Acasă Cariere Editura CEFIN Contact
Fabricarea aditiva este o tehnologie emergenta ce promite sa revolutioneze productia globala si sa aiba un impact major in multe domenii. In România, tehnologia este prezenta, dar este abia la inceput, având potential de crestere. Totusi, aspectele unice ale tehnologiei aditive ridica provocari serioase in determinarea metodelor optime de caracterizare si evaluare a componentelor finale, precumsi de validare si acceptare a acestor tehnologii in anumite domenii, care genereaza conditii tehnice suplimentare: medical, auto, aerospatial etc.

Consortiul format din INCDMTM, UTCluj, COMOTI, IMSAR siUPitesti propune realizarea unui proiect complex, structurat pe cele trei domenii, al carui obiectiv este realizarea de cercetari experimentale cu privire la evaluarea si validarea tehnologiei aditive de sinterizare/topire cu laser si adaptabilitatea parametrilor de procesare la cerintele specifice de fabricare si testare a componentelor complexe si suprasolicitate: In medicina, pentrufabricarea cu usurinta a structurilor implantabile complexe, anatomo-adaptive, maiusoaresimairezistente, destinateprotezarii 3D a tesuturilordureumane, cu posibilitateaperfectionariitehnologieisiextenderiiaplicatiei in domeniulprototipariiorganelorumane; In industria auto, pentrufabricarea
produselor finite destinateparticularizariifiecaruiautomobil, pieselor de schimb, cu posibilitateaextinderiiaplicatiei la fabricarea, aproape in intregime a automobilelor din

materialeusoaresirezistente. De asemenea se varealiza o metodologie de optimizare a procesului de proiectare a produselorcomplexedestinateindustriei auto prinutilizareainteligenţeiartificialeşifurmizareaunui model. In industriaaerospatiala, pentrufabricareacomponentelorcomplexe, suprasolicitatemecanicsitermic: palete de compresorsi/sau de turbina, injectoare, elementestructurale etc.