Membri

Membri fondatori

Membrii fondatori sunt reprezentanţii entităţilor din domeniu cu iniţiativa construcţiei „Platformă Tehnologică pentru Mecatronică, Integronică şi Adaptronică”:

 • INCD – Mecatronică şi Tehnica Măsurării – Bucureşti
 • UPB – Facultatea de Inginerie Mecanică şi Mecatronică – Bucureşti
 • Universitatea Tehnică Cluj-Napoca – Facultatea de Mecanică şi Mecatronica– Cluj Napoca
 • INCD – Inginerie Electrică – ICPE-CA Bucureşti
 • INCD – Maşini şi Instalaţii destinate Agriculturii şi Industriei Alimentare – Bucureşti
 • INCD – Microtehnologie – Bucureşti
 • Institutul de Cercetări pentru Hidraulică şi Pneumatică – Bucureşti
 • Universitatea Politehnica Timişoara – Facultatea de Mecanică şi Mecatronica – Timişoara
 • Universitatea Transilvania Braşov – Facultatea de Mecanică şi Mecatronică – Braşov
 • Universitatea Valahia Tîrgovişte – Facultatea de Ingineria Materialelor, Mecatronică şi Robotică – Târgovişte

Membri

Platforma Tehnologica pentru Mecatronica, Integronica si Adaptronica (MECATRON) include reprezentanti ai tuturor entităţilor relevante in domeniu, care si-au exprimat interesul in acest sens. Acestor entităţi li se permite sa adere si la alte Platforme Tehnologice.

 • INCD – Mecatronică şi Tehnica Măsurării
 • UPB – Facultatea de Inginerie Mecanică şi Mecatronică
 • Universitatea Tehnică Cluj-Napoca – Facultatea de Mecanică
 • INCD – Inginerie Electrică – ICPE-CA Bucureşti
 • INCD – Maşini şi Instalaţii destinate Agriculturii şi Industriei Alimentare – Bucureşti
 • INCD – Microtehnologie – Bucureşti
 • Institutul de Cercetări pentru Hidraulică şi Pneumatică – Bucureşti
 • Universitatea Politehnica Timişoara – Facultatea de Mecanică
 • Universitatea Transilvania Braşov – Facultatea de Mecanică
 • Universitatea Valahia Tîrgovişte – Facultatea de Ingineria Materialelor, Mecatronică şi Robotică
 • INCD – Fizica Materialelor, Bucureşti
 • INCD – Fizică Tehnică – Iaşi
 • INCD – Fizică şi Inginerie Nucleară „Horia Hulubei” – Bucureşti
 • INCD – Optoelectronică 2000 Bucureşti;
 • Institutul de Cercetări pentru Instrumentaţie Analitică, Cluj-Napoca
 • INCD – Turbomotoare, COMOTI, Bucureşti
 • INCD – Încercări pentru Electrotehnică, Craiova
 • INCD – Securitate Minieră şi Protecţie Antiexplozivă, Petroşani
 • Universitatea Tehnică „Gh. Asachi” Iaşi

Reprezentantii sunt persoane autorizate capabile sa contribuie la indeplinirea obiectivelor Platformei.
Participantii sunt alesi dintre reprezentantii principalelor companii publice si private, universitati, institute de cercetare, centre de transfer tehnologic si informare, implicate in cercetare, productie, comercializare si transfer in domeniu

Platforma (MECATRON) se doreste a fi un forum pentru toti actorii interesati, de aceea se adreseaza tuturor companiilor si factorilor interesate in dezvoltarea sustenabila a mecatronicii, integronicii şi adaptronicii: companii, universitati, institute de cercetare si dezvoltare, ONG-uri, care au in obiectul de activitate sau sunt interesati in domenii precum: produse competitive avansate şi de generaţii noi; instrumentaţia digitală inteligentă şi informaţională; fabricaţia inteligentă şi automatizată;integrarea calculatoarelor şi procesoarelor inteligente; controlul inteligent integrat proceselor tehnologice; inovarea produselor, tehnologiilor şi serviciilor inteligente; etc.