Acasă Cariere Editura CEFIN Contact

În contextul pregătirii pentru o eventuală situație de urgență, vă rugăm să accesați www.fiipregatit.ro

Procedură autorizare mediu

URGENT: INCDMTM angajează economist cu experiență. Detalii aici.  Data postării: 02.07.2024.

INCDMTM angajează rectificator cu experiență. Detalii aici.  Data postării: 26.06.2024


Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Mecatronică şi Tehnica Măsurării (INCDMTM), cu tradiţie şi prezenţă activă de peste 50 de ani în Mecatronica şi Tehnica Măsurării Inteligente, reprezintă unicul institut de cercetare – dezvoltare în acest domeniu industrial din România.

INCDMTM funcţionează în baza Hotărârii de Guvern nr. HG 1303/1996, cu modificările ulterioare: HG 590/2000, aprobare ROF, HG 21/2006, modificare ROF, HG 1007/2008, modificare titulatură (apare Domeniul de Mecatronică şi Tehnica Măsurării), HG 1029/2009, aprobarea noului ROF.

Direcţiile de cercetare-dezvoltare desfăşurate în cadrul Planului Naţional pentru cercetare-dezvoltare şi inovare, Planurilor sectoriale şi a Programului Nucleu, în cadrul Programelor internaţionale de C-D şi inovare şi a altor activităţi specifice includ:
1.Mecatronica Măsurării Inteligente: (MMI)
• Sisteme mecatronice de control integrat;
• Măsurări inteligente de precizie şi control;
• Sisteme complexe de automatizare şi control;
• Sisteme de ingineria mediului şi energie regenerabilă;
• Măsurări termotehnice inteligente;
2.Mecatronică Biomedicală şi Robotică (MBR):
• Biomecatronică;
• Sisteme inteligente. Achizitii Date şi Robotică;
• Microsisteme de investigaţie, Biosenzori şi Biomateriale;
• Laborator Rapid Prototyping;
3.Micro şi Nanotehnologii Mecatronice (MNTM)
• Micro şi nanotehnologii de proces;
• MEMS şi NEMS Mecatronice;
• Tehnologii Inteligente de Măsurare;
• Pregătire probe metalografice;
• Sisteme mecatronice inteligente de securizare obiective și intervenție

De asemenea, INCDMTM desfăşoară activităţi conexe, care vin în sprijinul activităţii principale de cercetare:
Transferul tehnologic al rezultatelor cercetării proprii şi consultanta, prin Centrul Releu de Transfer Tehnologic şi Consultanţă (CRTTC), acreditat prin Certificatul de Acreditare nr. 147/2023;
Strategii de dezvoltare şi marketing;
Servicii de analize, teste şi încercări în cadrul laboratoarelor acreditate RENAR: Laborator Încercări Lungimi (LIL) şi Laborator de Etalonare Presiuni, Temperaturi (LE)
Editare şi publicare reviste şi cărţi ştiinţifice, prin editura proprie CEFIN, cel mai important produs fiind Revista Internaţională de Mecatronica şi Mecanica Aplicată, inclusă în bazele de date internaţionale SCOPUS, EICompendex, EBSCO şi ProQuest (www.ijomam.com )
Managementul sistemelor integrate;
Activitate de training şi formare profesională.


Pentru a va familiariza cu activitățile specifice, rezultatele cercetării și serviciile oferite de noi, vă rugăm să consultați broșurile și cataloagele de mai jos:

Profil

Capabilități și competențe ale INCDMTM

Rezultatele Cercetării INCDMTM

Servicii pentru industria auto
INCDMTM facilitează accesul angajaților la literatura științifică, prin intermediul proiectului ANELIS PLUS.
Pentru detalii, dați clic pe imaginea de mai jos: