Institutul Național de Cercetare Dezvoltare Pentru Mecatronică și Tehnica Măsurării – INCDMTM București

Director de Proiect: Prof. Univ. Dr. Ing. Gh. Gheorghe

Şos. Pantelimon nr. 6 ÷ 8, sector 2, 021631,

Bucureşti, România

Tel: +4021. 252.30.68/69; Fax:+4021. 252.34.37;

E-mail:  incdmtm@incdmtm.ro