English   Romana 
  
   Newsletter    
Introduceti emailul
Abonare
   Cariere    
   Informatii publice    
   Achizitii publice    
  
   Noutati / Evenimente    
   Proiecte    
   Documente    
 
  
  
   Noutăţi    

2. Participarea INCDMTM/APROMECA ca EMC al Clusterului MECHATREC si CONPIROM la "Trade & Investment Bilateral Workshop Bucharest", 19 September 2018.
   01 octombrie 2018


3. Participarea INCDMTM/APROMECA ca EMC al Clusterului MECHATREC la Ziua Oportunitatilor de Afaceri cu Peru-Romania, 19 September 2018.
   01 octombrie 2018


Astăzi, 11.07.2018, INCDMTM din BucureÛti a fost vizitat de domnul Ministru al Cercetării si Inovării, Nicolae BURNETE
   11 iulie 2018

Cu acest prilej, au fost vizitate Laboratoarele de cercetare, au fost purtate discuții directe cu cercetătorii prezenți si au fost văzute infrastructurile si dotările acestora.


RAPORT privind participarea INCDMTM & Cluster «MECHATREC» la evenimentul organizat de ADR Nord – Est împreună cu Clusterul ASTRICO la Piatra Neamţ,
   02 februarie 2018

ub auspiciile Asociaţiei CLUSTERO şi cu sprijinul ADR Nord – Est împreună cu Clusterul ASTRICO, în perioada 02 – 03 februarie 2018, a avut loc la Piatra Neamţ o întâlnire cu reprezentanţii principalelor clustere din România. Din partea Clusterului Strategic Inovativ pentru domeniul specializat inteligent Mecatronică - «MECHATREC» au participat Prof.Univ.Dr.Ing.Dr.h.c. Gh. GHEORGHE, Preşedinte APROMECA – EMC Cluster «MECHATREC» şi Manager Cluster «MECHATREC» şi Ing. Alexandru MOLDOVANU, Secretar APROMECA. În cadrul şedinţei, principalul obiectiv abordat a fost propunerea pentru Ghidul Solicitantului – Program POC 2014 – 2020, Axa 1, Acţiunea 111, ce vizează PROIECTE PENTRU CLUSTERE DE INOVARE. Cu acest prilej Dl. Prof.Univ.Dr.Ing.Dr.h.c. Gh. GHEORGHE a prezentat o serie de observaţii şi propuneri la Ghidul Solicitantului, menţionate mai jos, urmând ca în perioada 05-07.02.2018 să fie transmis în scris, către CLUSTERO şi Organismul Intermediar pentru Cercetare AM – POC, un material conţinând toate observaţiile la Ghidul Solicitantului din partea Clusterului «MECHATREC».
Principalele observaţii prezentate sunt:
• Deoarece competiţia se adresează CLUSTERELOR INOVATIVE (şi nu toate clusterele sunt “inovative”) Asociaţia CLUSTERO să anexeze lista clusterelor inovative.
• Apreciez că la competiţie trebuie să aibă acces liber toate clusterele inovative, înregistrate conform legislației actuale din România, care corespund modelului ”Four Clover” și au o activitate dovedită de cel puțin: 2 - 3 ani. Pentru clusterele care dețin medalii (bronz, argint, aur) obținute pe baza evaluării realizate de ESCA (www.cluster-analysis.org) propun să se acorde bonificații la criteriul de certificare astfel:

o Certificat BRONZ - 10 pct. (puncte)
o Certificat ARGINT - 15 pct.
o Certificat AUR - 20 pct. •


Dacă proiectul conține activități A (dotări, investiţii, etc.) consider obligatorie introducerea CHELTUIELILOR DE MANAGEMENT DE PROIECT ŞI IMPLEMENTARE la nivel de 15% din valoarea activităţii A.
• De asemenea, pentru creșterea interesului membrilor din cluster (de tip IMM), pentru promovarea şi cofinanțarea proiectului trebuie precizat în clar drepturile şi obligațiile IMM-urilor cofinanțatoare.
• Să se susțină la OI – MCI şi la AM - Ministerul Fondurilor Europene că nu cumva să se excludă Regiunea București-Ilfov (respective clusterele din această regiune) deoarece ghidul solicitantului pentru proiecte “similare” din Acțiunea 1.1.1. – Mari infrastructuri de CD precizează, la pag. 5 din ghid, că sunt eligibile pentru finanțare proiectele care se implementează în toate regiunile din România cu excepția Regiunii București-Ilfov.
Tot cu această ocazie, s-a prezentat un roll-up cu Clusterul Inovativ «MECHATREC» şi s-au distribuit celor interesaţi 11 mape de prezentare, respective 5 mape de prezentare INCDMTM Bucureşti şi 6 mape de prezentare Cluster «MECHATREC».
În site-ul evenimentului a fost introdusă prezentarea Dlui. Prof.Univ.Dr.Ing.Dr.h.c. Gh. GHEORGHE: “Clusterul Strategic Inovativ pentru domeniul specializat inteligent Mecatronică - «MECHATREC»”

Intocmit, Ing. Alexandru MOLDOVANUînapoi  1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18     urmatoarea