Acasă Cariere Editura CEFIN Contact
Proiectul are ca scop sustinerea IMM-urilor prin finantarea proiectelor cu grad ridicat de inovare, cu rezultate concrete si impact real pe piata. Beneficiarul proiectului este SC Carmesin SA ca producator de produse din pulberi metalice si unitati economice din industria constructoare de masini, aeronautica si de echipamente medicale, ca utilizatori. Proiectul permite relansarea economica si pastrarea locurilor de munca la beneficiar. Necesitatea si oportunitatea proiectului este legata de strategia guvernului de dezvoltare a IMM-urilor si transformarea lor in unitati inovative din domeniul de specializare inteligenta materiale speciale.

 El abordeaza domeniul materialelor avansate si anume cel al prelucrarii materialelor dure din carburi metalice sinterizate, cu discuri diamantate cu partea activa constituita dintr-un compozit bazat pe diamant sintetic intro matrice rezinoidica poliamidica. Proiectul abordează concomitent tematici complexe din domeniile fabricatiei de produse din CMS si de produse cu materiale extradure care au la baza procedee specifice metalurgiei pulberilor. Cecul de inovare va conduce la o accelerare a transferului tehnologic intre institutii de cercetare si IMM-uri.

 Prin implementarea proiectului se realizeaza introducerea in fabricatie a unui produs nou cu potential real de comercializare. De asemenea, tehnologiile propuse pentru fabricarea discurilor de rectificat cu material extradur – diamant sintatic au in vedere inlocuirea liantilor rezinoidici pe baza de rasini fenolice, cu o noua categorie: lianti pe baza de rasini poliamidice, mult mai ieftine si care confera mai multe avantaje tehnice. SC Carmesin SA va participa la proiect punand la dispozitie dotarile specializate, accesul in fabricatie pentru testari si va participa la realizarea noilor scule de rectificat. INCDMTM va presta servicii, cuprinzand:

 cercetari privind proiectarea de produs si tehnologica pentru noua generatie de scule;

 cercetari privind aplicarea tehnologiei inovative pentru asimilarea noilor generatii de liant;

 caracterizarea capabilitatii operationale a noilor scule prin testari functionale, realizate partial la beneficiar in fabricatia de produse din CMS si partial, in cadrul institutului

 se vor utiliza proceduri si metodologii mecatronice de testare perfectate de INCDMTM

 In cadrul proiectului se vor efectua testari functionale, realizate in timp real direct in fabricatia de produse din CMS si avand ca scop stabilirea capacitatii operationale prin determinarea: randamentului de rectificare ,,G,, a timpului de prelucrare si a debitului specific de microaschiere Wsp. Randamentul G este principalul indicator functional si se determina prin raportul dintre volumul de material prelevat din piese si volumul de strat activ uzat din scula, pentru un timp de rectificare sau un volum de CMS de indepartat, preliminate. Testarile se vor executa comparativ cu discuri cu superabraziv liant rezinoid uzuale, ofertabile pe piata si cu discuri cu superabraziv si liant de noua generatie dezvoltate prin cercetare in cadrul proiectului.

 Obiective generale :

relansarea economica a IMM-urilor prin implementarea in fabricatie a produselor cu valoare adaugata ridicata si a proiectelor cu grad mare de inovare

utilizarea liantilor de noua generatie in constructia discurilor cu superabrazivi in vederea diminuarii costurilor de fabricatie.


Obiective specifice :

stabilirea retetei, a sortului de liant pentru realizarea de discuri cu concentratie si granulatie de diamant optimale;

stabilirea capacitatii operationale prin determinarea randamentului de rectificare ,,G,, a timpului de prelucrare si a debitului specific de microaschiere Wsp;

stabilirea principalilor parametri fizio-mecanici si structurali necesari;

efectuarea de testari pentru stabilirea parametrilor fizico-mecanici necesari;

diseminarea rezultatelor cercetarii.