• De ce INCDMTM București?
 1. Expertiza națională şi internațională, inclusiv experiența acumulată şi colaborările din proiecte CDI europene şi internaționale!
 2. INCDMTM, în conformitate cu cele prezentate în Cererea de Finanțare a Centrului Suport, a fost şi este în continuare implicat/angajat în proiecte naționale, europene şi cu mediul de afaceri!
 3. INCDMTM, a fost expertizat de către o Comisie Internațională, fiind apreciat cu calificativul: A+
 4. INCDMTM, este un „pol tehnologic” pentru transfer tehnologic în mediul de afaceri (ex: S.C. Automobile Renault – Dacia S.A. Pitești);
 5. INCDMTM, este un lider în “consistența transferului tehnologic” către mediul de afaceri, instituții de cercetare şi universități;
 6. INCDMTM este un actor principal în România şi în străinătate, pentru elaborarea, asimilarea şi transferul tehnologic al conceptelor, produselor, tehnologiilor şi serviciilor inteligente, pentru o contribuție substanțială la dezvoltarea Industriei Inteligente (4.0) şi la digitalizarea societății românești şi a altor țări europene!
 7. INCDMTM este un institut inovator, cu multe brevete premiate la nivel național şi internațional şi cu multe lucrări științifice tip ORDA, în domeniul “Mecatronica şi Cyber-MixMecatronica”.
 8. Proiectul “Mecatronica şi Cyber-MixMecatronica” şi echipa de proiect, vor diseminaservicii de consultanță, practici de elaborare şi scriere de proiecte CDI internaționale în vederea accesării de fonduri şi finanțări europene şi asistență către alte organizații care vor elabora prototipuri de proiecte CDI.
 9. INCDMTM, poate să asigure pe lângă informare, asistență şi practică de scriere, proiecte şi participare directă la derularea şi implementarea de proiecte CDI şi internaționale;
 10. INCDMTM poate să participe la elaborarea de proiecte CDI internaționale, în consorții naționale şi internaționale, în calitate de conducător/coordonator sau partener de proiecte CDI;
 11. INCDMTM, prin preocupările sale pentru domenii științifice inteligente, a creat “școli de educație universitară în Mecatronică şi Cyber-MixMecatronică – catedre educaționale privind Mecatronica, Integronica, Adaptronica, Robotica, Cyber-Mecatronica şi Cyber-MixMecatronica, Sisteme Inteligente Integrate în platforme tehnologice de tip COBOT, pentru Industria 4.0 şi Societatea Digitalizată.

INCDMTM în Proiecte Europene și Naționale/coordonator sau partener/:

 1. Programe Europene și Naționale

Proiecte CDI

  1. Forțe comune pentru transferul de cunoștințe privind politicile eficiente de inovare – KTForce;
 • Cod SMIS: 1313 R4;
 • Perioada: 2012 ÷ 2014;
 • Valoare proiect: 6.427.002,29 Euro;
 • Entitate finanțatoare: Uniunea Europeană.
  1. Transfer tehnologic și asistență pentru implementarea rezultatelor cercetărilor de înlocuire a freonilor cu agenți de răcire ecologici utilizați la instituțiile de răcire ale mașinilor de tăiat cu laser;
 • Cod SMIS: PN-II-IN-CI;
 • Perioada: 2012;
 • Valoarea proiect: 48.035 lei;
 • Entitate finanțatoare: Guvernul României
  1. Subsisteme pentru nanosateliți – SuNs
 • Cod SMIS: Program STAR – C1
 • Perioada: 2012 ÷ 2015;
 • Valoarea proiect: 1.254.934 lei;
 • Entitate finanțatoare: Guvernul României.
  1. Centru de cercetare pentru tehnica masurarii – CERTIM
 • Cod SMIS: 921/14046
 • Perioada: 2013 ÷ 2015;
 • Valoarea proiect: 6.053.986 lei;
 • Entitate finanțatoare: Guvernul României.
  1. Rețea de senzori de larga utilizare pentru apa – WIDESENS
 • Cod SMIS: 605802;
 • Perioada: 2013 ÷ 2016;
 • Valoarea proiect: 4.457.265 lei;
 • Entitate finanțatoare: Uniunea Europeană.
  1. Creșterea capacității pentru producția de cutii de viteză 
 • Cod SMIS: 38505
 • Perioada: 2013 ÷ 2015;
 • Valoarea proiect: 54.877.815,57 lei;
 • Entitate finanțatoare: Guvernul României.
  1. Un nou sistem wireless încorporat în încalțăminte pentru monitorizarea în timp real a consumului energetic și a parametrilor mersului pentru aplicații sportive și medicale – WI-SHOE
 • Cod SMIS: 605777
 • Perioada: 2014 ÷ 2015;
 • Valoarea proiect: 5.053.057,80 lei;
 • Entitate finanțatoare: Uniunea Europeană.
  1. Elaborarea unui sistem complex de măsurare și localizare la mare distanță, a poziției și vitezei corpurilor, prin utilizarea sistemelor mecatronice de măsurare tridimensionala cu laser
 • Cod SMIS: Program NUCLEU
 • Perioada: 2014 ÷ 2015;
 • Valoarea proiect: 670.000 lei;
 • Entitate finanțatoare: Guvernul României.
  1. Prin practica ai viitor
 • Cod SMIS: 51658
 • Perioada: 2014 ÷ 2015;
 • Valoarea proiect: 2.162.883,35 lei;
 • Entitate finanțatoare: Uniunea Europeană.
  1. Sonda Kelvin cu Potențial Armonic pentru Aplicații Spațiale
 • Cod SMIS: PN II-PT-PCCA
 • Perioada: 2014 ÷ 2017;
 • Valoarea proiect: 1.438.000 lei;
 • Entitate finanțatoare: Uniunea Europeană.
  1. Actuatori electromagnetici și electrodinamici procesați prin tehnologie LIGA (AEEL) 
 • Cod SMIS: PN-II-PT-PCCA
 • Perioada: 2014 ÷ 2017;
 • Valoarea proiect: 1.437.500 lei;
 • Entitate finanțatoare: Guvernul României.
  1. Model experimental pentru detecția și diagnoza schimbărilor în procese vibratorii folosind tehnici avansate de măsurare și analiză bazate pe model - VIBROCHANGE
 • Cod SMIS: PN-II-PT-PCCA
 • Perioada: 2014 ÷ 2017;
 • Valoarea proiect: 1.438.264 lei;
 • Entitate finanțatoare: Guvernul României.
  1. Sistem mecatronic pentru măsurarea profilurilor de rulare ale roților vehiculelor feroviare, în vederea optimizării reprofilării pe mașini-unelte CNC și creșterii siguranței circulației – WheelReshaping 
 • Cod SMIS: PN-II-PT-PCCA
 • Perioada: 2014 ÷ 2017;
 • Valoarea proiect: 1.437.500 lei;
 • Entitate finanțatoare: Guvernul României.
  1. Sistem mecatronic inovativ pentru controlul inelelor de rulmenți prelucrate pe mașini CNC ca factor de optimizare a calității suprafețelor prelucrate – BEQUCON
 • Cod SMIS: PN-II-PT-PCCA
 • Perioada: 2014 ÷ 2017;
 • Valoarea proiect: 1.380.000 lei;
 • Entitate finanțatoare: Guvernul României.
  1. Dezvoltarea capacității de transfer și comercializare a rezultatelor din cercetare în cadrul institutelor și centrelor de cercetare aplicativă din România – implementarea unui model pilot pentru compartimentele de specialitate
 • Cod SMIS: Program Plan Sectorial
 • Perioada: 2015 ÷ 2016;
 • Valoarea proiect: 1.500.000 lei;
 • Entitate finanțatoare: Guvernul României.
  1. Sistem mecatronic inovativ pentru controlul inelelor de rulmenți prelucrate pe mașini CNC ca factor de optimizare a calității suprafețelor prelucrate – BEQUCON
 • Cod SMIS: Asistență Tehnică;
 • Perioada: 2014;
 • Valoarea proiect: 1.380.000 lei;
 • Entitate finanțatoare: Guvernul României.
  1. Sistem mecatronic pentru măsurarea profilurilor de rulare ale roților vehiculelor feroviare, în vederea optimizării reprofilării pe mașini-unelte CNC și creșterii siguranței circulației – WheelReshaping 
 • Cod SMIS: Asistență Tehnică;
 • Perioada: 2014;
 • Valoarea proiect: 1.437.500 lei;
 • Entitate finanțatoare: Guvernul României.
  1. Sistem robotic hexapodal cu mobilitate extinsă pentru acționare inteligentă în spații limitate sau medii ostile/HEXAGENT 
 • Cod SMIS: PN-III-P2-2.1-PED;
 • Perioada: 2016;
 • Valoarea proiect: 568.404 lei;
 • Entitate finanțatoare: Guvernul României.
  1. Tehnologie de monitorizare informatizată a parametrilor microbiologici ai apei potabile, destinată managementului calității apei la nivel național / BIOWATER
 • Cod SMIS: PN-III-P2-2.1-PED;
 • Perioada: 2016;
 • Valoarea proiect: 600.000 lei;
 • Entitate finanțatoare: Guvernul României.
  1. Rețea de senzori fără fir pentru monitorizarea mobilă a trenurilor de marfă – WSN SIGMAR 
 • Cod SMIS: PN-III-P4-ID-PCCF;
 • Perioada: 2016;
 • Valoarea proiect: 8.500.000 lei;
 • Entitate finanțatoare: Guvernul României.
  1. Cercetări de frontieră privind crearea tehnologiilor mecatronice microfluidice inteligente de investigare a celulelor vii pentru diagnosticare oncologica CEFTEM-ICEVIDI
 • Cod SMIS: PN-III-P4-ID-PCCF;
 • Perioada: 2016;
 • Valoarea proiect: 8.500.000 lei;
 • Entitate finanțatoare: Guvernul României.
  1. Stimularea folosirii surselor de energie durabilă și creșterea eficienței energetice la micii consumatori prin servicii inovative de Smart Metering
 • Cod SMIS:
 • Perioada: 2016;
 • Valoarea proiect: 5.978.930 lei;
 • Entitate finanțatoare: Uniunea Europeană.

1.23 ș.a