English   Romana 
  
   Newsletter    
Introduceti emailul
Abonare
   Cariere    
   Informatii publice    
   Achizitii publice    
  
   Noutati / Evenimente    
   Proiecte    
   Documente    
 
  
  
   Noutăţi    

CONCURS STUDENŢESC DE CREATIVITATE ŞI INOVARE, EDIŢIA I-A, BUCUREŞTI, IANUARIE 2015
   10 februarie 2015

În perioada 5-9 ianuarie 2015 în cadrul proiectului POSDRU 'PRIN PRACTICĂ AI VIITOR' - ID 141251, s-a desfăşurat CONCURSUL STUDENŢESC DE CREATIVITATE ŞI INOVARE.
La acest concurs au fost invitaţi să participe studenţii din anii I, II, III şi IV, membrii ai grupului ţintă al proiectului.

Comsia de examinare:

 • Prof.dr.ing.Gheorghe Gheorghe - preşedinte
 • Prof.dr.ing.Constantin Udrea - membru
 • Prof.dr.ing.Constantin Nitu - membru
 • Prof.dr.ing.Mihai Avram - membru
 • Conf.dr.ing.Lucian Grigore - membru
 • Dr.ing. Aurel Zapciu - membru
 • Dr.ing.Iulian Munteanu - membru
Secretar: As.dr.ing.Laurenţiu Cartal

În concurs au fost înregistrate 12 lucrări (vezi lista aici).


Participare INCDMTM, ȋmpreuna cu Clusterul MECHATREC & APROMECA (EMC), la evenimentul de la Universitatea POLITEHNICA București pe 20 ianuarie 2015
   21 ianuarie 2015

Ȋn data de 20.01.2015, a avut loc ȋn cadrul Universităţii 'Politehnica București', Simpozionul cu titlul «TINERII CERCETĂTORI - CREATIVITATE ȘI PROGRES ȊN SOCIETATEA CUNOAȘTERII».
La acest eveniment, s-a prezentat un film cu activităţile INCDMTM-București - Clusterul MECHATREC și ale unităţii de management cluster: APROMECA.
De asemenea, cu acest prilej, INCD Mecatronică și Tehnica Măsurării a organizat un stand expoziţional, ȋn care s-au prezentat cataloage, broșuri, pliante și CD-uri cu realizările Institutului, ale Clusterului MECHATREC și APROMECA.
Ȋn cadrul standului, s-au purtat discuţii cu numeroși vizitatori, cu precădere studenţi și cadre didactice din Universitatea Politehnica București, cărora le-au fost prezentate principalele realizări, direcţii de cercetare și oportunităţi de colaborare cu INCD-Mecatronică și Tehnica Măsurării și entităţile din cadrul Clusterului MECHATREC.
Programul evenimentului este disponibil aici!


Promovare INCDMTM in Infocam RO-RU
   28 octombrie 2014

Prezentarea INCDMTM in buletinul de limba rusa Infocam Ro-Ru
Buletin informativ Ro-Ru (articol despre INCDMTM - pp. 17-20)-septembrie 2014

LANSAREA PROIECTULUI 'Prin practică ai viitor'
   01 iunie 2014

POSDRU 2007-2013
AXA PRIORITARĂ 2 - 'Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii'
DOMENIUL MAJOR DE INTERVENŢIE 2.1 - 'Tranziția de la școală la viața activă'
Beneficiar: Asociaţia profesională Patronatul Român din Industria de Mecanică Fină, Optică și Mecatronică APROMECA
Titlu proiect: 'Prin practică ai viitor' - ID 141251

LANSAREA PROIECTULUI

'Prin practică ai viitor'

Asociaţia Profesională Patronatul Român din Industria de Mecanică Fină, Optică și Mecatronică APROMECA, alături de Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Mecatronică și Tehnica Măsurării - I.N.C.D.M.T.M. București și Universitatea Politehnică București - Facultatea de Inginerie Mecanică și Mecatronică si Fundaţia Lumina Instituţii de Ȋnvaţamant (Universitatea Europei de Sud-Est Lumina), derulează începând cu data de 25 aprilie 2014, proiectul 'Prin practică ai viitor', ID 141251.

Proiectul este co-finanțat de Uniunea Europeană prin Fondul Social European și prin bugetul național în cadrul Programului Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane, în cadrul Axei prioritare 2, DMI 2.1. Proiectul se implementează în București pe o perioadă de 18 luni.

OBIECTIVUL GENERAL al proiectului Obiectivul general al proiectului îl reprezintă dezvoltarea în domeniul ingineriei avansate a aptitudinilor de muncă și îmbunătăţirea inserţiei pe piaţa muncii pentru 400 de studenţi din Reg BI, într-o perioada de 18 luni.

OBIECTIVELE SPECIFICE ale proiectului sunt: O1 - informarea privind oportunităţile de alegere a unei cariere profesionale, pentru 400 de persoane; O2 - consiliere și orientare profesională a 400 persoane în vederea alegerii traseului profesional adecvat; O3 - organizarea a 8 vizite de studiu în vederea susţinerii activităţii de consiliere profesională pentru 200 de persoane; O4 - facilitarea tranziţiei de la scoală la viaţa activă prin organizarea de stagii de pregătire practică pentru 400 de persoane. GRUPUL ŢINTĂ: Grupul ţintă este format din 400 de studenţi. Grupul ţintă va fi înmatriculat în sistemul naţional de învaţământ, va fi student al unei instituţii de învăţământ din Regiunea București Ilfov, din mediul urban și urmează secţia de profil tehnic a programelor de licenţă/master (mecatronică, integronică, adaptronică, robotică, mecanică, optometrie, etc.), tehologia informaţiei, relaţii internaţionale și studii europene. ACTIVITĂŢILE PROIECTULUI dedicate grupului ţintă sunt: ü Derularea de activităţi de consiliere și orientare profesională. Activitatea își propune recrutarea și menţinerea grupului ţintă, elaborarea de materiale care să vină în sprijinul activităţii, realizarea de campanii de informare, consilierea și orientarea studenţilor, organizarea de vizite de studiu cu scopul facilitării tranziţiei de la scoală la viaţa activă, conturării unei decizii cu privire la traseul profesional pentru grupul ţintă și crearea unui instrument IT suport cu scopul monitorizării activităţii ulterioare participării la activităţile proiectului, a grupului ţintă.
 • Recrutarea și menţinerea grupului ţintă
 • Elaborarea de materiale
 • Realizarea de campanii de informare
 • Organizarea și derularea de sesiuni de informare și consiliere profesionale;
 • Organizarea de vizite de studiu
 • Crearea unui instrument IT suport.


ü Derularea de stagii de pregătire practică. Activitatea își propune organizarea și desfașurarea de stagii de pregătire practică, inclusiv stabilirea operatorilor economici, încheierea convenţiilor de practică, elaborarea și distribuirea de materiale suport cu scopul îmbunătăţirii inserţiei acestora pe piaţa muncii. De asemenea, în cadrul acestei activităţi se vor organiza și realiza concursuri cu scopul de a valida cunoștinţele dobandite în urma desfașurării stagiilor de practică.
 • Organizarea stagiilor de pregătire practică;
 • Elaborarea și distribuirea materialelor suport;
 • Derularea stagiilor de pregătire practică;
 • Planificarea, organizarea și desfașurarea concursurilor;


PARTENERIAT Solicitant: Asociaţia Profesională Patronatul Român din Industria de Mecanică Fină, Optică și Mecatronică - APROMECA Partener 1: Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Mecatronică și Tehnica Măsurării - I.N.C.D.M.T.M. București Partener 2: Universitatea Politehnică București - Facultatea de Inginerie Mecanică și Mecatronică Partener 3: Fundaţia Lumina Instituţii de Ȋnvaţamant (Universitatea Europei de Sud-Est Lumina)

Valoarea totală eligibilă a proiectului este de 2.162.883,35 lei, din care valoarea finanțării eligibilă nerambursabilă acordată din FSE este de 1.862.303,12 lei, valoarea finanțării eligibilă nerambursabilă acordată din bugetul național este de 257.322,56, iar contribuția eligibilă este de 43.257,67 lei. Detalii suplimentare puteţi obţine de la: Asociaţia Profesională Patronatul Român din Industria de Mecanică Fină, Optică și Mecatronică APROMECA Persoana de contact: Prof. Univ. Dr. Ing. Gh. GHEORGHE, Manager proiect Tel/Fax: 021.252.30.68/021 252.34.37 Email: geocefin@yahoo.com


înapoi  1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16     urmatoarea