Scopul proiectului:

1) Sprijinirea organizațiilor cercetare si intreprinderile, in special IMM-urile, pentru pregatirea si implementarea de proiecte in cadrul Orizont 2020 si a altor programe internationale
2) Contributia la ”Crearea de sinergii cu actiunile de CDI ale programului-cadru ORIZONT 2020 al Uniunii Europene si alte programe CDI internationale”
3) Contributia Centrului Suport la dezvoltarea unei perspective strategice comune in vederea asigurarii consolidarii, coordonarii si complementaritatii dintre POC finantat prin FEDR si programul-cadru Orizont 2020 al UE si alte programe internationale, in vederea deblocarii potentialului de excelenta la nivel national in domeniul CDI si cresterii impactului fondurilor.
4) Sustinerea activitatii de Cercetare, Dezvoltare tehnologica si Inovare (CDI) in sprijinul competitivitatii economice si dezvoltarii afacerilor si va consolida capacitatile de dezvoltare a excelentei in domeniul CDI.
5) Sprijinirea elaborarii propunerilor de proiecte CD pentru Orizont 2020 si a altor programe internationale, in scopul cresterii ratei de succes a acestora, si al contributiei la obiectivul ”Cresterea participarii romanesti in cercetare la nivelul UE”.