English   Romana 
  
Introduceti emailul
Abonare
   Cariere    
   Informatii publice    
   Achizitii publice    
  
   Noutati / Evenimente    
   Proiecte    
   Documente    
 
  
  
   Noutăţi    

20 Octombrie 2020

Anunt Concurs CS_CS3


16 Octombrie 2020

INCDMTM anunta lansarea proiectului "Support Centre for International RDI projects in the field of Mechatronics and Cyber-MixMechatronics". Cu aceasta ocazie, s-a trimis comunicatul de presa catre baza de date de jurnalisti inscrisi la noutati.

Puteti consulta documentul aici

Aici gasiti link-ul spre comunicatul de presa

Comunicat de presa
   25 octombrie 2016PARTENERIATE PENTRU TRANSFER DE CUNOSTINTE ÎN VEDEREA CRESTERII COMPETITIVITATII ÎNTREPRINDERILOR DIN DOMENIUL “INDUSTRIA AUTO SI COMPONENTE” SI CRESTERII SIGURANTEI CIRCULATIEI - KTAutoComp

Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Mecatronica si Tehnica Masurarii – INCDMTM Bucuresti deruleaza incepand cu data de 8.09.2016 proiectul Parteneriate pentru transfer de cunostinte in vederea cresterii competitivitatii intreprinderilor din domeniul “industria auto si componente” si cresterii sigurantei circulatiei – KTAutoComp, ID P_40_390, in baza contractului de finantare nr.85/08.09.2016, incheiat cu Autoritatea Nationala pentru Cercetare Stiintifica si Inovare in calitate de Organism Intermediar (OI), in numele si pentru Ministerul Fondurilor Europene (MFE) in calitate de Autoritate de Management (AM) pentru Programul Operational Competitivitate (POC), Axa prioritara 1 - Cercetare, dezvoltare tehnologica si inovare in sprijinul competitivitatii economice si dezvoltarii afacerilor, Actiunea 1.2.3 (POC-A1.2.3-G-2015) (Parteneriate pentru transfer de cunostinte).

Valoarea totala a proiectului este 7.311.000 lei, din care 6.272.500 lei asistenta financiara nerambursabila. Proiectul se implementeaza in Bucuresti, la sediul INCDMTM din Soseaua Pantelimon nr.6-8, sector 2, pe o durata de 5 ani. Obiectivul proiectului KTAutoComp este transferul de cunostinte si tehnologie dintre INCDMTM Bucuresti si intreprinderi mari, mici si mijlocii cu potential de piata in domeniul dezvoltarii/testarii/fabricarii de repere si subansambluri din constructia autoturismelor (mecanisme de directie, cutii de viteza, sisteme de suspensie, servodirectii, motoare, lagare, etc.). KTAutoComp urmareste intarirea capacitatii de cercetare si inovare in intreprinderi prin realizare de proiecte in colaborare cu INCDMTM Bucuresti si facilitarea accesului IMM-urilor la infrastructura de cercetare a institutului. Proiect cofinantat din Fondul European de Dezvoltare Regionala prin Programul Operational Competitivitate 2014-2020.

Date de contact
Dr.ing. Daniela CIOBOATA – Director proiect
Tel.: 021 252 11 32 int 322
Mobil: 0745172835
E-mail: cioboatadoina@yahoo.com
Adresa: Soseaua Pantelimon, nr.6-8, sector 2, Bucuresti


Participarea INCDMTM-Bucureşti la Evenimentul Naţional “Zilele Educaţiei Mecatronice” de la Universitatea Tehnică “Gheorghe Asachi” din Iaşi, din 18 - 21 mai 2016, prin Directorul General al Instituţiei, prof. Univ. Dr.
   18 mai 2016

În perioada 18 - 20 mai 2016, la Universitatea Tehnică “Gheorghe Asachi” din Iaşi, s-a desfăşurat Evenimentul Naţional “Zilele Educaţiei Mecatronice” la care a fost prezent şi INCD-Mecatronică şi Tehnica Măsurării din Bucureşti. Acest Eveniment a fost foarte important şi cu un caracter aparte, deoarece s-au marcat «25 de ani de Mecatronică în România». Evenimentul a cuprins : • Lansarea cărţii “Platforma Naţională de Mecatronică”, coordonată de “ideologul” Mecatronicii în România, dl. prof. Dr. Ing. Vistrian Mătieş – Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, carte care cuprinde realizările din Mecatronică în cei 25 de ani de Mecatronică, din partea a 9 Universităţi şi a INCD-Mecatronică şi Tehnica Măsurării- Bucureşti ; • Concursul de Roboţi Mobili (pentru studenţi) ; • Concursul pe Sisteme Mecatronice (pentru studenţi) ; • Cercetarea studenţească (pentru studenţi) ; • Realizări studenţeşti în domeniu (pentru studenţi). Evenimentul a cuprins activităţi deosebit de importante şi reliefante, astfel : • Moment aniversar «Mecatronică-25» prezentat prin «Platforma Naţională de Mecatronică», «Fundamentul programelor educaţionale şi de formare continuă în societatea cunoaşterii», «Scurt bilanţ privind dezvoltarea Mecatronicii în România» ; • Concursurile naţionale de Mecatronică: roboţi industriali (asamblare, verificare funcţionare, programare, antrenament roboţi mobili, proba – viteză şi obstacole) ; • Lucrări ştiinţifice susţinute de studenţi ; • Festivitatea de premiere (aici INCD-MTM București, prin contribuția proprie a Directorului General, Prof. univ. dr. ing. GH. Ion Gheorghe, a acordat Premiul de excelență, prof. univ. dr. ing. Nicolae Alexandrescu, în valoare de 250 lei, alte Premii I, II și III, în valoare de 200 lei, 150 lei și 120 lei și alte Mențiuni (trei), fiecare în valoare de 90 lei. Acest Eveniment a fost foarte important, mai ales prin focusarea Științei ”Mecatronica” și prin rezultatele acesteia, materializate sub formă de ”Produse Mecatronice”, implementate în România, unde INCD-Mecatronică și Tehnica Măsurării din București, poartă stindardul realizărilor mecatronice pentru industrie, economie și societate.
Participarea INCDMTM – București la Evenimentul ”Conferința Națională CREDING – Educația Inginerească pentru Inovare”, de la Cluj Napoca, din 17-18 Mai 2016, prin Directorul General al institutului, Prof. Univ. Dr. Ing.
   17 mai 2016

În perioada 17-18 mai 2016, la Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, s-a desfășurat Conferința Națională CREDING ” Educația Inginerească pentru Inovare” (a 5-a ediție). Conferința s-a desfășurat pe sesiuni astfel: • Sesiunea 1 – Doctoratul în inginerie – prezent și perspective; • Sesiunea 2 – Inovarea – componentă esențială în formarea inginerilor; Pregătirea inter-și multi-disciplinară a inginerilor în contextul preocupărilor secolului XXI; • Sesiunea 3 – Rolul mediului de afaceri în formarea viitoarelor generații de ingineri; Pregătirea practică a viitorilor ingineri; • Sesiunea 4 - Globalizarea și universalitatea profesiei de inginer. Au fost dezbătute toate aceste tematici în ideea îmbunătăţirii pregătirii inginerilor din România, în trinomul Licenţă-Masterat-Doctorat, dar şi al respectării lui conform Educaţiei Europene. De asemenea, s-a discutat şi despre «Doctoratul industrial», ca propunere de introducere în Şcolile Doctorale din Universităţile din România, precum şi despre sintetizarea unui « Memorandum propunere » pentru decidenţii din Domeniu la nivel naţional. Consider că acest Eveniment a fost oportun, prin discuțiile sale, prin propunerile făcute și prin Noua Viziune sintetizată privind îmbunătățirea în viitor a pregătirii Inginerilor din România pentru ”globalizarea și universalitatea profesiei de inginer”.
PARTICIPAREA INCDMTM-BUCUREŞTI LA EVENIMENTUL NAŢIONAL “CONSILIUL NAŢIONAL AL RECTORILOR” DIN ROMÂNIA
   27 mai 2016

În perioada 27 - 29.05.2016, la Universitatea Transilvania din Braşov, a avut loc Evenimentul Naţional “Consiliul Naţional al Rectorilor” din România. Pentru prima oară şi din iniţiativa MENCS şi a Biroului Naţional al Consiliului Naţional al Rectorilor, au fost invitate să participe şi INCD-urile din România, realizându-se, după opinia noastră, marea familie a Cercetării din România”. Au fost discutate tematicile: • Planul Naţional de CDI 2015-2020 (PNCDI3) şi sinergia cu Programul Operaţional Competitivitate (POC),. Programul Operaţional Capital; • Finanţarea universităţilor; pregătirea strategiilor, conform contract instituţional, RMUR şi raportare date; • Platformele informatice pentru învăţământ superior şi cercetare: www.studyinromania.gov.ro; www.erris.ro; brainmap.ro ; brainromania3.0, precum şi rezultatele conferinţei • Tabloul de bord al iniţiativelor/activităţilor curente. Au fost discuţii şi pe grupuri de lucru: -Secţiunea INCD-uri ; -Secţiunea Universităţi ; În cadrul Secţiunii INCD-uri, au fost sintetizate principalele probleme care vor conduce la îmbunătăţirea activităţilor INCD-urilor şi a colaborărilor cu MENCS şi ANCSI (acreditarea Laboratoarelor de Testări şi Încercări; Oferta comună a INCD-urilor către alte Ministere Economice; Înscrierea Laboratoarelor şi Serviciilor acestora în Platformele informatice pentru învăţământ superior şi cercetare; etc). Au fost şi discuţii în plen: concluzii şi definitivarea/concretizarea iniţiativelor. Din partea INCDMTM-Bucureşti, au participat Gh. Ion Gheorghe – Director General INCDMTM şi Dumitru Palade – Vicepreşedinte Patronatul Cercetării şi Proiectării. Se consideră foarte util acest Eveniment ca şi participarea împreună a Universităţilor şi INCD-urilor în viitor, la astfel de Evenimente Naţionale.

înapoi  1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21     urmatoarea