GRUPUL ȚINTĂ al proiectului

Proiectul ”Centru Suport pentru proiecte CDI internaționale in domeniul Mecatronică și Cyber-MixMecatronică” este dedicat tuturor entităților din România și din străinătate, respectiv întreprinderilor, instituțiilor de drept public (INCD-uri) şi de drept privat (institute și IMM-uri private), cu personalitate juridică, cu activități de cercetare – dezvoltare – inovare și interesate de domeniile specializate inteligente Mecatronică și Cyber-MixMecatronică.

Așadar, vă rugăm deschideți SITE-ul incdmtm.ro/mecatronica_cyber-mixmecatronica/ și să fim contactați la adresa menționată (mecatronica&cyber-mixmecatronica@incdmtm.ro)

www.incdmtm.ro/mecatronica_cyber-mixmecatronica/