialisti din INCDMTM, institutii de invatamānt superior, institute de cercetare-dezvoltare si societati comerciale cu activitati de cercetare in domeniu Obiectivele strategice prioritare ce decurg din directiile strategice preliminate sunt:
 • Formarea uni nucleu de specialisti multidisciplinar si extins, cu potential superior de elaborare, promovare si dezvoltare de proiecte sustenabile si compatibile cu exigentele actuale ale pietei interne si externe a cercetarii;
 • Dezvoltarea unei baze materiale pentru cercetare, aliniata exigentelor stiintifice pe plan comunitar si international;
 • Dezvoltarea permanenta a activitatilor asociative, de parteneriat intern si extern cu entitati de cercetare si respectiv, IMM-uri cu vocatie inovativa si apetenta pentru cercetare-dezvoltare.

Oferta CERTIM

back to COMPARTMENT OF RESEARCH AND DEVELOMENT - MECHATRONIC MICRO- AND NANO-TECHNOLOGIES»