Acasă Cariere Editura CEFIN Contact
INFORMAȚII PUBLICE

Vă stăm la dispoziție în cazul în care doriți să va furnizăm acces la informații publice.

Prin legea 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public (publicată în Monitorul Oficial nr. 663/23 octombrie 2001), oricărei persoane (Art. 3) îi este permisă solicitarea acestui tip de informaţii.

În cazul în care doriţi să vă fie furnizate în scris informaţii publice, vă rugăm utilizaţi formularul special conceput. De asemenea, în cazul unei eventuale plângeri puteţi folosi formularul pus la dispoziţia dvs. pe acest site.

Persoana însărcinată cu oferirea informaţiilor publice este Responsabilul pentru Relaţii Publice, dna. Andreea STANCIU (-telefon fix: (+021) 021.252.30.68/69; e-mail: incdmtm.ro)

Costurile aferente multiplicării documentelor de interes public solicitate sunt suportate de către petent.

Modalităţi de contestare a deciziei de a nu furniza informaţii de interes public sunt descrise aici.

Formularul de Solicitare de informații publice se regăsește aici.

Formularul de Reclamatie administrativa se regăsește aici.

Lista documentelor publice se regăsește în secțiunea Documente a site-ului nostru.