English   Romana 
  
   Newsletter    
Introduceti emailul
Abonare
   Cariere    
   Informatii publice    
   Achizitii publice    
  
   Noutati / Evenimente    
   Proiecte    
   Documente    
 
  
  
   Noutăţi    

Participarea Clusterului Strategic Inovativ MECHATREC împreună cu INCDMTM București la WORKSHOP-ul de DESCOPERIRE ANTREPRENORIALĂ ”TEHNOLOGII DISRUPTIVE PENTRU AUTOMOTIVE”
   15 februarie 2018

În ziua de 15 februarie 2018, s-a desfășurat un Workshop vizând ”Tehnologii disruptive pentru Automotive”, care a avut loc la sediul Consiliului Județean Argeș din Pitești. Evenimentul a fost organizat de Ministerul Cercetării și Inovării, Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior a Cercetării, Dezvoltării și Inovării (UEFISCDI) și Agenția pentru Dezvoltare Regională – Sud MUNTENIA. Din partea Clusterului Strategic Inovativ MECHATREC & INCDMTM București au participat: Prof. Univ. Dr. Ing. Dr.h.c. Gheorghe GHEORGHE – Director General INCDMTM și Manager Cluster MECHATREC și ing. Alexandru MOLDOVANU. Tehnologiile disruptive – definite și dezvoltate din 1997 de Clayton Christensen de la Harvard Business School – sunt acele tehnologii de graniță care le pot înlocui pe cele tradiționale. Evenimentul a adus împreună reprezentanți din domeniile: cercetare inovare din mediul economic, business, administrații publice locale și regionale, etc. pentru a participa la evaluarea și selectarea unor propuneri reprezentative și competitive de tehnologii disruptive pentru domeniul ”Automotive”. Dezbaterile au pornit de la tehnologiile noi, emergente, existente la nivel european și internațional, din domeniile: tehnologia informației, mecatronică și cyber-mixmecatronică, robotică, micro-electronică, senzoristică, etc., care accelerează inovarea și dezvoltarea în sectorul auto. Astfel, au fost prezentate un număr de 18 tehnologii noi, menționate mai jos:
1. airbag-uri externe;
2. alimentarea wireless cu electricitate;
3. anvelope printate 3d;
4. conducere asistată (assisted driving);
5. biomateriale pentru anvelope;
6. comunicare vehicul – vehicul;
7. imprimare 3d pentru ”automotive”;
8. materiale inovatoare;
9. perfecționarea bateriilor litiu-ion;
10. recunoașterea gesturilor;
11. recunoașterea obiectelor;
12. senzori;
13. sisteme de securitate biometrice;
14. taxiuri zburătoare;
15. transportul ca serviciu (vehicule electrice autonome);
16. interligența artificială (pentru autovehicule hibride);
17. senzori pentru vehicule autonome;
18. servicii de simulare și testare a vehiculelor autonome.
În funcție de interesul participanților pentru una sau mai multe din cele 18 domenii tehnologice, s-au constituit grupe (mese de lucru). Discuțiile au pornit de la tendințele emergente identificate la nivel mondial în sectorul auto, fiecare participant putând selecta 3 priorități, rezultând pe primele 5 locuri următoarele:
• poz. 8 - Materiale inovatoare;
• poz. 12 - Senzori;
• poz. 16 - Inteligența artificială;
• poz. 14 - Sisteme de securitate biometrice;
• poz. 4 - Conducere asistată.
Fiecare domeniu selectat a fost prezentat și susținut de către un reprezentant al grupului de lucru, Prof. Univ. Dr. Ing. Dr.h.c. Gheorghe GHEORGHE prezentând Domeniul 12 – Senzori, în corelare și cu Domeniul 17 - Senzori pentru vehicule autonome. După votul final s-au adoptat, ca domenii cu potențial de a deveni prioritate la nivel național, poz. 8 - Materiale inovatoare și poz.12 – Senzori. Se apreciază că participarea la evenimentul menționat, va deschide noi direcții de colaborare între Clusterul MECHATREC & INCDMTM cu entități din Regiunea Sud Muntenia implicate în domeniul Automotive.

Participarea INCDMTM Bucureşti & Clusterul Strategic Inovativ «MECHATREC» la Grupul de lucru pentru ”CONSORȚIU TEMATIC DE CLUSTERE – ROMÂNIA INDUSTRIE 4.0”
   16 februarie 2018

În ziua de 16 februarie 2018, s-a desfășurat, la Sibiu, la sediul SC COMPA SA, prima întâlnire vizând constituirea grupului de lucru pentru constituirea „CONSORȚIULUI TEMATIC DE CLUSTERE – ROMÂNIA INDUSTRIE 4.0”. Evenimentul a fost organizat de Asociația Polul de Competitivitate Prelucrări Metalice Transilvania, Metal Cluster Siebenburgen – Cluster Metal Manufactoring Transilvania și SC COMPA SA. Din partea INCDMTM Bucureşti & Clusterul Strategic Inovativ «MECHATREC» au participat: Prof.Univ.Dr.Ing.Dr.h.c. Gheorghe GHEORGHE, Manager Cluster și Ing. Alexandru MOLDOVANU. Întâlnirea a asigurat o platformă de dialog pentru toate entitățile independente și Clusterele care pot contribui la dezvoltarea și implementarea reală în România a conceptului INDUSTRIE 4.0 cu precădere în domeniul industrial auto, care poziționează domeniile de specializare inteligentă (respectiv tehnologiile generice sau disruptive), nu doar ca motor de creștere al economiei, ci și ca forță de propulsie pentru industriile cu capacitate dovedită de creștere și competitivitate. Pe tot parcursul evenimentului s-au urmărit stimularea dialogului și a contactelor cu entitățile participante, pentru identificarea principalelor aspecte legate de constituirea „Consorțiului Tematic de Clustere – Romania Industrie 4.0”.
În urma discuțiilor purtate s-au evidențiat o serie de priorități care trebuie avute în vedere pentru stabilirea și elaborarea unei strategii naționale în direcția Industrie 4.0:
> sprijinirea activităților de cercetare, dezvoltare și inovare în cadrul companiilor, clusterelor și a entităților de transfer tehnologic;
> adaptarea sistemului educațional cerințelor solicitate de Industrie 4.0, modificarea curiculei și corelarea cu noile specializări, etc.
Domnul Prof.Univ.Dr.Ing.Dr.h.c. Gheorghe GHEORGHE, a propus ca în redactarea scrisorii ce se dorește a fi transmisă către autoritățile interesate, să se menționeze: ”Industria din România trebuie să fie pregătită pentru viitor” – și în acest sens solicităm stabilirea unei Strategii naționale în direcția Industriei 4.0 realizată cu ajutorul concret al entităților competente în domeniu (Renault Dacia Pitești; Renault Technologies Roumanie; Ford România; SC Componente Auto Topoloveni; SC COMPA SA Sibiu; etc), inclusiv al celor din grupul de lucru inițial și sub coordonarea Ministerului Economiei. Pentru o comunicare rapidă și eficientă între entitățile partenere din cadrul grupului de lucru Industria 4.0, s-a creat adresa de E-mail: industria4.0@yahoo.com . De asemenea, s-a propus ca organizarea următoarei întâlniri a grupului de lucru să aibe loc la sediul Clusterului «MECHATREC» din București, în luna martie, data exactă urmând a fi stabilită prin consensul tuturor entităților partenere.

RAPORT privind participarea INCDMTM Bucureşti & Clusterul Strategic Inovativ «MECHATREC» la Conferinţa “TRANSFORMARE INDUSTRIALĂ PRIN TRANSFER TEHNOLOGIC – I4T” Braşov,
   23 februarie 2018

În data de 23 febuarie 2018 s-a desfăşurat la Braşov Conferinţa “TRANSFORMARE INDUSTRIALĂ PRIN TRANSFER TEHNOLOGIC – I4T” ca parte a Programului European Technology Transformation. Această conferinţă a fost organizată de: Clusterul pentru Inovare şi Tehnologie - ALT Braşov; ICEBRG, ARD Centru, Camera de Comerţ şi Industrie Braşov şi Transilvania Business. La această conferinţă, din partea INCDMTM Bucureşti & Clusterul Strategic Inovativ pentru domeniul specializat inteligent Mecatronică - «MECHATREC», a participat Dl Ing. Alexandru Moldovanu. Prezenta conferinţă este prima dintr-o serie de evenimente şi iniţiative prin care se propune crearea de sinergii între industria IT şi industriile tradiţionale din Regiunea Centru pentru a facilita procesul de transformare digital, spre Industria 4.0.
Principalele tematici abordate au fost:
• Viitorul Industriei 4.0 în Europa.
• Statusul iniţiativelor Industriei 4.0 în România (în eHealth, Automotive, Agricultura 4.0, etc.).
• Domenii de specializare inteligentă în Regiunea Centru şi conexiuni cu Industria 4.0.
Dintre “temele” şi “conceptele cheie” prezentate se menţionează:
• “Sprijinirea antreprenoriatului şi inovării în România” – Adrian Curaj, Director General, UEFISCDI.
• “Strategia de specilizare inteligentă şi instrumente politice” – Ioan Leviţchi, ADR Centru.
• “Experienţa incubatoarelor de afaceri şi a clusterelor din Regiunea Centru” – Lajos Vajda, Vicepeşedinte CLUSTERO.
• “Analiza impactului Industriei 4.0 asupra producătorilor de matriţe” – Sergiu Toader, Director General, Avantec Plastic Molds.
• “Rolul Hub-urilor de inovare digitală în digitalizarea industriilor din România” – Ionuţ Ţaţa, Preşedinte Cluster ALT Braşov.
• “Digital Twin” – Cristi Irimia, Director Siemens Industry Software SRL. •
“Metode non-invazive în medicina cardiovasculară, bazate pe modelare şi inteligenţă artificială” – Prof. Univ. Lucian Itu, Universitatea “Transilvania” Braşov
În cadrul work-shopului 1 – “Hub-uri de inovare digitală şi transfer tehnologic”, Ing. Alexandru Moldovanu a prezentat activitatea şi ofertele de servicii ale INCDMTM Bucureşti & Clusterul Strategic Inovativ pentru domeniul specializat inteligent Mecatronică - «MECHATREC», inclusiv o prezentare a proiectului “HUB digital inovativ pentru Mecatronică – componentă a Clusterului Strategic Inovativ pentru domeniul specializat inteligent Mecatronică - MECHATREC, Acronym: DIH-M”

Raport Eveniment REGIO 31.10.2017
   31 octombrie 2017

RAPORT

privind participarea INCDMTM si APROMECA – EMC Cluster MECHATREC, la

Evenimentul de informare privind Programul POR 2014-2020,
eveniment organizat de ADRBI, in data de 31.10.2017

INCDMTM si APROMECA, au participat la Evenimentul de informare privind Programul POR
2014-2020, prin urmatorii reprezentanti: ing. Alexandru MOLDOVANU – Coordonator Compartiment
Cercetare-Dezvoltare “Mecatronica Biomedicala si Robotica” si ing. Ileana TACUTU – “Birou Proiecte
Internationale”.
Evenimentul a fost moderat de dna Claudia Ionescu – Agentia de Dezvoltare Regionala Bucuresti-
Ilfov – ADRBI si si-a propus sa reuneasc? reprezentan?ii autorit??ilor publice centrale, cu cei ai mediului de
CDI si de afaceri, pentru informarea privind Programul POR 2014-2020.
Informa?ii generale:
Programul Opera?ional Regional (POR) 2014-2020 succede Programul Opera?ional Regional 2007-2013 ?i
este unul dintre programele prin care România va putea accesa fondurile europene structurale ?i de investi?ii
provenite din Fondul European pentru Dezvoltare Regional? (FEDR), în perioada actual? de programare.
Programul POR 2014-2020 este gestionat de Autoritatea de Management pentru POR din cadrul Ministerului
Dezvolt?rii Regionale, Administra?iei Publice si Fondurilor Europene – MDRAPFE
Acest Program se adreseaza dezvoltarii regionale din toate cele 8 regiuni ale Romaniei: - Regiunea Nord-Est;
- Regiunea Sud-Est; - Regiunea Sud-Muntenia; - Regiunea Sud-Vest Oltenia; - Regiunea Vest; - Regiunea
Nord-Vest; - Regiunea Centru; - Regiunea Bucure?ti-Ilfov, insa nu toate Ariile Prioritare pot fi accesate de
toate regiunile.
Axele prioritare la care are acces regiunea Bucure?ti-Ilfov sunt: AP 3; AP5; AP6; AP8 si AP10.
Axele prioritare ale POR sunt:
? Axa prioritar? 1: Promovarea transferului tehnologic
? Axa prioritar? 2: Îmbun?t??irea competitivit??ii întreprinderilor mici ?i mijlocii
? Axa prioritar? 3: Sprijinirea tranzi?iei c?tre o economie cu emisii sc?zute de carbon
? Axa prioritar? 4: Sprijinirea dezvolt?rii urbane durabile
? Axa prioritar? 5: Îmbun?t??irea mediului urban ?i conservarea, protec?ia ?i valorificarea
durabil? a patrimoniului cultural
? Axa prioritar? 6: Îmbun?t??irea infrastructurii rutiere de importan?? regional?
? Axa prioritar? 7: Diversificarea economiilor locale prin dezvoltarea durabil? a turismului
? Axa prioritar? 8: Dezvoltarea infrastructurii de s?n?tate ?i sociale
? Axa prioritar? 9: Sprijinirea regener?rii economice ?i sociale a comunit??ilor defavorizate din mediul
urban
? Axa prioritar? 10: Îmbun?t??irea infrastructurii educa?ionale
? Axa prioritar? 11: Extinderea geografic? a sistemului de înregistrare a propriet??ilor în cadastru ?i
cartea funciar?
? Axa prioritar? 12: Asisten?? tehnic?
Solicitantii eligibili sunt:
? Axa 1: Entit??i juridic constituite care desf??oar? sau î?i creeaz? o infrastructur? cu rol de transfer
tehnologic
? Axa 2: IMM – uri, incubatoare, acceleratoare de afaceri
? Axa 3: Autorit??i publice centrale ?i locale
? Axa 4: Autorit??i publice locale – mediul urban

? Axa 5: Autorit??i ale administra?iei publice locale ?i centrale, unit??i de cult, definite conform
Legii nr. 489/2006 privind libertatea religioas? ?i regimul juridic al cultelor – UC; ONG–uri;
parteneriate între aceste entit??i
? Axa 6: Autorit??i publice locale (CJ), UAT , Parteneriate între UAT-uri (UAT jude? ?i UAT
ora?/municipiu/comun?)
? Axa 7: UAT-uri, parteneriate între UAT-uri
? Axa 8: Autorit??i publice locale, furnizori de servicii sociale de drept public ?i privat, acredita?i
conform legii, parteneriate
? Axa 9: Parteneriate (grup de ac?iune local?) între: reprezentan?i ai autorit??ii publice locale, ai
institu?iilor, ai mediului de afaceri local, ai societ??ii civile, ai zonei urbane marginalizate selectate
pentru interven?ie
? Axa10: Unit??i administrativ-teritoriale (autorit??i ?i institu?ii ale administra?iei publice),
institu?ii de înv???mânt superior de stat
? Axa 11: Agen?ia Na?ional? de Cadastru ?i Publicitate Imobiliar?
? Axa 12: Autoritatea de management POR, organisme intermediare POR
Toate documentele referitoare la acest Program se gasesc pe website-ul Programului:
http://www.inforegio.ro/ro/por-2014- 2020.html
Mai multe informatii se pot obtine de la Secretariatul POR: secretariatcmpor@mdrap.ro  
OBS.1: Programul Operational Regional POR – Axa 1 pentru Transfer Tehnologic - TT, este pentru centrele
de TT din zonele mai putin dezvoltate – Bucurestiul este exclus, dar NU se stie cand se va lansa!!!
OBS.2: Se poate participa cu un centru de TT al INCDMTM deschis in zonele mai putin dezvoltate.
Pachetul de informatii este la adresa:
http://www.mdrap.ro/dezvoltare-regionala/- 4970/-7166

La acest eveniment au participat cu prezentari urmatorii reprezentanti ai autoritatilor publice:
1) Dl Dan NICULA – Director General ADRBI, care a prezentat Programul POR din perspectiva
implementarii in ADRBI;
2) Dl Gabriel FRIPTU – Director General in MDRAPFE, care a prezentat informatii generale privind
Fondurile Europene si de Investitii;
3) Dl Ionut TRINCA – Consilier AM POR – MDRAPFE, care a prezentat pe scurt Programul POR
2014-2020;
4) Dl Cristian SLINCU – Director OJFIR Bucuresti, Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale, care
a prezentat pe scurt finantarea investitiilor rurale;
5) Dl George IONAS – Manager Program SEE - Ministerul Mediului, care a prezentat pe scurt
Programele bilaterale cu Norvegia pentru problem de mediu;
6) Dl Ionut MINCU – Reprezentant AM POIM – MDRAPFE, care a prezentat pe scurt Programul
Operational Infrastructura Mare;
7) Dna Mariana Cimpeanu – Artist plastic, care a prezentat “Arta – reper si perspectiva”;
Apreciem ca evenimentul mentionat va deschide noi oportunitati de colaborare pentru elaborarea unor
proiecte viitoare de succes si va creea premisele pentru dezvoltarea economica, teritoriala si stiintifica a
Romaniei.
Intocmit,
Ing. Ileana Tacutu
Data: 31.10.2017înapoi  1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18     urmatoarea