Obiectivul proiectului:

Obiectivul general al proiectului este crearea unui Centru Suport pentru proiecte CDI internaționale in domeniul Mecatronică și Cyber-MixMecatronică pentru a crește capacitatea de participare la competițiile europene a tuturor entităților care solicită sprijinul.

Obiectivele specifice ale proiectului:

- Identificarea, colectarea, analiza si diseminarea bunelor practici în domeniul Transferului de Cunostințe
- Recomandări privind elaborarea viitoarelor politici în domeniul Transferului de Cunostințe
- Îmbunătățirea practicilor în cele 3 arii de Transfer de Cunoștințe urmărite în proiectul KTForce
- Îmbunătățirea eficientei Politicilor de Inovare regionale / locale
- Creșterea nivelului de schimb si dezvoltarea / susținerea / promovare legăturilor dintre părțile interesate (stakeholders) de Transferul de Cunoștințe.