Rapoarte stiintifice si tehnice

RST_E4_2020_Ctr 5PFE_INCDMTM

RST_E5_2020_Ctr 5PFE_INCDMTM

RST_E3-2019_Ctr 5PFE_INCDMTM

RST_E2_Ctr 5PFE_E2_INCDMTM

RST_E1_2018_Ctr 5PFE_INCDMTM

RST_Anual_2019_Ctr 5PFE_INCDMTM.pdf

RST_Anual_2020_Ctr 5PFE_INCDMTM

RST FINAL_Ctr 5PFE-INCDMTM

Manifestari tehnico-stiintifice

2. Raport eveniment ICOMECYME 2020

1_Raport eveniment_ICOMECYME 2019

2_Foto presentation_ICOMECYME-2019

4_Foto_ICOMECYME 2020

Realizarea prezentului proiect de către INCDMTM este motivată prin însăși angajarea sa, în cooperarea și competiția globală, exprimând ca rezultate:

> întărirea și dezvoltarea instituțională prin activități suport de cercetare, activități conexe celor CDI și activități de inovare (în proporţie de cca. 25% în perioada 2018 – 2020);

> creare, dezvoltare și acreditare de laboratoare specifice domeniului de Mecatronică (cca. 6

laboratoare create şi dezvoltate);

> creșterea nivelului de accesibilitate la Baza de date naționale și internaționale (acces la 2-3 Baze de date);

> formare și instruire personal din cercetare, pe domeniile laboratoarelor de cercetare (biomecatronică, biometrie, cyber-mixmecatronică, MEMS și NEMS mecatronice, mecatronica măsurării inteligente, etc.; în medie cca. 12 persoane/an);

> formare profesională privind transferul de cunoștințe noi din domeniul specializat inteligent de

Mecatronică și Cyber-MixMecatronică (în medie 50 cursanţi/an);

> formarea profesională privind Transferul Tehnologic Inovativ și accelerarea și consistența T.T (în medie câte 2-3 persoane/an, câte 3-5 produse inteligente transfer în economie şi industrie);

> protejarea drepturilor de P.I. (în medie cca. 5-6 cereri brevete/an,cca. 3-4 brevete/an)

> reacreditarea S.I.M.- INCDMTM (la câte 2 ani/proiect);

> dezvoltarea software-ului dedicat serviciilor de planificare și serviciilor financiare;

> creșterea vizibilității naționale și internaționale a INCDMTM;

> creșterea publicațiilor științifice cu factor de impact științific mare;

> creșterea finanțărilor atrase din surse externe (Fonduri Structurale, POC, POCU, Orizont 2020,

etc.);

> creșterea mobilității cercetătorilor la nivel internațional;

> creșterea numărului de locuri de muncă în cercetare (în medie cu 3-4 cercetători pe an);

> creșterea diversificării serviciilor către industrie, economie și societate;

> creșterea consistentă a T.T a rezultatelor CDI;

> etc.