Acasă Cariere Editura CEFIN Contact
Scopul proiectului complex este de a consolida competențele științifice, tehnice și abilitățile de colaborare deja existente între partenerii consorțiului provenind din medii de cercetare diferite în cadrul unei tematici de mare actualitate, și anume managementul deșeurilor lăsate în spațiile publice, cum ar fi parcuri, străzi sau trotuare. Deși accentul se pune pe educarea populației în sensul trierii voluntare a deșeurilor în containere pentru plastic, metal, sticlă, hârtie / carton, se constată însă că și în cele mai evoluate societăți nu a dispărut necesitatea de a ridica zilnic astfel de deșeuri, utilizând un mare număr de lucrători de salubritate.

Proiectul SIRAMAND își propune să furnizeze soluții robotizate de colectare și sortare pentru diferite tipuri de deșeuri, corespunzător evoluțiilor anticipate ale conceptului de oraș inteligent. Dată fiind complexitatea problematicii abordate, s-a stabilit un consorțiu format din trei entități de cercetare cu expertiză complementară, care vor coordona fiecare câte un proiect component, având ca scop soluționarea unui segment al acesteia. Prin reunirea în final a rezultatelor obținute se estimează acoperirea într-o măsură semnificativă a necesităților tematicii abordate. Mai precis, INCD pentru Mecatronică și Tehnica Măsurării va coordona un proiect de colectare a deșeurilor bazat pe aspirare prin recunoaștere vizuală cu ajutorul unui sistem robotizat mobil autonom, Univ. Tehnică din Cluj-Napoca se va concentra pe problematica sortării inteligente a deșeurilor solide, iar Inst. de Mecanica Solidelor va aborda tematica alternativă aspirării, și anume a apucării deșeurilor solide prin intermediul unui sistem de prehensiune comandat cu ajutorul unui program specializat de recunoaștere a acestora.

Nu în ultimul rând, proiectul complex urmărește întărirea capacității instituționale printr-un program de cecuri, precum și transferul rezultatelor către entități de producție specializate și către utilizatorii finali.

Proiectul complex SIRAMAND este finanțat printr-un proiect al Ministerului Cercetării și Inovării din România,  CCCDI – UEFISCDI, număr proiect PN-III-P1-1.2-PCCDI-2017-0086 / contract 22PCCDI/ 2018, în cadrul PNCDI III.

 

Obiective generale

 

Obiectivul general al proiectului SIRAMAND este de a crea un consorțiu de cercetare la nivel național, cu expertiză în domeniul colectării robotizate a deșeurilor din spații publice și sortării acestora, ca parte a digitalizării și robotizării prefigurate pentru orașele inteligente.

 

Proiectul complex SIRAMAND este realizat de un consorțiu format din:

1. Instituția coordonatoare IC: Institutul Naţional de Cercetare Dezvoltare pentru Mecatronică şi Tehnica Măsurării – INCDMTM București
Director proiect complex/ Director proiect component 1: Dr. Ing. Mihai Mărgăritescu

2. Partener P1: Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca
Responsabil P1/ Director proiect component 2: Prof. Dr. Ing. Cornel Brișan

3. Partener P2: Institutul de Mecanica Solidelor al Academiei Române
Responsabil P2/ Director proiect component 3: Dr. Ing. Dan Dumitriu