Acasă Cariere Editura CEFIN Contact

LABORATOARE DE CERCETARE

SISTEME MECATRONICE DE CONTROL INTEGRAT

MĂSURĂRI INTELIGENTE DE PRECIZIE ȘI CONTROL

SISTEME COMPLEXE DE AUTOMATIZARE ȘI CONTROL

SISTEME DE INGINERIA MEDIULUI ȘI ENERGIE REGENERABILĂ

MĂSURĂRI TERMOTEHNICE INTELIGENTE

BIOMECATRONICĂ (BIOLAB)

SISTEME INTELIGENTE. ACHIZIȚII DATE ȘI ROBOTICĂ

MICROSISTEME DE INVESTIGAȚIE. BIOSENZORI ȘI BIOMATERIALE

LABORATOR RAPID PROTOTYPING

MICRO ȘI NANOTEHNOLOGII DE PROCES

CENTRU DE TEHNOLOGII INTELIGENTE DE MĂSURARE (CERTIM)