Echipa proiectului de dezvoltare instituțională cuprinde 3 echipe pentru cele trei tematici principale ale proiectului, respectiv: echipa Activităților suport de Cercetare, echipa Activităților Conexe C-D și echipa Activităților de Inovare, echipe care nu coincid cu cele administrative (din organigramă).

Nr.

crt.

Nume, prenume Funcţia în cadrul proiectului
1. Gheorghe I. Gheorghe Director proiect
2. Palade Doru-Dumitru Responsabil tehnic
3. Marian Maria Responsabil economic-financiar
4. Badea Diana-Mura Responsabil Raportare
5. Vasile Iulian Responsabil Evaluare
6. Vlad Dumitru Expert L.E.P.
7. Băjenaru Valentina-Daniela Responsabil Laborator, L.E.P. (etalonări presiuni)
8. Moldovanu Alexandru Responsabil Laborator, L.Biomecatronică
9. Ciobota Năstase-Dan Expert L.Biomecatronică
10. Munteanu Iulian-Sorin Expert L.Biomecatronică
11. Milian Theodor-Cezar Expert L.Biomecatronică
12. Ghiorghiu Doina Expert L.Biomecatronică
13. Badea Cristian-Radu Responsabil Laborator, L.Biometrie
14. Atanasescu Anca-Irinel Expert L.Biometrie
15. Dumitru Sergiu Expert L.Biometrie
16. Badea Sorin-Ionuţ Expert L.Biometrie
17. Constantin Anghel Expert L.Biometrie
18. Căruntu Octavia-Daniela Responsabil promovare, strategie, comunicare
19. Ilie Iulian Expert transfer tehnologic si proprietate intelectuala
20. Tăcutu Ileana Expert
21. Petrescu  Ligia-Luminiţa Expert
22. Badea Florentina Expert
23. Negreţu Daniela Expert
24. Zapciu Aurel Responsabil laborator, L.Micro-NanoTehnologii Mecatronice
25. Bădiţă Liliana -Laura Expert fizician
26. Gornoavă Valentin Expert L.Micro-NanoTehnologii Mecatronice
27. Popan Gheorghe Responsabil laborator CERTIM
28. Negrea Cătălin-Ştefan Expert laborator CERTIM
29. Daraban Ana-Elisabeta Expert laborator CERTIM
30. Gheorghe Silviu-Ionuţ Expert laborator CERTIM
31. Artimon Flavia-Petruţa-Georgiana Expert laborator CERTIM
32. Istrițeanu Simona-Elena Expert monitorizare
33. Finat Carmen Responsabil management integrat
34. Enescu Tatiana-Adela Expert financiar- contabilitate
35. Toma Coca-Luminiţa Expert financiar- contabilitate
36. Ilaş Zoica Expert financiar- contabilitate
37. Ducea Georgeta Expert resurse umane
38. Filimon Ana Maria Cristina Responsabil achiziţii
39. Dima Teodora-Cecilia Responsabil  juridic