Acasă Cariere Editura CEFIN ContactDurata: 36 luni 

Data de incepere: 01.09.2020 

Data de incheiere: 31.08.2023 

Proiectul urmărește să consolideze capacitatea de inovare a industriei auto din Europa și să încurajeze trecerea la studii inovatoare de economie circulară și ecologică în învățământul superior și inovarea către acest concept în afaceri și în mediul socio-economic mai larg. Proiectul își propune să atingă următoarele două puncte: 

- să dezvolte abordări noi, inovatoare și multidisciplinare ale predării și învățării în domeniile de studiu legate de economia circulară și verde în industria auto; 

- să faciliteze schimbul, fluxul și co-crearea de cunoștințe între diferitele tipuri de actori din domeniile legate de industria auto și economia circulară și ecologică. 

 

Etape proiect 

Întâlniri de proiecte transnaționale 

Rezultate intelectuale 

Evenimente multiplicatoare 

Activități de învățare, predare, instruire