Formular aderare

Denumire entitate

Anul ȋnfiintării

Domeniu de activitate

Direcţii de interes

Nume și preunume reprezentant

Funcţie reprezentat

Director general entitate

Adresă fizică

Telefon

Fax

E-mail

Adresă web

Doresc ca entitatea pe care o reprezint să facă parte din Platforma Tehnologică MECATRON