Acasă Cariere Editura CEFIN Contact
INFORMAȚII PUBLICE

Vă stăm la dispoziție în cazul în care doriți să va furnizăm acces la informații publice.

Prin legea 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public (publicată în Monitorul Oficial nr. 663/23 octombrie 2001), oricărei persoane (Art. 3) îi este permisă solicitarea acestui tip de informaţii.

În cazul în care doriţi să vă fie furnizate în scris informaţii publice, vă rugăm utilizaţi formularul special conceput, care se regăsește mai jos. De asemenea, în cazul unei eventuale plângeri puteţi folosi formularul pus la dispoziţia dvs. pe acest site.

De asemenea, vă informăm că programul de funcționare a instituției este: 8-16:30, de luni până joi, respectiv 8-14:00, vineri, iar orarul de audiențe coincide cu cel de funcționare.

Persoanele care alcătuiesc conducerea instituției sunt menționate la secțiunea de Contact a acestui site.

Persoana însărcinată cu oferirea informaţiilor publice este Responsabilul pentru Relaţii Publice, dna. Andreea STANCIU (-telefon fix: (+021) 021.252.30.68/69; e-mail: incdmtm@incdmtm.ro)

Costurile aferente multiplicării documentelor de interes public solicitate sunt suportate de către petent.

Modalităţi de contestare a deciziei de a nu furniza informaţii de interes public sunt descrise aici.

Formularul de Solicitare de informații publice se regăsește aici.

Formularul de Reclamatie administrativa se regăsește aici.

Lista documentelor publice se regăsește mai jos.

Lista documentelor publice ale INCDMTM:

Regulamentul de organizare şi funcţionare a INCD; Descărcați aici:
Lista de contracte de cercetare-dezvoltare aflate în derulare; Descărcați aici:
Lista principalelor acte normative aplicabile INCD; Descărcați aici:
Actele normative specifice care stabilesc standardele minimale naţionale pentru acordarea titlurilor de CS (cercetător științific) I și CS II; Descărcați aici:
Lista domeniilor de cercetare-dezvoltare ale INCD; Descărcați aici:
Structura organizatorică a Instituției; Descărcați aici:
Plan de egalitate de șanse; Descărcați aici:
Bugetul de venituri și cheltuieli (2022); Descărcați aici:


Declarații de avere și de interese

Declarații de avere și de interese - Anul 2021

Declarații de avere și de interese - Anul 2022