Acasă Cariere Editura CEFIN Contact

FONDURI STRUCTURALE


• Parteneriate pentru transfer de cunoștințe în vederea creșterii competitivității întreprinderilor din domeniul "industria auto și componente" și creșterii siguranței circulației – KTAutoComp (program POC)


• Centru Suport pentru proiecte CDI internaționale în domeniul Mecatronică și Cyber-MixMecatronică, (program POC)


• Consolidarea capacității instituționale a Ministerului Cercetării și Inovării prin optimizarea proceselor decizionale în domeniul de cercetare-dezvoltare și inovare - SIPOCA 393 (program POCA)


• Centru de cercetare sisteme mecatronice inteligente de securizare obiective și intervenții – CERMISO, (program POC)


• Aparatură inteligentă și informațională pentru măsurarea și monitorizarea hidrodinamicii sedimentelor bazată pe noi metode de măsurare – SEDCONTROL , (program POSCCE)


• Centru de Cercetare pentru Tehnica Măsurării – CERTIM, (program POSCCE)


• Dezvoltare Laborator de Biomecatronică – BIOLAB, (program POSCCE)


• Prin practică ai viitor, (program POSDRU)


• Dezvoltarea educației pentru viabilizarea pieței muncii prin vectori inovatori Mecatronica-Integronica (M&I), (program POSDRU)