English   Romana 
  
      
   Newsletter    
Introduceti emailul
Abonare
   Cariere    
   Informatii publice    
   Achizitii publice    
  
   Noutati / Evenimente    
   Proiecte    
   Documente    
 
  
  
   CENTRUL RELEU DE TRANSFER TEHNOLOGIC SI CONSULTANTA    

CENTRUL RELEU DE TRANSFER TEHNOLOGIC SI CONSULTANTA

Centrul Releu de Transfer Tehnologic si Consultanta CRTTC - INCDMTM Bucuresti, a fost infiintat in anul 1998, in baza ORDINULUI nr. 130 din 20.05.1998 emis de Ministerul Cercetarii si Tehnologiei (acum MECT), iar in prezent CRTTC - INCDMTM Bucuresti este organizat ca asociatie prin personalitatea juridica a INCDMTM si functioneaza in baza HG 406/2003, Certificat prin Decizia nr. 9056/24.02.2006. CRTTC - INCDMTM Bucuresti este membru AroTT (Asociatia Romāna pentru Transfer Tehnologic) si are incheiate Protocoale de colaborare cu CTT-CCIB si CENTA-ISIM (Timisoara).
Personalul CRTTC - INCDMTM Bucuresti este specializat in domeniul transferului tehnologic, participānd la numeroase actiuni in aria de interes si absolvind cursuri de specialitate cu lectori OSIM, ORDA, ANEVAR etc.(ex.: scoala de vara „Proprietate industriala si inovare"; Proprietatea intelectuala si transferul tehnologic - suport pentru dezvoltarea in economie a tehnologiilor avansate; protectia inventiilor din domeniul programelor de calculator si protectia interfetelor grafice utilizator; scoala de vara „evaluarea intreprinderii", Vizita de studiu Germania - Austria, etc.). De asemenea , un rol important in activitatea personalului CRTTC - INCDMTM Bucuresti pentru promovarea transferului tehnologic il constituie participarea la numeroase tārguri, saloane sau expozitii - peste 30 (ex.: Al 36-lea Salon International al Inventiilor, Tehnicilor si Produselor Noi din Geneva 2008; TIB; Salonul Regional al Cercetarii TIMIsOARA 2008; Salonul Regional al Cercetarii ALEXANDRIA 2008 Expo Transilvania - Proinvent; Salon National de hidraulica, pneumatica, echipamente electronice, specifice si mecatronica - HERVEX, Salonul european al cercetarii si inovarii - PARIS 2007, etc)

Obiectivul fundamental si optiunile strategiei

Obiectivele fundamentale ale CRTTC pe termen mediu:
(1)crearea prin TRANSFER TEHNOLOGIC a unor subsectoare industriale de mecanica fina, optica si mecatronica pentru o piata functionala, compatibila cu principiile, normele, mecanismele, institutiile si politicile Uniunii Europene;
(2)conturarea convergentei activitatilor de TRANSFER TEHNOLOGIC, intemeiata atāt pe evaluarea resurselor si a posibilitatilor, cāt si pe contextul intern si international;
(3)sprijinirea imperativului de incheiere a tranzitiei TRANSFERULUI TEHNOLOGIC la economia de piata, in ceea ce priveste industria de mecanica fina, optica si mecatronica, dar si de pregatire a aderarii unor sectoare industriale de mecanica fina, optica si mecatronica la domeniile industriale aferente ale U.E.

Optiunile strategiei corespunzatoare obiectivului fundamental vizeaza crearea de conditii pentru:
(1)asigurarea cresterii ponderii sectoarelor specifice industriei de mecanica fina, optica si mecatronica pe baza TRANSFERULUI TEHNOLOGIC si a sporirii ratei investitiilor, atāt printr-o participare semnificativa a capitalului national, cāt si prin atragerea resurselor externe;
(2)continuarea masurilor de stabilizare a subsectoarelor specifice industriei de mecanica fina, optica si mecatronica prin promovarea TRANSFERULUI TEHNOLOGIC aferent domeniului si a unor politici de asigurare a unor deficite bugetare suportabile si prin dinamizarea reducerii deficitului cvasi-fiscal, in sectorul industrial specific;
(3)promovarea si integrarea TRANSFERULUI TEHNOLOGIC si a unor politici coerente, compatibile cu mecanismele U.E., vizānd "ajustarea" structurala a domeniului mecanica fina, optica si mecatronica, dezvoltarea si modernizarea infrastructurii unor subsectoare specifice domeniului, revitalizarea si retehnologizarea unor subsectoare industriale si respectiv a unor intreprinderi aferente subsectoarelor, sprijinirea implementarii tehnologiei informatiei in vederea informatizarii sectorului industrial specific si, prin intermediul lui, informatizarea celorlalte sectoare industriale aferente strategiei nationale de dezvoltare;
(4)crearea unui mediu optim TRANSFERULUI TEHNOLOGIC SI DE AFACERI, pe piata specifica domeniului, bazat pe dezvoltarea competitiei de piata, pe reducerea costurilor si diminuarea poverii fiscale si pe promovarea unor masuri specifice de stimulare a intreprinderilor mici si mijlocii;
(5)modernizarea si dezvoltarea TRANSFERULUI TEHNOLOGIC si a altor servicii industriale si specifice domeniului, in vederea satisfacerii cāt mai bine a nevoilor si a necesitatilor pietei interne (si externe), si a apropierii de standardele tarilor membre ale U.E.;
(6)amplificarea procesului de TRANSFER TEHNOLOGIC si de remodelare a capacitatii si structurii productiei industriale aferente domeniului mecanica fina, optica si mecatronica, inclusiv prin dezvoltarea si stimularea cooperarii cu parteneri din U.E., inclusiv cu entitati aferente infrastructurii de transfer tehnologic, pe fondul consolidarii functionarii economiei de piata, a infrastructurii reale a unui climat concurential si a revitalizarii intreprinderilor mici si mijlocii cu potential de competitivitate;
(7)secventializarea procesului de selectie si de redimensionare a agentilor economici din domeniul mecanica fina, optica si mecatronica, angajati in procesul de restructurare si relansare economica prin absorbtia transferului tehnologic al celor mai eficiente rezultate ale cercetarii-dezvoltarii;
(8)dezvoltarea in cadrul TRANSFERULUI TEHNOLOGIC de consultanta si training, de pregatire antreprenoriala si de afaceri prin centre releu de transfer specifice domeniului de mecanica fina, optica si mecatronica, pentru a facilita furnizarea de servicii utile IMM-urilor;
(9)perfectionarea managementului proiectelor de cercetare-dezvoltare-inovare si TRANSFER TEHNOLOGIC si dezvoltarea capacitatii de generare a cunostintelor stiintifice si tehnologice in domeniul mecanica fina, optica si mecatronica, in vederea reducerii decalajelor tehnologice, dezvoltarii infrastructurii informationale, aplicarii unor proceduri standard de evaluare a activitatii si a personalului, dezvoltarea capacitatii de difuzare a cunostintelor stiintifice si tehnologice prin extinderea infrastructurii de trasnfer si a serviciilor de marketing, a oficiilor de legatura cu industria, a centrelor de afaceri si a centrelor de excelenta;
(10)dezvoltarea capacitatii de absorbtie a inovarii in mediul economic, prin dezvoltarea domeniului de mecanica fina, optica si mecatronica si, respectiv, prin transferul tehnologic al rezultatelor din acest domeniu prioritar.