Acasă Cariere Editura CEFIN Contact

Ministerul Cercetarii si Inovarii - MCI, alaturi de partenerii Universitatea Dunarea de Jos din Galati - UGAL, Academia de Studii Economice - ASE Bucuresti si Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Mecatronica si Tehnica Masurarii - INCDMTM Bucuresti, implementeaza, pe o perioada de 26 luni, pana in luna februarie 2021, proiectul cu numele Consolidarea capacitatii institutionale a Ministerului Cercetarii si Inovarii prin optimizarea proceselor decizionale in domeniul de cercetare-dezvoltare si inovare - SIPOCA 393, cod MySMIS 116103, dupa semnarea in data de 19.12.2018 a contractului de finantare.


Scopul proiectului:
optimizarea proceselor si pregatirea personalului Ministerului Cercetarii si Inovarii - MCI pentru realizarea si punerea in aplicare a politicilor publice bazate pe dovezi in cadrul ministerului, simplificarea si sistematizarea legislatiei referitoare la domeniul de Cercetare-Dezvoltare-Inovare (CDI), precum si aplicarea de proceduri simplificate pentru reducerea poverii administrative pentru mediul de afaceri.


Obiectivul general:
consolidarea capacitatii institutionale a MCI pentru a contribui la sustinerea unei economii moderne si competitive in Romania.


Obiectivele specifice ale proiectului:


1. OSP 1 - implementarea unui cadru de lucru care sa faciliteze elaborarea si aplicarea politicilor publice bazate pe dovezi, in domeniul de cercetare, dezvoltare si inovare in MCI si realizarea unei politici publice cu accent pe segmentul cercetarii aplicative si al valorificarii rezultatelor cercetarii, in corelatie cu necesitatile mediului economic (A1, Rezultat de proiect 1: politica publica in domeniul de CDI, domeniu de competenta al MCI, elaborata si aprobata).


2. OSP 2 – implementarea unui cadru de lucru care sa sustina sistematizarea si simplificarea legislatiei in domeniul de CDI si realizarea in cadrul MCI a unui act normativ nou, republicat sau concentrat in reglementari unice, publicat in Monitorul Oficial (A2, Rezultatul de proiect 2: act normativ sistematizat elaborat si aprobat).


3. OSP 3 – implementarea unui cadru de lucru care sa faciliteze elaborarea si aplicarea unor proceduri simplificate pentru companiile care au activitati de CDI, in scopul reducerii poverii administrative pentru mediul de afaceri si realizarea in cadrul MCI a unei proceduri simplificate privind recunoasterea activitatii de CDI din cadrul companiilor romanesti (A3, Rezultat de proiect 3: procedura simplificata pentru reducerea poverii administrative asupra mediului de afaceri elaborata si aprobata).


4. OSP 4 – dezvoltarea competentelor si abilitatilor profesionale ale personalului de conducere si executie din MCI (50 de persoane), in cadrul unor module de instruire in urmatorul domeniu:


• politici publice de cercetare, dezvoltare si inovare, bazate pe dovezi, legislatia in domeniul cercetarii si reglementarile care vizeaza activitatile de CDI din mediul de afaceri romanesc (A4, Rezultatul de proiect 4: 50 de persoane din cadrul MCI certificate).