Home

Cadrul General

Domeniul Platformei Tehnologice cuprinde Mecatronica, Integronica & Adaptronica. Termenul de „mecatronica”, ca rezultat din abrevierea combinata a notiunilor „MECAnica” si „elecTRONICA”, a fost initiat de un inginer al firmei japoneze YASKAWA ELECTRIC in anul 1969 si protejat ca marca a acestei firme pana in anul 1982. Datorita marii complexitati a domeniului, nu exista o definitie unitara a notiunii. Cea mai larg raspandita este cea prezenta in IEE/ASME –„Transactions on Mechatronics” in anul 1996: „Mecatronica este integrarea sinergetica a ingineriei mecanice cu controlul electronic si cel inteligent cu calculatorul, in proiectarea si fabricatia produselor si proceselor inteligente”.

Experţii şi specialiştii în domeniu apreciază ca tehnologia mecatronica comporta informatica „datatoare de ton” in raport cu materialul si energia, iar promovarea conexiunilor informationale in structura sistemelor le confera flexibilitate si reconfigurabilitate.

In plan teoretic Mecatronica s-a dezvoltat fundamental stiintific, asimiland noile descoperiri stiintifice si tehnologice in concepte de miniaturizare, mecatronizare, integronizare şi adaptronizare.

În plan practic Mecatronica a devenit un domeniu formativ şi generativ de noi informaţii, aplicaţii şi tendinţe privind sistemele inteligente şi tehnologiile high-tech avansate. (Fig.1)

In Europa, mediul universitar reprezentat prin universitati tehnice din Germania, Belgia, Franta, Italia, Polonia, Olanda, Elvetia si Anglia au elaborat materiale didactice universitare si post universitare pentru specializari in Mecatronica, iar prima formatie de ingineri diplomati in Mecatronica a absolvit in anul 1989 in Anglia.

Termenul de „Integronică” rezultat din abrevierea combinată a noţiunilor „integrare” şi „mecatronică”, a fost iniţiat de INCDMTM în anul 2000 şi protejat ca proprietate intelectuală.

Datorită complexităţii şi multifuncţionalităţii domeniului, Integronica se sintetizează ca definire „o multi-integrare inteligentă, informatică şi informaţională a mecatronicii, asemănător organismului uman şi cunoaşterii umane”

Comparativ cu teoria sistemelor şi cu cibernetica, „integronica” ţine seama de modul în care sistemele se constituie şi se dezvoltă.

Astfel, Integronica, este o ştiinţă integrativă polivalentă al cărui rezultat multivectorial este un sumum de rezultate ştiinţifice, tehnice, economice şi socio-psihologice, este o integrare sinergetică de discipline tehnice cu alte discipline teoretice, este o integrare de componente, subsisteme şi/sau sisteme asemănătoare anatomiei umane şi funcţiilor şi componentelor umane.

În sinteză, Integronica aduce în atenţie noi soluţii de integrare şi mix-integrare, precum integrarea prin dependenţă, integrarea prin alegere, etc. (Fig.2)

Termenul de „Adaptronică”, descrie în esenţă domeniile tehnice şi tehnologice cunoscute internaţional sub denumirea de sisteme inteligente, structuri inteligente şi/sau materiale inteligente şi procese inteligente, descrie modalitatea uşoară de a construi sisteme şi structuri adaptative şi adaptive, cu obiectiv de reducere a resurselor materiale, tehnologice şi energetice, pentru implementare şi operare la un minim absolut, descrie diferite scenarii aplicative concentrate pe „natură”, încercînd să simuleze „funcţiile vitale” şi capacitatea sistemelor biologice, de a recunoaşte şi a corecta în mod automat disfuncţiile din propria lor structură.

Astfel, un sistem adaptronic este caracterizat de adaptabilitate şi multifuncţionalitate, cu scopul de a combina cel mai mare număr posibil de aplicaţii şi funcţii specifice. (Fig.3 şi Fig.4)

Adaptronica, este ingineria tehnologică inovatoare şi multiinterdisciplinară care reuneşte şi integrează cunoştiinţele noi fundamentale din Mecatronica structurală, Integronica generativă, Ştiinţa şi Ingineria materialelor, Arhitectura actuatorică şi senzorică, precum şi din Tehnologia măsurării şi controlului automat şi Ingineria informatică. (Fig.5 şi Fig.6)

Ca tehnologie pentru viitor, Adaptronica şi Adaptronica Aplicată, facilitează atît performanţa şi know-how-ul sistemelor şi micro-nanosistemelor mecatronice şi performanţa şi know-how-ul sistemelor şi micro-nanosistemelor integronice, cît şi dezvoltarea de produse şi sisteme de produse noi şi înalt competitive, total adaptative şi adaptive.

Platforma Tehnologica pentru Mecatronica, Integronica si Adaptronica (MECATRON)a fost lansata in luna septembrie 2012, cu prilejul Conferintei Internationale „4th International Conference on Innovations, Recent Trends and Challenges in Mechatronics, Mechanical Engineering and New High-Tech Products Development” – MECAHITECH‘12.