Proiectul are  ca  scop dezvoltarea instituțională a INCDMTM pentru creșterea capacității și performanței în vederea susținerii excelenței în cercetare – dezvoltare – inovare pe termen scurt și mediu.

Resursele necesare realizării obiectivelor (proiectului) sunt asigurate prin participarea institutului, la

competițiile naționale și internaționale a programelor de cercetare , astfel:

(a) la programele naționale de CDI (PNCDI III, Sectoriale, Cecuri de Inovare, etc);

(b) la programele europene și internaționale de CDI (Fonduri Structurale, ORIZONT 2020, etc);

(c) la programele agenților economici din România, ex: SC Renault – Dacia, Pitești; SC Componente Auto SA Topoloveni; SC RTR SA București; etc);

(d) la programele ”proiectelor mari”, din România și din străinătate(ex: ELI-NP, Măgurele și Centrul Internațional Delta Dunării, din România; Centrul Internațional DANUBIUS din UE; etc).

Modul de asigurare al resurselor (financiare, materiale, umane și informaționale) este motivat prin succesul cât mai substanțial al institutului, la toate competițiile menționate și integrându-se cu o vizibilitate națională și internațională, demnă de noul brand: ”Mecatronică și Cyber-MixMecatronică pentru viitor”.

Întrucât ”Strategia INCDMTM 2016 (2017) ÷ 2019 (2020) este reactualizată permanent (la începutul fiecărui an), practic, în prezent (iulie 2018) nu se evidențiază modificări, față de situația actuală și nici schimbare de mecanisme de consolidare sau de stimulare a apariției de noi direcții și tematici de cercetare, aceste fiind în reactualizările anuale (la început de an) ale strategiei institutului.

Aceste reactualizări cuprind, în sinteză:

(a) ca domenii noi:

➢domeniul Cyber-MixMecatronică, cu subdomeniile de Cyber-Integronică, Cyber- Adaptronică și Cyber-MixMecatronica Măsurării Inteligente;

➢ domeniul Cyber-MixMecatronica la scarămicro și nano, Cyber-MicroNanoMecatronică;

➢domeniul Cyber-MicroNanotehnologii;

➢domeniul Cyber-MicroNanoTriboTehnologii și Cyber-MicroNanoTriboSisteme;

➢domeniul Cyber-Robotică;

➢domeniul Cyber-Mecatronică Biomedicală, cu subdomeniile Cyber-Biomecatronică, Cyber-Biointegronică și Cyber-Bioadaptronică;

➢domeniul Cyber-Sisteme de Analiză și Simulare Mers (Mișcări);

➢domeniul Cyber-MEMS și Cyber-NEMS.

(b) ca infrastructură/ capacitate:

➢ laboratoare;

➢centre de excelență tip ”camere curate” pentru Cyber-MicroNanoEchipamente medicale și Biomedicale;

➢platforme tehnologice inovative;

(c) ca standardizare și calitate:

➢ acreditări laboratoare noi (BioLab; CERTIM; etc.);

➢ menținerea acreditării laboratoarelor deja acreditate (pentru: Lungimi, Presiuni).