• Publishing House belonging to INCDMTM Bucharest.

  • We specialize in the editing technical books.

  • We edit a wide range of publications: journals, specialized books, university books, dictionaries, etc.

More about us

CEFIN Publishing House


Cefin Publishing House was established within the National Institute of Research and Development in Mechatronics and Measurement Techniques - INCDMTM in 1991 with the aim of ensuring the publication of the most important research results, but it was not limited to this alone. Among the main fields covered by the publications produced by the publishing house are fields such as: mechatronics, fine mechanics, electronics, automation, robotics, optics or sensorics, but not only.

The National Institute of Research and Development in Mechatronics and Measurement Techniques - INCDMTM is accredited according to GD.551/2007 (http://www.mct.ro/index.php?action=view&idcat=4), date of publication: 15.02.2008.

Cefin Publishing House was awarded by the organizers in 2007 at the Bucharest International Fair with a Diploma of participation in the RESEARCH SALON 2007 due to the constant interest shown by visitors, as well as with AOS-RO National Prize for the works published in 2006 and 2007, awarded on March 11, 2010 at the "Herman OBERTH" Technical Sciences section, for "Manualul inginerului de mecanică fină / Fine Mechanics Engineer's Manual (2006) ". Also in 2010, in September, the representatives of CEFIN Publishing House were awarded the AGIR 2009 Diploma;, in the field of "Engineering of machine constructions" for the work "Ingineria metrologiei micro și macro-geometriei suprafețelo / The Metrology of micro- and macro-geometry of surfaces".

The Publishing House's publication distribution system is in its own network and is addressed to Institutes and Universities from the country and abroad, by phone or e-mail order.

Scientific Advisories

#

First Name and Last Name

Institution

Scientific/Teaching Degree

Fields of Specialization Codes

1

Florin TĂNĂSESCU

Academy of Technical Sciences in Romania

Professor, PhD, Eng.

 

2B, 2C, 4D

2

Valentin PAU

Titu Maiorescu University of Bucharest

Professor, PhD, Eng.

2A, 2D, 2F, 4D

3

Cornel MARIN

Valahia University of Targoviste

Professor, PhD, Eng.

2A, 2D, 2F, 4D

4

Viviana FILIP

Valahia University of Targoviste

Professor, PhD, Eng.

2A, 2D, 2F, 4D

5

Octavian DONȚU

Politehnica University of Bucharest

Professor, PhD, Eng.

2A, 2D, 2F, 4D

6

Daniela-Doina CIOBOATĂ

INCDMTM Bucharestti

PhD, Eng.

2A, 2D, 2F, 4D

Books


46.Sisteme Inteligente, Tehnologii Inovative, Roboți, Arhitecturi Industriale, Tehnici&Materiale Noi, Elemente&Componente Electronice, Generația 5 în Comunicație (5G), Internet of Things (IoT) și Inteligența Artificială (IA) pentru Industria Inteligentă din România, Autori: Gheorghe Ion Gheorghe, Simona Istrițeanu, Iulian Ilie, Anghel C-tin, ISBN 978-606-8261-20-1, Ed. CEFIN, 2020;

45.Ingineria Mecatronică și Cyber-MixMecatronică pentru Construcția Întreprinderii Digitale și Industriei Inteligente (4.0), 2019   authors: Gheorghe Ion GHEORGHE, Valentina BAJENARU, Iulian ILIE;

44.Mecatronica și Cyber-MixMecatronica în Industria 4.0, 2018   author: Gh. Ion Gheorghe   Esantion carte si Bibliografie selectata.

43.Ingineria cyber-mecatronică și clatronică, 2017   author: Gh. Ion Gheorghe

42.Ingineria cyber-mixmecatronică, 2016   author: Gh. Ion Gheorghe

41.Mecatronica & Sistemele Cyber-Mecatronice, 2015 author: Gh. Ion Gheorghe

40.MicroNanoIngineria adaptronică inteligentă, 2014 author: Gh. Ion Gheorghe

39.Micro nano-ingineria MEMS & NEMS inteligente, 2013 authors: Gh. Ion Gheorghe, Sergiu Dumitru si Anghel Constantin

38.Nano Engineering, 2011 author: Gh. Ion Gheorghe si Ion Stiharu

37.Nano Inginerie, 2011 author: Gh. Ion Gheorghe si Ion Stiharu

36.MicroNanoRobotică inteligentă, 2010, author: Gh. Ion Gheorghe;

35.MicroNanotehnologii inteligente integrate, 2010, author: Gh. Ion Gheorghe;

34.Microtehnologii avansate prin Prototipare Rapidă cu sinterizare selectivă cu laser, 2010, authors: Professor, PhD, Eng Gh. Ion Gheorghe, Professor, PhD, Eng Doru Dumitru Palade, Ing. Alexandru Moldovanu, Drd. Ing. Dan Ciobota, Drd. Ing. Adrian Pacioga;

33.Evolutia industriei prelucrătoare, 2010, authors: PROF. UNIV. EURING. DR. ING. Gh. Ion GHEORGHE, Ing. Anton VIERU, Ing. Cristina MARINESCU, PhD, Eng, Iulian MUNTEANU, Ing.Valentin GORNOAVA;

32.The Evolution Of The Manufacturing Industry, 2010, authors: Prof. Univ. Euring. PhD, Eng, Gh. Ion Gheorghe, Ing. Anton Vieru, Ing. Cristina Marinescu, PhD, Eng, Iulian Munteanu, Ing. Valentin Gornoava;

31.Evolutia industriei prelucrătoare; / The evolution of the manufacturing industry, 2010, authors: Prof. Univ. Euring. PhD, Eng, Gh. Ion Gheorghe, Ing. Anton Vieru, Ing. Cristina Marinescu, PhD, Eng, Iulian Munteanu, Ing. Valentin Gornoava, 2010;

30.Industria prelucrătoare: Sinteză privind competitivitatea sectorială, 2010, authors: Prof. Univ. EurIng. PhD, Eng, Gh. Ion GHEORGHE, Ing. Anton VIERU, Ing. Cristina MARINESCU, PhD, Eng, Iulian MUNTEANU, Ing. Valentin GORNOAVA;

29.Strategia industriei electrotehnice, electronice și mecanicii fine pentru dezvoltarea producției în valoare ad&ăugată mare: stadiul actual al sectorului industrial - de aparate și instrumente medicale; - de aparate de măsură și control electrice și neelectrice (2005 ÷ 2008) , 2010, author: Prof. Univ. Euring. PhD, Eng, Gheorghe Ion Gheorghe;

28.Strategiile privind direcțiile, măsurile și orientările sectorului industrial de mecanică și mecatronică în vederea creșterii competitivității și a valorii adăugate în contextul alinierii la U.E , 2010, author: Prof. Univ. Euring. PhD, Eng, Gheorghe Ion Gheorghe;

27.Metodă și procedură nouă în concepție mecatronică pentru măsurarea, încercarea și evaluarea instrumentației digitale inteligente pentru controlul dimensional în vederea alinierii si integrarii la normele și standardele U.E, 2010, author: Prof. Univ. Euring. PhD, Eng, Gheorghe Ion Gheorghe;

25.Stadiul actual și de perspectivă al controlului automat integrat în procesele tehnologice inteligente în complementaritate cu tendințele pe plan European, 2010,
authors: Professor, PhD, Eng Gh. Ion Gheorghe, Ing. Marian Vocurek, Dr. ing. Paul Beca

25.Ingineria instrumentașiei inteligente și informaționale - reeditare, 2010, author: Prof. Univ. Euring. PhD, Eng, Gheorghe Ion Gheorghe;

24.Mecatronică integrată; Integronică - reeditare, 2010, author: Prof. Univ. Euring. PhD, Eng, Gheorghe Ion Gheorghe;

23.Ingineria instrumentației - reeditare, 2010, authors: Prof. Univ. Euring. PhD, Eng, Gheorghe Ion Gheorghe, Francisc Kovacs, Prof. univ.dr.ing. Valentin Pau, PhD, Eng, D.D.Palade;

Tehnica masurării inteligente - reeditare, 2010, author: Prof. Univ. Euring. PhD, Eng, Gheorghe Ion Gheorghe;

22.Ingineria sistemelor și informației - reeditare, 2010, authors: Prof. Univ. Euring. PhD, Eng, Gh. Ion Gheorghe, Dr. ing. Ulm Spineanu, Prof. univ.dr.ing. Valentin Pau;

21.Evaluarea stadiului existent în domeniul calibrării în procesele nanotehnologice, 2010,
authors: PhD, Eng, Gheorghe Marian : Prof. Dr. Horia Chiriac ,  Ing. Dan Ursu , PhD, Eng, Popan Gh.,;

20.Sisteme și echipamente inteligente mecatronice de control integrat pentru optimizarea proceselor tehnologice și dezvoltarea capacității de monitorizare multiparametrică a variabilelor proceselor industriale, 2010,
authors: Professor, PhD, Eng Eur Ing  Gheorghe Ion Gheorghe, PhD, Eng, Paul Beca, Ing. Marian Vocurek;

19.Sisteme mecatronice de control integrat în procese inteligente de prelucrări mecanice și montaj / prezent și perspectivă prognoza domeniului de control automat, dezvoltarea  senzoristicii, elementelor de achiziții și procesare a datelor. Direcții strategice, 2010,
authors:  Professor, PhD, Eng Eur. Ing. Gheorghe Ion Gheorghe,  PhD, Eng, Paul Beca ,Ing. Anton Vieru, Ing. Marian Vocurek;

18.Alinierea fabricației de echipamente tehnologice pentru micro și nanoprelucrări la cerințele și tendințele dezvoltării pe plan European și mondial și analiza și dezvoltarea actuală și de perspectivă a domeniului, 2010,
authors: Professor, PhD, Eng EurIng. Gheorghe Ion Gheorghe, PhD, Eng, Paul Beca, Fiz. drd. Liliana Laura Bădiță;

17. Alinierea fabricației de echipamente tehnologice pentru micro și nanoprelucrări la cerințele și tendințele dezvoltării pe plan European și mondial și evaluarea noilor tehnologii de fabricație a micro-nanoprelucrărilor, 2010,
authors: Professor, PhD, Eng EurIng. Gheorghe Ion Gheorghe, PhD, Eng, Paul Beca, Drd. fiz. Liliana Laura Bădiță;   

16.Ingineria Metrologiei micro și Macro geometriei suprafețelor
, 2009, authors: Prof. Univ. Euring. PhD, Eng, Gheorghe Ion Gheorghe, Ing. Cioboata Daniela, Dr.ing. Aurel Abalaru, Ing. Logofatu Cristian, Ing.Traistaru Florin, Ing. Stanciu Danut, 2009;

15.Micro și nanotehnologii avansate în mecatronică, 2009,
author: Prof. Univ. Euring. PhD, Eng, Gheorghe Ion Gheorghe,  Drd. Fiz. Liliana Badita, 2009;

14.Microingineria inteligentă;, 2009,
author: Prof. Univ. Euring. PhD, Eng, Gheorghe Ion Gheorghe

13.Ingineria integratoare, 2007 , author: Gheorghe Ion Gheorghe;

12.Ingineria instrumentatiei inteligente și informaționale, 2005 , authors: Conf. Univ. PhD, Eng, Gheorghe I. Gh;

11.Ingineria sistemelor și informației, 2005 , authors: Conf. Univ. PhD, Eng, Gheorghe I. Gh., PhD, Eng, D.D. Palade, PhD, Eng, Ulm N. Spineanu, Professor, PhD, Eng Valentin Pau;

10.Microsenzorică, micromecatronică și microrobotică, 2004 , authors: Conf. Univ. PhD, Eng, Gheorghe I. Gh., PhD, Eng, D.D. Palade, Professor, PhD, Eng Valentin Pau, ing. Ion Florin POPA

9.Tehnica Măsurării inteligente, 2004, authors: Conf. Univ. PhD, Eng, Gheorghe I. Gh.;

8.Mecatronica integrată - integronica, 2003 , authors: Conf. Univ. PhD, Eng, Gheorghe I. Gheorghe;

7.Mecatronica - Fundamente - Aplicații - Tendințe, 2002 ,authors:: Gh. I. Gheorghe, D.D. Palade, Valentin Pau;

6.Managementul și marketingul cercetării și dezvoltării - Concepte - Metode - Instrumente - Proceduri , 2001 ,authors:: Gh. I. Gheorghe;

5.Tehnica Măsurării - Partea II - Automatizare; informatizare, 2001,authors:: Gh. I. Gheorghe;

4.Tehnica măsurării, 2001,authors:: Gh. I. Gheorghe, Valentin Pau, D.D. Palade;

3.Ingineria instrumentației - Partea III - Echipamente de măsurare, reglare și control pentru procese industrial, 2000 ,authors:: Gh. I. Gheorghe, Valentin Pau, D.D. Palade;

2.Ingineria instrumentației - Partea II - Instrumente, aparate și sisteme de măsurare, verificare și control dimensional, 2000 ,authors:: Gh. I. Gheorghe, Valentin Pau, D.D. Palade;

1.Ingineria instrumentației - Partea I - Sisteme și traductoare fotoelectrice incrementale de deplasare și poziție utilizate în mecanică fină, mecatronică și robotică;, 1999 ,authors:: Gh. I. Gheorghe, Francisc Kovacs, Valentin Pau, D.D. Palade.

Cărți universitare (Romanian Only)


1.Managementul proiectelor europene, 2008, authors: Prof. Univ. Euring. Dr. Ing Gheorghe Ion Gheorghe

2.Metodologia cercetării științifice, 2008, author: Prof. Univ. Euring. PhD, Eng, Gheorghe Ion Gheorghe

3.Tehnologii de fabricație asistate de calculator, 2008, authors: D. Besnea, G.O.Dontu, N.Alexandrescu, Prof. Univ. Euring. Dr. Ing Gheorghe Ion Gheorghe, P.Beca, A.Abalaru.

4. Mecatronică aplicată, 2007, author: Mihaita Ardeleanu, Gheorghe Ion Gheorghe, Gheorghe Matei, Editura AGIR;

5.Manualul inginerului de mecanică fină, mecatronică și integronică, 2006, authors: Conf. univ.dr.ing. Gheorghe Ion Gheorghe, Dr.ing. D.D. Palade, Dr.ing. Ulm Spineanu, Prof.univ.dr.ing. Valentin Pau;

6.Dicționar tehnic în limba engleză, 2004, authors: Gabriela Pop, Florin Popa, Cristina Rizescu, Gh. Gheorghe;

7.Senzori și Traductoare pentru aplicații industriale2003, authors: Conf. Univ. PhD, Eng, Gheorghe I.Gheorghe, PhD, Eng, D.D. Palade, Professor, PhD, Eng Valentin Pau;

8.Toleranțe, Controlul Calității, Control Dimensional (Editura "PRINTECH"), 2002, authors: Valentin Pau, Gh. I. Gheorghe, Despina Duminica

Conference Proceedings!


ICOMECYME'17 PROCEEDINGS


MECAHITECH’16 PROCEEDINGS


MECAHITECH’14 PROCEEDINGS


MECAHITECH’13 PROCEEDINGS


MECAHITECH’12 PROCEEDINGS


MECAHITECH’11 PROCEEDINGS


MECAHITECH’15 PROCEEDINGS


MECAHITECH’09 PROCEEDINGS


WESIC 2008 PROCEEDINGS


SIMECA 2007 PROCEEDINGS

CONTACT


The CEFIN publishing house operates under the coordination of the National Institute of Research and Development in Mechatronics and Measurement Techniques - INCDMTM.

Address:Șos. Pantelimon, nr. 6-8, sector 2, Bucharest, Romania
Phone:+40 21 252.30.68/69
Fax:+40 21 252.34.37
E-mail:incdmtm@incdmtm.ro