Structura platformei MECATRON

Structura Platformei MECATRON din Romania

Presedintele si vicepresedintii alesi ai Comitetului de Conducere Platformă vor conduce Grupurile de Lucru şi Secretariatul in planificarea si coordonarea activitatilor Platformei, precum si in luarea deciziilor ad-hoc. Comitetul de Conducere va fi consultat atunci cand este suficient timp disponibil. Deciziile ad-hoc vor fi aprobate in proxima reuniune a Comitetului de Conducere a Platformei.

Pozitia de membru al Comitetului de Conducere, de Presedinte si Vicepresedinte nu sunt remunerate.
Persoane individuale pot fi invitate sa ia parte la reuniunile Comitetului de Conducere in calitate de observatori. Nominalizarea observatorilor se face de catre Comitetul de Conducere la propunerea Presedintelui in acord cu Vicepresedintii. Observatorii pot lua parte la intreaga reuniune a Comitetului de Conducere a Platformei. Ei pot interveni in lucrarile reuniunii la cererea Presedintelui.

Activitatile Comitetului de Conducere sunt supervizate de Adunarea Generala a membrilor Platformei.

Comitetul de Conducere va propune un Presedinte si un Vicepresedinte pentru fiecare Grup de lucru (GL). Acestia vor asista Comitetul de Conducere in selectia membrilor Grupurilor de lucru si vor fi responsabili pentru implementarea activitatilor GL in concordanta cu criteriile stabilite de Comitetul de Conducere şi în conformitate cu Statutul şi ROF-ul Platformei.
Selectia membrilor Grupurilor de lucru se va face pe baza urmatoarelor criterii:

  • competenta tehnica a persoanelor, pe baza profilului lor profesional;
  • angajamentul individual si implicarea in munca;
  • suportul tehnic dat de companie sau institutie, profilul acestora si angajamentul formal de a aloca resursele necesare sarcinilor;
  • recunoasterea realizarilor individuale sau contributii ale fiecărei entităţi la dezvoltarea Mecatronicii, Integronicii şi Adaptronicii;
  • asigurarea unei reprezentativitati corespunzatoare (industrie, cercetare, universitati, organisme publice etc.) si reflectarea dimensiunilor la nivel regional si sectorial, fara compromis in ceea ce priveste competenta si angajamentul in munca.
  • in principiu, numarul membrilor din fiecare Grup de Lucru (GL) va fi de maxim 11.

 

Observație:

Până la momentul intrării în funcțiune optimă a Platformei P-Mecatron, de toate activitățile necesare ale platformei, se va ocupa Dl. Prof. Univ. Dr. Ing. EurIng. D.h.c. Gheorghe Gheorghe.