Acasă Cariere Editura CEFIN Contact
COMPARTIMENTUL «STRATEGIE, MARKETING»

Strategia de marketing a INCDMTM se referă la derularea unor activități specifice și utilizarea unei game de instrumente dedicate care să faciliteze atingerea obiectivelor ce au fost formulate de consiliul de administrație si de managementul executiv în documentele strategice ale organizației.

Strategia de marketing are în vedere acomodarea obiectivelor asumate cu resursele materiale, financiare, umane care pot fi mobilizate de Institut, ținând seama inclusiv de elementele de impact ale mediului extern care exercită o influență majoră. Acestea se referă, în primul rând, la provocările tehnologice ce se manifesta în ritm relativ alert la nivel internațional în domeniile de interes pentru Institut.

Scopul principal al activităților de marketing este de a se concretiza în parteneriate cu diverse organizații, inclusiv companii private, care să faciliteze implementarea unor inovații și rezultate ale activității echipelor de cercetare ale INCDMTM. De asemenea, creșterea notorietății Institutului în ariile sale de expertiză pe plan național și la nivel internațional, prin participarea cercetătorilor la conferințe de specialitate și publicarea unor lucrări specifice reprezintă un alt obiectiv important al INCDMTM, care este urmărit în special prin intermediul Compartimentului «Strategie, Marketing».

Politica de promovare a INCDMTM se realizează prin adaptarea și combinarea utilizării principalelor instrumente utilizate pentru promovarea imaginii - publicitatea, relațiile publice, marketing direct, evenimente dedicate, participarea la târguri și expoziții - în vederea creșterii audienței si notorietății Institutului în zonele sale de expertiză de nișă, precum și cu scopul facilitării încheierii unor parteneriate reprezentative:

· Comunicarea prin intermediul website-ului propriu actualizat periodic, unde vizitatorii site-ului pot deveni familiari cu ariile de expertiza ale INCDMTM, principale parteneriate existente, precum și cu zonele de interes pentru Institut, realizarile si proiectele curente majore și chiar cu lucrări de specialitate publicate de cercetători ai organizației în domeniile de interes

· Organizarea unor evenimente de specialitate dedicate reprezintă un vector important, în vederea atingerii unor obiective strategice pe termen lung, reprezentând un autentic pivot pentru activitatea de marketing a Institutului. Astfel, INCDMTM organizează anual o conferință tehnico-științifică (din 2021, International Conference on Reliable Systems Engineering - ICoRSE), eveniment care pe lângă obiectivele sale științifice bine conturate, oferă o oportunitate esențială de promovare a Institutului în rândul partenerilor existenți, dar mai ales creează oportunități, în vederea inițierii unor noi parteneriate.

· Promovarea unor lucrări de specialitate importante ale cercetătorilor din Institut prin publicațiile proprii editurii Cefin, care editează publicații cu rol important în vizibilitatea INCDMTM în zonele de nișă științifice unde este orientată activitatea de cercetare.

· Gestiunea aparițiilor în media și a relațiilor cu presa se realizează în principal prin comunicate de presă care urmăresc fie popularizarea unor realizări în cadrul Institutului sau organizarea unor conferințe/seminarii de specialitate, din această perspectivă conferințele de presă fiind un instrument la care se apelează doar în cazul unui eveniment major;

· Comunicarea prin newsletter către un public țintă, prin care se transmit periodic (trimestrial sau semestrial) elemente informative de noutate care promovează activitățile și realizările majore ale institutului;

· Utilizarea unor materiale promoționale (broșuri, cataloage) în format electronic, afișaj (roll-up-uri, bannere);

În sinteză, activitățile desfășurate în cadrul compartimentului Strategie Marketing, pot fi grupate în patru catorgorii, incluzand si pe cele de natură internă organizațională:

1. Elaborare de Strategii și Rapoarte specifice:

a. Elaborare Strategii de dezvoltare

b. Redactarea strategiei de dezvoltare a Institutului

c. Redactarea raportului anual de activitate a Institutului

2. Promovare:

a. Promovare prin activități specifice, în vederea creșterii vizibilității și notorietății institutului, inclusiv prin organizare și gestiune logistică conferințe, workshop-uri, târguri și expoziții unde INCDMTM are interese de participare;

b. Organizarea conferinței anuale „International Conference on Reliable Systrems Engineering -IcorSE";

3. Editare de Publicații prin intermediul "Editurii Cefin"

a. Editare și publicare „Revista Internațională de Mecatronică și Mecanică Aplicată”

b. Editare și publicare cărți tehnice

c. Editare și publicare buletine științifice

4. Inițiere și dezvoltare de Parteneriate și Proiecte specifice

a. Dezvoltarea continuă și gestionarea optimă a bazelor de date cu potențiali parteneri din țară și străinătate

b. Suport pentru angajarea in competiții și ulterior implementarea proiectelor europene

c. Traduceri specializate

Contact:

Octavia Căruntu

Responsabil compartiment Strategie, Marketing

Email: octavia.caruntu@incdmtm.ro

Andreea Stanciu

Responsabil PR

Email: andreea.stanciu@incdmtm.ro