Acasă Cariere Editura CEFIN Contact
Proiectul are ca scop sustinerea IMM-urilor prin finantarea proiectelor cu grad ridicat de inovare, cu rezultate concrete si impact real pe piata. Beneficiarul proiectului este SC Carmesin SA ca producator de produse din pulberi metalice si unitati economice din industria aeronautica si de echipamente medicale, ca utilizatori. Proiectul permite relansarea economica si pastrarea locurilor de munca la beneficiar. Necesitatea si oportunitatea proiectului este legata de strategia guvernului de dezvoltare a IMM-urilor si transformarea lor in unitati inovative din domeniul de specializare inteligenta materiale avansateProiectul abordează domeniul fabricaţiei de produse din pulberi metalice care au la bază procedee specifice metalurgiei pulberilor. Retetele de fabricatie abordate, elimina cobaltul, ca element de liere, scump si deficitar, cu nichelul si fierul, mai ieftine si mai putin energointensive. Cecul de inovare va conduce la o accelerare a transferului tehnologic intre institutii de cercetare si IMM-uri.Prin implementarea proiectului se realizeaza introducerea in fabricatie a unui produs nou cu potential real de comercializare. SC Carmesin SA va realiza un produs de configuratie cilindrica avand ca element de baza pulberea de W de puritate 99,9% si elemente de liere Ni si Fe. Retetele de amestecuri pulverulente vor avea in principal pulbere de W in proportie de cel putin 90%, restul pana la 100%, constituind Ni si FeProiectul va contribui la dezvoltarea fabricaţiei unei noi generaţii de amestecuri metalice de pulberi de W, elemente de aliere și liant �n proporții foarte bine definite (funcție de cerințe) și va trebui să asigure:un grad de puritale al pulberii de W de min 99 %o densitate minimă de 17 g/cm3o dimensiune a particulelor cuprinsă intre 2-3�melemente de aliere pulverulente cu purității și granulații similare pulberii de Wamestecuri de lubrifiere de tip polietilenglicol �n proporții foarte exacte cecesare realizării de amestecuri de pulberi metalice destinate presăriiAmestecurile de pulberi metalice care fac tema actualului proiect au ca destinație finală producția speciala fiind caracterizate de cerințe tehnice de recepție foarte restrictive:dimensionale de � 0,03 �mvariație masică de �0,05 gCaracterizarile ce vor fi efectuate vor atesta atat calitatea din punct de vedere fizico-mecanic cat si structural al produselor realizate. Aceste caracterizari se vor realiza asupra pulberilor metalice si asupra produselor finite. Caracterizarile asupra produselor finite se realizeaza asupra produsului presat si asupra produsului sinterizat. Incercarile realizate asupra produsului presat se fac in scopul determinarii curbelor de compresabilitate, pentru aflarea gradului de compactare a materialelor in scopul determinarii gradului de contractie.
   | Obiective Generale
Obiective Generale :relansarea economica a IMM-urilor prin implementarea in fabricatie a produselor cu valoare adaugata ridicata si a proiectelor cu grad mare de inovareeliminarea elementelor de aliere energointensive si periculoase pentru mediu
   | Obiective Specifice
Obiective Specifice :stabilirea retetei optimale pentru realizarea de produse din pulberi pe baza de W, cu destinatie specialastabilirea principalilor parametri fizio-mecanici si structurali necesariefectuarea de testari pentru stabilirea parametrilor fizico-mecanici necesaridiseminarea rezultatelor cercetarii