Activitatea 1: Informare şi publicitate pentru proiect

  • Subactivitatea 1.1: Informare și publicitate pentru proiect.

Activitatea 2: Managementul proiectului

  • Subactivitatea 2.1: Coordonarea și supervizarea derulării activităților proiectului;
  • Subactivitatea 2.2: Managementul financiar al proiectului;
  • Subactivitatea 2.3: Achiziții publice de bunuri și servicii;
  • Subactivitatea 2.4: Auditarea proiectului;

Activitatea 3: Activități de documentare şi informare necesare pentru întocmirea unor propuneri de proiecte de cercetare-dezvoltare-inovare ce vor fi depuse la competiții finanțate prin ORIZONT 2020

  • Subactivitatea 3.1: Activități de documentare și informare necesare pentru Întocmirea unor propuneri de proiecte de cercetare-dezvoltare-inovare ce vor fi depuse la competiții finanțate prin Orizont 2020;

Activitatea 4: Activități de diseminare de informații şi de căutare de parteneri din țară şi străinătate pentru întocmirea unor propuneri de proiecte de cercetare-dezvoltare-inovare ce vor fi depuse la competiții finanțate prin ORIZONT 2020

  • Subactivitatea 4.1: Activități de diseminare de informații și de căutare de parteneri din țară și străinătate pentru Întocmirea unor propuneri de proiecte de cercetare-dezvoltare-inovare ce vor fi depuse la competiții finanțate prin Orizont 2020;

Activitatea 5: Organizare de ateliere de lucru pentru pregătirea unor propuneri de proiecte de cercetare-dezvoltare-inovare ce vor fi depuse la competiții finanțate prin ORIZONT 2020.

  • Subactivitatea 5.1: Organizare de ateliere de lucru pentru pregătirea unor propuneri de proiecte de cercetare-dezvoltare-inovare ce vor fi depuse la competiții finanțate prin Orizont 2020.

Activitatea 6: Asigurarea de suport administrativ pentru managementul proiectelor finanțare prin ORIZONT 2020 la care participă instituția solicitantă.

  • Subactivitatea 6.1: Asigurarea de suport administrativ pentru managementul proiectelor finanțate prin Orizont 2020 la care participă instituția solicitantă.