• Editură deținută de INCDMTM București.

  • Edităm publicații cu caracter tehnico-științific.

  • Edităm o gamă largă de publicații: reviste, cărți de specialitate, cărți universitare, etc.

Mai multe despre noi

Editura CEFIN


Editura Cefin a fost înființată în cadrul Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Mecatronică și Tehnica Măsurării - INCDMTM, în anul 1991, cu scopul de a asigura publicarea celor mai importante rezultate ale cercetării, dar ea nu se rezuma numai la aceasta. Printre principalele domenii acoperite de publicațiiile realizate de editură se numară domenii precum: mecatronică, mecanică fină, electronică, automatică, robotică, optică sau senzorică, dar nu numai.

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Mecatronică și Tehnica Măsurării - INCDMTM este acreditat Conform H.G.551/2007 (http://www.mct.ro/index.php?action=view&idcat=4), data afișării: 15.02.2008.

Editura Cefin a fost premiată de către organizatori în anul 2007 la Târgul Internaţional București cu Diploma de participare la SALONUL CERCETĂRII 2007 datorita interesului constant manifestat de către vizitatori, cât și cu Premiul Național AOS-RO pentru lucrările publicate în anii 2006 și 2007, acordate în data de 11 martie 2010 la secțiunea Științe Tehnice "Herman OBERTH", pentru "Manualul inginerului de mecanică fină (2006)". Tot în anul 2010, în luna septembrie, s-a acordat Diploma AGIR 2009, în domeniul "Ingineria construcțiilor de mașini" pentru lucrarea "Ingineria metrologiei micro și macro-geometriei suprafețelor".

Sistemul de difuzare al publicațiiilor Editurii este în rețea proprie și se adresează Institutelor și Universităților din țară și străinătate, prin comandă telefonică sau e-mail.

Referenți

Nr. Crt.

Prenume și nume

Afiliere instituțională

Titlu științific/didactic

Coduri domenii de competență

1

Florin TĂNĂSESCU

Academia de Știinte Tehnice din România

Prof. Dr. Ing.

 

2B, 2C, 4D

2

Valentin PAU

Universitatea Titu Maiorescu București

Prof. Univ. Dr. Ing.

2A, 2D, 2F, 4D

3

Cornel MARIN

Universitatea Valahia Târgoviște

Prof. Univ. Dr. Ing.

2A, 2D, 2F, 4D

4

Viviana FILIP

Universitatea Valahia Târgoviște

Prof. Univ. Dr. Ing.

2A, 2D, 2F, 4D

5

Octavian DONȚU

Universitatea Politehnica București

Prof. Univ. Dr. Ing.

2A, 2D, 2F, 4D

6

Daniela-Doina CIOBOATĂ

INCDMTM București

Dr. Ing.

2A, 2D, 2F, 4D

Cărți


■ Sisteme Inteligente, Tehnologii Inovative, Roboți, Arhitecturi Industriale, Tehnici&Materiale Noi, Elemente&Componente Electronice, Generația 5 în Comunicație (5G), Internet of Things (IoT) și Inteligența Artificială (IA) pentru Industria Inteligentă din România, Autori: Gheorghe Ion Gheorghe, Simona Istrițeanu, Iulian Ilie, Anghel C-tin, ISBN 978-606-8261-20-1, Ed. CEFIN, 2020;

■ Ingineria Mecatronică și Cyber-MixMecatronică pentru Construcția Întreprinderii Digitale și Industriei Inteligente (4.0), 2019   autori: Gheorghe Ion GHEORGHE, Valentina BAJENARU, Iulian ILIE;

■ Mecatronica și Cyber-MixMecatronica în Industria 4.0, 2018   autor: Gh. Ion Gheorghe   Esantion carte si Bibliografie selectata.

■ Ingineria cyber-mecatronică și clatronică, 2017   autor: Gh. Ion Gheorghe

■ Ingineria cyber-mixmecatronică, 2016   autor: Gh. Ion Gheorghe

■ Mecatronica & Sistemele Cyber-Mecatronice, 2015 autor: Gh. Ion Gheorghe

■ MicroNanoIngineria adaptronică inteligentă, 2014 autor: Gh. Ion Gheorghe

■ Micro nano-ingineria MEMS & NEMS inteligente, 2013 autori: Gh. Ion Gheorghe, Sergiu Dumitru si Anghel Constantin

■ Nano Engineering, 2011 autor: Gh. Ion Gheorghe si Ion Stiharu

■ Nano Inginerie, 2011 autor: Gh. Ion Gheorghe si Ion Stiharu

■ MicroNanoRobotică inteligentă, 2010, autor: Gh. Ion Gheorghe;

■ MicroNanotehnologii inteligente integrate, 2010, autor: Gh. Ion Gheorghe;

■ Microtehnologii avansate prin Prototipare Rapidă cu sinterizare selectivă cu laser, 2010, autori: Prof. Univ. Dr. Ing. Gh. Ion Gheorghe, Prof. Univ. Dr. Ing. Doru Dumitru Palade, Ing. Alexandru Moldovanu, Drd. Ing. Dan Ciobota, Drd. Ing. Adrian Pacioga;

■ Evolutia industriei prelucrătoare, 2010, autori: PROF. UNIV. EURING. DR. ING. Gh. Ion GHEORGHE, Ing. Anton VIERU, Ing. Cristina MARINESCU, Dr. Ing. Iulian MUNTEANU, Ing.Valentin GORNOAVA;

■ The Evolution Of The Manufacturing Industry, 2010, autori: Prof. Univ. Euring. Dr. Ing. Gh. Ion Gheorghe, Ing. Anton Vieru, Ing. Cristina Marinescu, Dr. Ing. Iulian Munteanu, Ing. Valentin Gornoava;

■ Evolutia industriei prelucrătoare; / The evolution of the manufacturing industry, 2010, autori: Prof. Univ. Euring. Dr. Ing. Gh. Ion Gheorghe, Ing. Anton Vieru, Ing. Cristina Marinescu, Dr. Ing. Iulian Munteanu, Ing. Valentin Gornoava, 2010;

■ Industria prelucrătoare: Sinteză privind competitivitatea sectorială, 2010, autori: Prof. Univ. EurIng. Dr. Ing. Gh. Ion GHEORGHE, Ing. Anton VIERU, Ing. Cristina MARINESCU, Dr. Ing. Iulian MUNTEANU, Ing. Valentin GORNOAVA;

■ Strategia industriei electrotehnice, electronice și mecanicii fine pentru dezvoltarea producției în valoare ad&ăugată mare: stadiul actual al sectorului industrial - de aparate și instrumente medicale; - de aparate de măsură și control electrice și neelectrice (2005 ÷ 2008) , 2010, autor: Prof. Univ. Euring. Dr. Ing. Gheorghe Ion Gheorghe;

■ Strategiile privind direcțiile, măsurile și orientările sectorului industrial de mecanică și mecatronică în vederea creșterii competitivității și a valorii adăugate în contextul alinierii la U.E , 2010, autor: Prof. Univ. Euring. Dr. Ing. Gheorghe Ion Gheorghe;

■ Metodă și procedură nouă în concepție mecatronică pentru măsurarea, încercarea și evaluarea instrumentației digitale inteligente pentru controlul dimensional în vederea alinierii si integrarii la normele și standardele U.E, 2010, autor: Prof. Univ. Euring. Dr. Ing. Gheorghe Ion Gheorghe;

■ Stadiul actual și de perspectivă al controlului automat integrat în procesele tehnologice inteligente în complementaritate cu tendințele pe plan European, 2010,
autori: Prof. Univ. Dr. Ing. Gh. Ion Gheorghe, Ing. Marian Vocurek, Dr. ing. Paul Beca

■ Ingineria instrumentașiei inteligente și informaționale - reeditare, 2010, autor: Prof. Univ. Euring. Dr. Ing. Gheorghe Ion Gheorghe;

■ Mecatronică integrată; Integronică - reeditare, 2010, autor: Prof. Univ. Euring. Dr. Ing. Gheorghe Ion Gheorghe;

■ Ingineria instrumentației - reeditare, 2010, autori: Prof. Univ. Euring. Dr. Ing. Gheorghe Ion Gheorghe, Francisc Kovacs, Prof. univ.dr.ing. Valentin Pau, Dr. Ing. D.D.Palade;

■ Tehnica masurării inteligente - reeditare, 2010, autor: Prof. Univ. Euring. Dr. Ing. Gheorghe Ion Gheorghe;

■ Ingineria sistemelor și informației - reeditare, 2010, autori: Prof. Univ. Euring. Dr. Ing. Gh. Ion Gheorghe, Dr. ing. Ulm Spineanu, Prof. univ.dr.ing. Valentin Pau;

■ Evaluarea stadiului existent în domeniul calibrării în procesele nanotehnologice, 2010,
autori: Dr. Ing. Gheorghe Marian : Prof. Dr. Horia Chiriac ,  Ing. Dan Ursu , Dr. Ing. Popan Gh.,;

■ Sisteme și echipamente inteligente mecatronice de control integrat pentru optimizarea proceselor tehnologice și dezvoltarea capacității de monitorizare multiparametrică a variabilelor proceselor industriale, 2010,
autori: Prof. Univ. Dr. Ing. Eur Ing  Gheorghe Ion Gheorghe, Dr. Ing. Paul Beca, Ing. Marian Vocurek;

■ Sisteme mecatronice de control integrat în procese inteligente de prelucrări mecanice și montaj / prezent și perspectivă prognoza domeniului de control automat, dezvoltarea  senzoristicii, elementelor de achiziții și procesare a datelor. Direcții strategice, 2010,
autori:  Prof. Univ. Dr. Ing. Eur. Ing. Gheorghe Ion Gheorghe,  Dr. Ing. Paul Beca ,Ing. Anton Vieru, Ing. Marian Vocurek;

■ Alinierea fabricației de echipamente tehnologice pentru micro și nanoprelucrări la cerințele și tendințele dezvoltării pe plan European și mondial și analiza și dezvoltarea actuală și de perspectivă a domeniului, 2010,
autori: Prof. Univ. Dr. Ing. EurIng. Gheorghe Ion Gheorghe, Dr. Ing. Paul Beca, Fiz. drd. Liliana Laura Bădiță;

■ Alinierea fabricației de echipamente tehnologice pentru micro și nanoprelucrări la cerințele și tendințele dezvoltării pe plan European și mondial și evaluarea noilor tehnologii de fabricație a micro-nanoprelucrărilor, 2010,
autori: Prof. Univ. Dr. Ing. EurIng. Gheorghe Ion Gheorghe, Dr. Ing. Paul Beca, Drd. fiz. Liliana Laura Bădiță;   

■ Ingineria Metrologiei micro și Macro geometriei suprafețelor
, 2009, autori: Prof. Univ. Euring. Dr. Ing. Gheorghe Ion Gheorghe, Ing. Cioboata Daniela, Dr.ing. Aurel Abalaru, Ing. Logofatu Cristian, Ing.Traistaru Florin, Ing. Stanciu Danut, 2009;

■ Micro și nanotehnologii avansate în mecatronică, 2009,
autor: Prof. Univ. Euring. Dr. Ing. Gheorghe Ion Gheorghe,  Drd. Fiz. Liliana Badita, 2009;

■ Microingineria inteligentă;, 2009,
autor: Prof. Univ. Euring. Dr. Ing. Gheorghe Ion Gheorghe

■ Ingineria integratoare, 2007 , autor: Gheorghe Ion Gheorghe;

■Ingineria instrumentatiei inteligente și informaționale, 2005 , autori: Conf. Univ. Dr. Ing. Gheorghe I. Gh;

11.Ingineria sistemelor și informației, 2005 , autori: Conf. Univ. Dr. Ing. Gheorghe I. Gh., Dr. Ing. D.D. Palade, Dr. Ing. Ulm N. Spineanu, Prof. Univ. Dr. Ing. Valentin Pau;

■ Microsenzorică, micromecatronică și microrobotică, 2004 , autori: Conf. Univ. Dr. Ing. Gheorghe I. Gh., Dr. Ing. D.D. Palade, Prof. Univ. Dr. Ing. Valentin Pau, ing. Ion Florin POPA

■ Tehnica Măsurării inteligente, 2004, autori: Conf. Univ. Dr. Ing. Gheorghe I. Gh.;

■ Mecatronica integrată - integronica, 2003 , autori: Conf. Univ. Dr. Ing. Gheorghe I. Gheorghe;

■ Mecatronica - Fundamente - Aplicații - Tendințe, 2002 , autori: Gh. I. Gheorghe, D.D. Palade, Valentin Pau;

■ Managementul și marketingul cercetării și dezvoltării - Concepte - Metode - Instrumente - Proceduri , 2001 , autori: Gh. I. Gheorghe;

■ Tehnica Măsurării - Partea II - Automatizare; informatizare, 2001, autori: Gh. I. Gheorghe;

■ Tehnica măsurării, 2001, autori: Gh. I. Gheorghe, Valentin Pau, D.D. Palade;

■ Ingineria instrumentației - Partea III - Echipamente de măsurare, reglare și control pentru procese industrial, 2000 , autori: Gh. I. Gheorghe, Valentin Pau, D.D. Palade;

■ Ingineria instrumentației - Partea II - Instrumente, aparate și sisteme de măsurare, verificare și control dimensional, 2000 , autori: Gh. I. Gheorghe, Valentin Pau, D.D. Palade;

■ Ingineria instrumentației - Partea I - Sisteme și traductoare fotoelectrice incrementale de deplasare și poziție utilizate în mecanică fină, mecatronică și robotică;, 1999 , autori: Gh. I. Gheorghe, Francisc Kovacs, Valentin Pau, D.D. Palade.

Cărți universitare


■ Managementul proiectelor europene, 2008, autori: Prof. Univ. Euring. Dr. Ing Gheorghe Ion Gheorghe

■ Metodologia cercetării științifice, 2008, autor: Prof. Univ. Euring. Dr. Ing. Gheorghe Ion Gheorghe

■ Tehnologii de fabricație asistate de calculator, 2008, autori: D. Besnea, G.O.Dontu, N.Alexandrescu, Prof. Univ. Euring. Dr. Ing Gheorghe Ion Gheorghe, P.Beca, A.Abalaru.

■ Mecatronică aplicată, 2007, autor: Mihaita Ardeleanu, Gheorghe Ion Gheorghe, Gheorghe Matei, Editura AGIR;

■ Manualul inginerului de mecanică fină, mecatronică și integronică, 2006, autori: Conf. univ.dr.ing. Gheorghe Ion Gheorghe, Dr.ing. D.D. Palade, Dr.ing. Ulm Spineanu, Prof.univ.dr.ing. Valentin Pau;

■ Dicționar tehnic în limba engleză, 2004, autori: Gabriela Pop, Florin Popa, Cristina Rizescu, Gh. Gheorghe;

■ Senzori și Traductoare pentru aplicații industriale2003, autori: Conf. Univ. Dr. Ing. Gheorghe I.Gheorghe, Dr. Ing. D.D. Palade, Prof. Univ. Dr. Ing. Valentin Pau;

■ Toleranțe, Controlul Calității, Control Dimensional (Editura "PRINTECH"), 2002, autori: Valentin Pau, Gh. I. Gheorghe, Despina Duminica

Volume de conferință!


ICOMECYME'17 PROCEEDINGS


MECAHITECH’16 PROCEEDINGS


MECAHITECH’14 PROCEEDINGS


MECAHITECH’13 PROCEEDINGS


MECAHITECH’12 PROCEEDINGS


MECAHITECH’11 PROCEEDINGS


MECAHITECH’15 PROCEEDINGS


MECAHITECH’09 PROCEEDINGS


WESIC 2008 PROCEEDINGS


SIMECA 2007 PROCEEDINGS

CONTACT


Editura CEFIN funcționează sub coordonarea Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Mecatronică și Tehnica Măsurării - INCDMTM.;

Adresă:Șos. Pantelimon, nr. 6-8, sector 2, București, România
Telefon:+40 21 252.30.68/69
>Fax:+40 21 252.34.37
E-mail:incdmtm@incdmtm.ro