Obiectivul proiectului:

Obiectivul general al proiectului este crearea unui Centru Suport pentru proiecte CDI internaționale in domeniul Mecatronică și Cyber-MixMecatronică pentru a crește capacitatea de participare la competițiile europene a tuturor entităților care solicită sprijinul.

Obiectivele specifice ale proiectului:

  1. Creșterea gradului de informare și documentare cu privire la competițiile finanțate prin Orizont 2020;

  2. Creșterea gradului de diseminare de informații aferente competițiilor finanțate prin Orizont 2020 prin trimitere/postarea a minim 60 de știri, organizarea și participarea la 20 de seminarii în țară și în străinătate, participarea la minim 20 de întâlniri cu entități doritoare să acceseze fondurile Orizont 2020, precum și prin alte acțiuni de diseminare;

  3. Atragerea a minim 40 de parteneri pentru depunerea de proiecte pe Orizont 2020 prin organizarea și participarea la 20 de seminarii în țară și în străinătate, participarea la minim 20 întâlniri cu entități doritoare să acceseze fondurile Orizont 2020, precum și prin alte acțiuni de atragere de parteneri;

  4. Creșterea cu 20 de proiecte, a numărului de proiecte depuse pe Orizont 2020, prin organizarea și derularea a 120 de ateliere de lucru;

  5. Creșterea cu 5 proiecte, a numărului de proiecte finanțate prin Orizont 2020, pentru care s-a acordat suport administrativ.