English   Romana 
  
   Newsletter    
Introduceti emailul
Abonare
   Cariere    
   Informatii publice    
   Achizitii publice    
  
   Noutati / Evenimente    
   Proiecte    
   Documente    
 
  
  
   Noutăţi    

Participarea INCDMTM / APROMECA ca EMC al clusterului MECHATREC la “Seminarul de Afaceri Romania – Kazakhstan”, organizat de Camera de Comert si Industrie a Romaniei si Camera Bilaterala de Comert si Industrie Romania-Kazakhstan i
   16 mai 2016

La acest eveniment, din partea INCDMTM / APROMECA – EMC al clusterului MECHATREC, au participat: ing. Ileana TACUTU – “Birou Proiecte Internationale” si expert Andreea STANCIU – Compartiment C&D “Strategie, Marketing”, din INCDMTM Bucuresti, care este membru APROMECA. In cadrul evenimentului, s-au prezentat oportunitatile economice si financiare pe care le ofera Kazakhstan-ul investitorilor din Romania. Cu aceasta ocazie a fost facuta o ampla prezentare de catre dl. Yerlan MURATOV – Director General al KAZNEX INVEST – Agentia Nationala pentru Import – Export din Kazakhstan, aflata in coordonarea directa a Ministerului pentru Investitii si Dezvoltare din Kazakhstan. Republica Kazakhstan este un stat nou, infiintat in anul 1991 si ofera multe oportunitati pentru investitorii straini, fiind foarte bogata in resurse naturale: este pe primul loc in lume in rezerve de uraniu, zinc, wolfram si bariu, pe locul 2 in rezerve de argint, plumb, crom si pe locul 9 in rezerve de petrol. Astfel, este tara nr. 9 in lume ca marime a teritoriului si nr. 6 ca bogatie a zacamintelor naturale. Domeniile de colaborare / investitii sunt: industria de petrol si gaze, agricultura, industria de mobila, energie regenerabila, bioenergy, industrie mecanica, utilaje, transport, industrie usoara dar si domeniul academic. Sunt foarte multe facilitati pentru cei ce investesc in Kazakhstan: nu se percep taxe pe teren sau pe profit timp de 10 ani, firmele se pot inscrie in 3 zile, se dau licente pentru functionare foarte rapid, se dau subventii de la stat pentru industria agricola si cea miniera, se ofera servicii de utilitati: energie, apa, drumuri, se ofera ajutor pentru plasarea produselor pe piata, inclusiv pentru piata de desfacere din Rusia si China, etc. De asemenea, forta de munca este ieftina, energia este ieftina si exista foarte multe ajutoare de la guvern. In discutiile ulterioare purtate de reprezentantii INCDMTM / APROMECA cu reprezentantii Kaznex Invest, ai Ambasadei Republicii Kazakhstan in Romania si ai Camerei Bilaterale de Comert si Industrie Romania-Kazakhstan, s-au diseminat informatii referitoare la activitatea INCDMTM / APROMECA si a clusterului MECHATREC, respectiv: cataloage, fise de prezentare si CD-uri / DVD-uri continand activitatile INCDMTM si ale clusterului MECHATREC.
Participarea INCDMTM & Clusterul MECHATREC la evenimentul Salonul Internațional al Cercetãrii, Inovãrii și Inventicii „PRO INVENT” organizat de Universitatea Tehnicã Cluj Napoca
   23 martie 2016

În zilele de 23-25 martie 2016, în Complexul Universitãþii Tehnice din Cluj Napoca, a avut loc Salonul Internațional al Cercetãrii, Inovãrii și Inventicii „PRO INVENT” – ediþia a XIV-a, organizat de Universitatea Tehnicã din Cluj – Napoca sub egida Ministerului Educaþiei Naþionale, Autoritatea Naþionalã pentru Cercetare Știinþificã. Parteneri: Academia de ªtiinþe Tehnice din România - Filiala Cluj, Consiliul Local al Municipiului Cluj – Napoca, Agenþia de Proprietate Intelectualã a Republicii Moldova, Forumul Inventatorilor Români, Oficiul de Stat pentru Invenþii ºi Mãrci, Institutul Naþional de Inventicã Iasi.

Salonul a reunit universitãți, institute, centre și stațiuni de cercetare, firme, asociații ale inventatorilor, persoane fizice din țarã și din strãinãtate reprezentând un prilej de întâlnire cu potenþialii utilizatori ºi cu publicul larg.

Din partea INCDMTM & Clusterul MECHATREC, au participat: Profesor Universitar dr. ing. Doru Dumitru PALADE, Director ªtiinþific INCDMTM; Drd. ing. Iulian ILIE, Director Centru Transfer Tehnologic INCDMTM ºi Ing. Cristian DRÃGHESCU. La acest eveniment INCDMTM & Clusterul MECHATREC au participat cu un stand expoziþional propriu în care s-au prezentat 6 postere de brevete de invenþie, 2 roll-up-uri, fiºe tehnice, pliante ºi CD-uri cu realizãri ale INCDMTM Bucureºti ºi a membrilor Clusterului MECHATREC.

În cadrul standului s-au purtat discuþii cu numeroºi vizitatori, cu precãdere studenþi ºi cadre didactice din cadrul universitãþilor ºi instituþiilor organizatoare, inclusive cu membrii comisiei de evaluare brevete, cãrora le-au fost prezentate realizãrile, direcþiile de cercetare ºi oportunitãþi de colaborare cu entitãþile din cadrul INCDMTM Bucureºti ºi Clusterului MECHATREC.

Din cele 6 brevete prezentate 5 au obþinut diplomã de excelenþã ºi medalie de aur cu menþiunea specialã a juriului iar 1 brevet a primit diplomã de excelenþã PROINVENT. De asemenea, 1 brevet : „Sistem de poziþionare robotic multi hexapod” a mai primit ºi o diplomã de excelenþã din partea Asociaþiei „Corneliu Grup” Deva.
Participarea INCDMTM împreunã cu Clusterul MECHATREC & APROMECA (EMC) la evenimentul de la Universitatea POLITEHNICA Bucuresti cu ocazia celei de-a 5 – a ediþii POLIFEST 2016
   20 aprilie 2016

În perioada 20 - 22 aprilie 2016, la sediul Universitãþii POLITEHNICA din Bucureºti, a avut loc cea de-a 5 – a ediþie POLIFEST 2016, eveniment care a adunat laolaltã companii de top, expoziþii de tehnologii ºi echipamente de ultima generaþie, prezentãri ale noilor infrastructuri de cercetare ºi inovare ale universitãþii, institute culturale din Uniunea Europeanã, etc.

La acest eveniment, INCD Mecatronicã ºi Tehnica Mãsurãrii ºi Clusterul MECHATREC au avut un stand propriu în cadrul cãruia s-au prezentat materiale publicitare vizând ultimile realizãri ºi preocupãri.

De o atenþie deosebitã s-a bucurat produsul “Sistem de mãsurare cu laser a distanþei pentru nanosateliþi”, care poate fi folosit ca ºi componentã a nanosateliþilor în vederea mãsurãtorilor necesare menþinerii formaþiei de zbor a acestora.

În cadrul standului s-au purtat discuþii cu numeroºi vizitatori, cu precãdere profesori ºi studenþi din cadrul universitãþii, cãrora le-au fost prezentate realizãrile, direcþiile de cercetare ºi oportunitãþi de colaborare cu INCDMTM Bucureºti ºi entitãþile din cadrul Clusterului MECHATREC.


Participarea INCDMTM împreunã cu APROMECA – EMC al Clusterului MECHATREC - la Conferinþa de prezentare a Reþelei de Transfer Tehnologic „RSEAU LIEU”
   21 aprilie 2016

Participarea INCDMTM împreunã cu APROMECA – EMC al Clusterului MECHATREC - la Conferinþa de prezentare a Reþelei de Transfer Tehnologic „RSEAU LIEU” ºi la întâlnirea cu Dl. ing. Simon DEGAND, Responsabil Transfer ºi Valorificare Cunoºtinþe la Universitatea din Namur, Belgia, în cadrul - POLIFEST 2016 - Universitatea POLITEHNICA Bucuresti, 20-22.04.2016


La acest eveniment, din partea INCDMTM & APROMECA – EMC al Clusterului MECHATREC, au participat: Ing. Alexandru MOLDOVANU – ªef Compartiment de Cercetare - Dezvoltare “Mecatronicã Biomedicalã ºi Roboticã”; Ing. Ileana TÃCUTU – “Birou Proiecte Internaþionale” si expert Andreea STANCIU – Compartimentul de Cercetare – Dezvoltare “Strategie, Marketing” din INCDMTM Bucureºti, care este membru APROMECA.

Formarea reþelei „RSEAU LIEU”a început încã din anul 1997, când au apãrut primele organizaþii de transfer tehnologic în cadrul celor 7 universitãþi din regiunea Wallonie, Belgia. Cele 6 grupuri tematice sunt: Biotehnologie & Sãnãtate; Micro ºi nanotehnologii; ªtiinþe sociale; Materiale; Energie & Mediu; Domeniul agroalimentar. Pânã în prezent s-au obþinut urmãtoarele rezultate: 758 brevete, 272 spin-off-uri, 896 transferuri tehnologice, etc.

A fost prezentatã ºi oferta de produse, tehnologii ºi colaborãri pe care Rețeaua “RESEAU LIEU” le are în toate sectoarele de activitate, din care se menþioneazã: metasoftware-ul MetaDONE pentru abordarea a diferite domenii; tehnologii pe bazã de graphene pentru salvare de energie; lagãre electrodinamice pentru motoare de mare vitezã; suspensii pneumatice auto pentru toate roþile automobilului; sisteme externe ortopedice pentru picioare; sistem pentru monitorizarea respiraþiei; biotehnologii pentru reciclarea metalelor din deºeuri; sisteme multilayer funþionale care îºi schimbã culoarea în funcþie de umiditate sau anumite microorganisme, etc.

Cu aceastã ocazie s-au purtat discuþii între reprezentanþii INCDMTM & APROMECA cu dl. Simon DEGAND, s-au diseminat informaþii referitoare la activitatea INCDMTM & APROMECA ºi a Clusterului MECHATREC, respectiv: cataloage, fiºe de prezentare si CD-uri / DVD-uri conþinând activitãþile INCDMTM ºi ale Clusterului MECHATREC. De asemenea, s-a înmânat Dlui. Simon DEGAND o propunere de protocol de colaborare între INCDMTM & Cluster MECHATREC ºi Universitatea din Namur, Belgia.

Din discuþii a rezultat faptul cã atât INCDMTM, cãt ºi IMM-urile din cadrul Clusterului MECHATREC pot fi membrii unei reþele de transfer tehnologic, create în România de Institutul Roman de Stiinta si Tehnologie Cluj-Napoca (http://rist.ro/despre.html), prin Proiectul Research for Industry, condus de dl.Alexandru I. CABUZ (cabuz@r4i.ro)/(http://www.researchforindustry.ro/). În acest sens vom transmite cerere de afiliere la aceastã Reþea din România.

înapoi  1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16     urmatoarea