English   Romana 
  
      
   Newsletter    
Introduceti emailul
Abonare
   Cariere    
   Informatii publice    
   Achizitii publice    
  
   Noutati / Evenimente    
   Proiecte    
   Documente    
 
  
  
   Descriere    


Laborator Cercetare-Dezvoltare
Sisteme Mecatronice de Control Integrat

«MICRO SI NANOTEHNOLOGII MECATRONICE»


Domeniu de activitate
 • Ingineria sistemelor si microsistemelor de prelucrare conventionale si neconventionale:
  • Analize si diagnoze de proces;
  • Logistica tehnologica dedicata dezvoltata in sisteme / microsisteme informatizate pentru procesare, monitorizare, transfer si gestionare;
  • Echipamente / sisteme pentru verificari si incercari in proces si la finele procesului tehnologic;
  • Abordari in domeniul prelucrarilor, aplicative industrial, cu laser
 • Materiale noi:
  • Cercetari aplicative ale materialelor compozite cu structuri nano / micrometrice;
  • Cercetari pentru tehnologii de procesare si utilizare de noi materiale cu caracteristici specializate;
  • Metode si echipamente pentru investigarea, caracterizarea si procesarea noilor materiale cercetate;
 • Nanotehnologii:
  • Studii si analize privind evaluarea potentialului de absorbtie a noilor domenii de cercetare micro si nanodimensionale respectiv, micro si nanostructurale;
  • Prefigurarea directiilor imediate si de perspectiva privind dezvoltarea sistemelor micro si nanomecatronice, in special a micro / nanosenzorilor si micro / nanoactuatorilor;
  • Elaborare de metode si proceduri specifice pentru caracterizare si evaluare.
 • Studii prognoze, strategii:
  • Studii de piata;
  • Strategii sectoriale de dezvoltare;
  • Prognoze de dezvoltare sectoriale.
 • Studii/ analize tribotehnologice de sistem:
  • Analiza tribosistemelor specifice aschierii si microaschierii materialelor metalice si nemetalice cu ajutorul structurilor compozite dure si extradure;
  • Studiul efectelor induse in tribosistem prin variatia parametrilor tehnologici pe categorii de procese;
  • Elaborarea de metodici si proceduri de testare, complementare celor practicate in UE;
  • Caracterizarea structurala si operationala a straturilor de acoperire rezistente la uzura.


In cadrul compartimentului: este inregistrat si Centrul de excelenta: „Logistica si transfer pentru materiale dure si extradure", care functioneaza in sistem retea, prin conexiuni stiintifice si reunind specialisti din INCDMTM, institutii de invatamānt superior, institute de cercetare-dezvoltare si societati comerciale cu activitati de cercetare in domeniu Obiectivele strategice prioritare ce decurg din directiile strategice preliminate sunt:
 • Formarea uni nucleu de specialisti multidisciplinar si extins, cu potential superior de elaborare, promovare si dezvoltare de proiecte sustenabile si compatibile cu exigentele actuale ale pietei interne si externe a cercetarii;
 • Dezvoltarea unei baze materiale pentru cercetare, aliniata exigentelor stiintifice pe plan comunitar si international;
 • Dezvoltarea permanenta a activitatilor asociative, de parteneriat intern si extern cu entitati de cercetare si respectiv, IMM-uri cu vocatie inovativa si apetenta pentru cercetare-dezvoltare.

Oferta CERTIM

înapoi la COMPARTIMENT DE CERCETARE-DEZVOLTARE «MICRO Si NANOTEHNOLOGII MECATRONICE»