English   Romana 
  
   Newsletter    
Introduceti emailul
Abonare
   Cariere    
   Informatii publice    
   Achizitii publice    
  
   Noutati / Evenimente    
   Proiecte    
   Documente    
 
  
  
   Noutăţi    

PREGĂTIRI PENTRU CONFERINŢA INTERNAŢIONALĂ MECAHITECH'12
   05 iulie 2012

 mãrire imagine PREGĂTIRI PENTRU CONFERINŢA INTERNAŢIONALĂ MECAHITECH'12 Evenimentul se desfăşoară sub înaltul patronaj al Ministerului Economiei şi al Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Inovării prin ANCS.

Conferinţa Internaţională MECAHITECH'12 este, în viziunea noastră, un prilej de interacţiune şi de schimb de experienţa şi bune practici intre specialişti ai universităţilor, institutelor / centrelor ce cercetare şi companiilor din domeniul mecatronicii şi ingineriei mecanice de precizie, precum şi dezvoltării de noi produse high-tech şi introducerii sau modernizării de tehnologii şi micro-nanotehnologii avansate în procesul de fabricaţie. MECAHITECH se adresează în special acelor instituţii şi companii interesate de colaborări în proiecte ştiinţifice din domeniu. Intenţia organizatorilor este să identifice puncte comune de interes în scopul de a se participa la activităţi de colaborare internaţională precum: acorduri ştiinţifice, integrare a doctoranzilor în cadrul companiilor / universităţilor europene, transfer tehnologic, reţele tematice de proiecte europene de cercetare ale UE etc.

Printre organizatori se numără şi Universitatea 'Politehnica' Bucureşti, Universitatea 'Valahia' din Târgovişte şi Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, respectiv AGIR - Asociaţia Generală a Inginerilor din România, Asociaţia Profesională Patronatul Român din Industria de Mecanică Fină, Optică şi Mecatronică - APROMECA, Asociaţia Română de Mecanică Fină, Optică şi Mecatronică - AMFOR, Societatea Română de Mecatronică - SROMECA, EUROP_RO Platforma Europeană de Robotică - Filiala din România șI CRTTC.

Taxa de participare este de 250 de euro (pentru participanţii care nu se încadrează în categoria studenţilor), respectiv 100 de euro pentru studenţi. Lucrările se vor desfăşura în limba engleză.

Principalele teme care vor fi abordate cu ocazia conferinţei sunt:

 • Sisteme mecatronice high - tech, micromecatronice şi nanomecatronice;
 • Procedee mecatronice de producţie şi control inteligent integrat;
 • Producerea şi controlul sistemelor mecatronice inteligente;
 • Producerea integrată a computerelor;
 • Robotică / microrobotică şi nanorobotică;
 • Modelare şi simulare;
 • Sisteme integrate de control inteligent;
 • Procesare de imagini şi imagistica pentru computer;
 • Planificarea şi controlul operaţiilor;
 • Sisteme biomedicale şi biomecatronică;
 • Comunicaţii şi sisteme inteligente distribuite;
 • Transferul tehnologic de produse mecatronice high-tech în industrie;
 • Servicii industriale de înaltă productivitate şi valoare adăugată ridicată;
 • Senzori / micro-nanosenzori şi traductoare / micro-nanotraductoare;
 • Inginerie de sistem şi informatică;
 • Microingineria inteligenta;
 • Tehnica măsurării inteligente.
COMITETUL INTERNAŢIONAL DE PROGRAM Preşedinte: Prof, Univ. Dr. Ing. EurIng. Gheorghe Ion Gheorghe

Membri:
Prof. Dr. Mário Lima (PT)
Prof. Dr. Jan Hosek (CZ)
Prof. Dr. Sílvio do Carmo Silva (PT)
Prof. Dr. Rochdi El Abdi (FR)
Prof. Dr. José Machado (PT)
Prof. Rajshree Mootanah, Dr., MBA (UK)
Prof. Dr. Filip Ponulak (USA)
Prof. Dr. Paulo Torres (PT)
Dr. Guido Tschulena (DE)
Prof. Dr/ Ing..& Ec. Mihail Titu (RO)
Ph.D Pedro Torres (PT)
B.Eng., M.Eng., M.Sc., Dr. Eng. Hieu Le (UK)
Prof. Dr. Ion Stiharu (CA)
Dr. Nuno Octavio Fernandes (PT)
Prof. Dr. Felipe Silva (PT)
Prof. Dr. Petru Boeriu (NL)
Prof. Dr. Luís Augusto Rocha (PT)
Prof. Dr. Ewa Skubalska-Rafajlowicz (PL)
Prof. Dr. Eng. Petr Novak (CZ)
Prof. Dr. Ion Tighineanu (MD)
Prof. Dr. Gencho Minchev (BG)
Prof. Dr. Liviu Masalar (BE)
Prof. Dr. Eng. Vajk Istvan (HU)
Prof. Dr. Ing, Ecaterina Andronescu (RO)
Prof. Dr. Ing ,Nicolae Alexandrescu (RO)
Prof. Dr. Ing Doru Dumitru Palade (RO)
Dr. Ing. Diana Badea (RO)
Prof. Dr. Ing Mihaela BARITZ (RO)
Prof. Dr. Ing Viviana Filip (RO)
Drd. Karolina Machuchova (CZ)

INCDMTM a organizat şi condus sesiunea SS6 a Conferinţei Internaţionale de Mecatronică ICM 2011
   17 mai 2011

În perioada 13-15 aprilie 2011, INCDMTM, Bucureşti, prin delegaţia condusă de dl. prof. univ. dr. ing. Gheorghe Ion Gheorghe, a organizat Sesiunea Specială SS6:"The Mechatronics of Intelligent Measurement in the Automotive Industry", în cadrul Conferinţei Internaţionale ICM 2011, desfăşurată sub egida IEEE International.

 

La această sesiune specială, prezidată de domnul profesor Gheorghe (de la INCDMTM) şi de Ali Fuat Ergenc (de la Universitatea Tehnică din Istanbul),  INCDMTM a participat cu 5 lucrări ştiinţifice din domeniul mecatronicii măsurării inteligente pentru industria automobilelor, prezentând realizări originale ale Institutului, dar şi aspecte teoretice din această disciplină: 1. Unitate mecatronică inteligentă pentru verificarea etanşeităţii (presiune negativă/vid) - modul de întoarcere TL8 - uzinat; 2. Maşină inteligentă pentru control dimensional şi marcare "Unitatea de transfer al puterii" pentru subansamblele auto utilizate în producţia pe scară largă, 3. "Galaxia Mecatronicii", un sprijin pentru dezvoltarea sustenabilă şi strategică cercetării industriale, 4. Modernizarea maşinii Baldwin pentru testarea la oboseală a arborelui cotit prin intermediul arhitecturii senzorilor şi a computerizării, şi 5. Echipamentul mecatronic inteligent pentru controlul la şoc şi al distanţei dintre roţile libere 1,2, 3, 4 şi a arborelui primar.

 

Conferinţa ICM 2011 reprezintă un pas important pentru INCDMTM deoarece cu această ocazie s-au început demersurile pentru colaborarea cu reprezentanţii IEEE pentru includerea conferinţei anuale MECAHITECH a INCDMTM în ciclul IEEE. În acest sens, managerul INCDMTM afirmă că : "Prin organizarea acestei sesiuni speciale din profilul nostru, cu toate eforturile implicate, Institutul a demonstrat că are capacitatea de a gestiona manifestări internaţionale de importanţă majoră pentru lumea ştiinţifică. De aceea, suntem încrezători că şi conferinţa MECAHITECH va intra de anul acesta în seria conferinţelor IEEE, sporindu-şi astfel prestigiul".

 

 


Reprezentanţii INCDMTM au obţinut două medalii la Geneva
   17 mai 2011

 mãrire imagine Reprezentanţii INCDMTM au obţinut două medalii la Geneva

 

Cea de-a 39-a ediție a Salonului Internaţional de Invenții de la Geneva, Elveţia, a adus reprezentanţilor Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Mecatronică şi Tehnică Măsurării din Bucureşti o medalie de aur şi una de argint.

 

Invenţia premiată cu aur se numeşte: Sistem mecatronic de măsurare a deplasărilor unghiulare - DIGITIR - şi îi are ca autori pe inginerii: dr. Gheorghe I. Gheorghe, dr. Paul Beca, Neculai Mocanu,

Paul Ancuţa, Mircea Olaru şi Iulian Ilie, în timp ce Sistemul de deplasare după două direcţii rectangulare, avându-l ca autor pe dl. dr. ing. Iulian Vasile a obţinut medalia de argint.

 

Sistemul mecatronic de măsurare a deplasărilor unghiulare - DIGITIR

 

"Prin succesul obţinut de cercetătorii INCDMTM, demonstrăm că în ciuda turbulenţelor cu care se confruntă economia naţională şi mai ales a subfinanţării, domenii high-tech precum Mecatronica nu încetează să producă rezultate competitive", afirmă dl. prof. univ. dr. ing. Gheorghe Ion Gheorghe, director general al INCDMTM.

 

Produsele prezentate de INCDMTM şi premiate la Geneva sunt realizări complexe, de înaltă tehnicitate, cu aplicabilitate în măsurări şi poziţionări unghiulare foarte precise, în regim static şi dinamic şi echipări - ca sistem NC şi CNC, la maşini unelte şi alte echipamente tehnologice,  precum roboţi / microroboţi industriali şi roboţi / microroboţi de control inteligent.

 


Forum pentru studenţii şi absolvenţii mecatronişti în cadrul POSDRU/90/2.1/S/62144
   17 mai 2011

 mãrire imagine Forum pentru studenţii şi absolvenţii mecatronişti în cadrul POSDRU/90/2.1/S/62144

Eşti student, absolvent  cu studii superioare, maistru sau ucenic din domeniul de mecatronica şi cele conexe? Doreşti să te angajezi în domeniu? Accesează site-ul proiectului  „Dezvoltarea educaţiei pentru viabilizarea pieţei muncii prin vectori inovatori Mecatronica-Integronica"şi intră pe forum pentru a afla mai multe: http://www.tehnicamasurarii.ro/posdru/index.htm

 

Proiectul „Dezvoltarea educaţiei pentru viabilizarea pieţei muncii prin vectori inovatori Mecatronica-Integronica" (contract POSDRU/90/2.1/S/62144), se derulează pe o perioadă de trei ani de zile, este coordonat de către Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Mecatronica şi Tehnică Măsurării. Prin acest proiect, ne adresăm în principal tinerilor studenţi, absolvenţi  cu studii superioare, maiştri şi ucenici din domeniul de mecatronica şi cele conexe, urmărind să le oferim acestora şanse mai mari la angajare, prin realizarea de stagii de practică şi posibilitatea participării la traininguri şi conferinţe din aceste arii. Astfel, ei pot să îşi pună cunoştinţele teoretice în practică, să-şi dezvolte noi cunoştinţe în domeniu şi să realizeze un schimb constructiv de idei cu specialişti de top din domeniu, din institutele şi firmele care operează în România, existând şi şansa ca ei să îşi găsească un loc de muncă, dacă activitatea lor se dovedeşte corespunzătoare.

POSDRU/90/2.1/S/62144 este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa Prioritară 2 - „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii", Domeniul major de intervenţie 2.1- „Tranziţia de la şcoală la viaţă activă". De implementarea acestuia se ocupa echipe din cadrul INCDMTM şi al partenerilor acestuia, respectiv: Universitatea "POLITEHNICA"  Bucureşti, prin Centrul de Cercetare  Dezvoltare pentru Mecatronica/UPB-CCDM, Universitatea "Valahia" din Târgovişte, prin Facultatea de Ingineria Materialelor, mecatronică şi Robotică, Universitatea "Transilvania" din Braşov, prin Catedra de Mecanică Fină şi Mecatronica, Camera de Comerţ şi Industrie a Municipiului Bucureşti şi Asociaţia Profesională Patronatul Roman din Industria de Mecanică Fină, Optică şi Mecatronica - "APROMECA".   

Vă invităm să accesaţi acest forum!

 înapoi  1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16     urmatoarea