Activitățile cuprinse în prezentul proiect, corespund cu cele planificate în Strategia de Dezvoltare INCDMTM, acestea fiind adoptate, adaptate prezentului proiect și prezentelor activități nominalizate, corespunzând noilor direcții și noilor tematici de cercetare și obiectivelor prevăzute în Strategia de Dezvoltare, actualizată anual, dar și direcțiilor și programelor de Cercetare din Uniunea Europeană sau din alte țări (care au domeniul de Mecatronică dezvoltat, maturizat și aplicat în dezvoltarea societății sale).

Modul în care sunt realizate obiectivele fixate prin planul de dezvoltare, este cel mai important de subliniat, astfel:

  • cu referire la aspectul organizatoric; la conținutul științific propriu-zis; la abordările științifice interdisciplinare; la consolidarea și dezvoltarea echipelor de cercetare; la creșterea numărului de contracte de CDI cu diferiți beneficiari din România (programe naționale de cercetare, programe cu agenți economici, etc.) și din străinătate (programe europene de cercetare, programe internaționale de cercetare, programe bilaterale de cercetare, etc.). la temele științifice de nișă; la dezvoltarea parteneriatelor / consorțiilor naționale și internaționale; la valorizarea rezultatelor cercetării; la prioritățile specializărilor inteligente (care trebuie să fie compatibile, orientate pe impact socio-economic, fundamentate și orientate în viitor) în viziunea CDI 2020 pentru competitivitatea ecosistemului de inovare și a lanțurilor globale cu valoare mare adăugată; la calitatea și valoarea științifică personală a fiecărui cercetător; la vocația pentru activitățile de cercetare; la cariera profesională performantă în cercetarea științifică; la adoptarea unei structuri organizaționale coerente, simple, eficiente și funcționale pentru activitățile de cercetare – dezvoltare – inovare; la dezvoltarea bazei materiale, pentru cercetarea științifică, în condițiile de criterii și standarde europene; la abordarea europeană a cercetării noilor tematici de cercetare, cooperarea europeană și internațională cu alte unități de cercetare, în cotutelă și consorții; la o prezență mult mai eficientă a institutului, în cadrul organismelor și forumurilor europene; la creșterea nivelului de comunicare și promovare a vizibilității institutului (prin programe coerente și susținute, strategii mediatice, proiecte/ programe și performanțe pentru conștiința publică și privată, site-ul instituției, ”porțile deschise”, etc).