Acasă Cariere Editura CEFIN Contact

Laborator Etalonări – LE (link Erris: https://eeris.eu/ERIF-2000-000C-0166)

Laboratorul de Etalonări (LE) are ca domeniu de activitate măsurarea presiunii relative a fluidelor și gazelor și este recunoscut de către Organismul Național de Acreditare RENAR prin Certificatul de Acreditare nr.: LE009/01.02.2025, în conformitate cu SR EN ISO/CEI 17025:2018.

 

Servicii oferite clienților:

Serviciile laboratorului răspund exigențelor beneficiarilor din Romania și din străinătate care dețin mijloace de măsurare în domeniul presiuni, în conformitate cu standardul de calitate SR EN ISO 9001:2015 - Sistem de management al calității, precum și cerințelor legale conform standardului SR EN ISO/CEI 17025:2018 – Cerințe generale pentru competența laboratoarelor de încercări și etalonări.

Laboratorul de Etalonare oferă servicii de etalonări la sediu, în următoarele domenii acreditate: 

Nr. Crt. Măsurand/obiect supus etalonării Interval de măsurare Condiții de măsurare/ Procedură Incertitudine extinsă de măsurare Frecvență
1 2 3 4 5 6
  MĂRIMI MECANICE - PRESIUNE
1.                   Presiune relativă /APARATE MECANICE ȘI ELECTROMECANICE DE MĂSURAT PRESIUNEA -1x105 Pa la 1x105 Pa -/LE-PE-11Ed.1/rev.0 (5x10-4xp) Pa

Ocazional

(p-valoare măsurată)

1x105 Pa la 7x105 Pa (5x10-4xp) Pa
7x105 Pa la 60x105 Pa (5x10-4xp) Pa
60x105 Pa la 1100x105 Pa (5x10-4xp) Pa

  

In procesul de etalonare sunt utilizate documente actualizate precum:

 

Laboratorul dispune de următoarele etaloane trasabile la Sistemul International de Unități (SI):

  1. Calibrator digital MCX 100 – BEAMEX;
  2. Calibrator digital MC5 - BEAMEX;
  3. Calibrator digital LPP-KIT-HK-LPC;
  4. Calibrator digital TLDMM;
  5. Calibrator digital WIKA;
  6. Manometru cu piston și greutăți MPG-1200 bar
  7. Manometru cu piston și greutăți MPG-7 bar
  8. Manometru cu piston și greutăți MPG-1…1 bar
  9. Multimetru digital FLUKE;

Facilități:

Contact: 
Șef Laborator: Dr.Ing. Băjenaru Valentina
E-mail: incdmtm@incdmtm.ro / valibajenaru@yahoo.com
Tel: +4021 252 30 68/69 / int. 355/357
Fax: +4021 252 34 37