English   Romana 
  
Introduceti emailul
Abonare
   Cariere    
   Informatii publice    
   Achizitii publice    
  
   Noutati / Evenimente    
   Proiecte    
   Documente    
 
  
  
   Noutăţi    

20 Octombrie 2020

Anunt Concurs CS_CS3


16 Octombrie 2020

INCDMTM anunta lansarea proiectului "Support Centre for International RDI projects in the field of Mechatronics and Cyber-MixMechatronics". Cu aceasta ocazie, s-a trimis comunicatul de presa catre baza de date de jurnalisti inscrisi la noutati.

Puteti consulta documentul aici

Aici gasiti link-ul spre comunicatul de presa

Astăzi, 11.07.2018, INCDMTM din BucureÛti a fost vizitat de domnul Ministru al Cercetării si Inovării, Nicolae BURNETE
   11 iulie 2018

Cu acest prilej, au fost vizitate Laboratoarele de cercetare, au fost purtate discuții directe cu cercetătorii prezenți si au fost văzute infrastructurile si dotările acestora.


RAPORT privind participarea INCDMTM & Cluster «MECHATREC» la evenimentul organizat de ADR Nord – Est împreună cu Clusterul ASTRICO la Piatra Neamţ,
   02 februarie 2018

ub auspiciile Asociaţiei CLUSTERO şi cu sprijinul ADR Nord – Est împreună cu Clusterul ASTRICO, în perioada 02 – 03 februarie 2018, a avut loc la Piatra Neamţ o întâlnire cu reprezentanţii principalelor clustere din România. Din partea Clusterului Strategic Inovativ pentru domeniul specializat inteligent Mecatronică - «MECHATREC» au participat Prof.Univ.Dr.Ing.Dr.h.c. Gh. GHEORGHE, Preşedinte APROMECA – EMC Cluster «MECHATREC» şi Manager Cluster «MECHATREC» şi Ing. Alexandru MOLDOVANU, Secretar APROMECA. În cadrul şedinţei, principalul obiectiv abordat a fost propunerea pentru Ghidul Solicitantului – Program POC 2014 – 2020, Axa 1, Acţiunea 111, ce vizează PROIECTE PENTRU CLUSTERE DE INOVARE. Cu acest prilej Dl. Prof.Univ.Dr.Ing.Dr.h.c. Gh. GHEORGHE a prezentat o serie de observaţii şi propuneri la Ghidul Solicitantului, menţionate mai jos, urmând ca în perioada 05-07.02.2018 să fie transmis în scris, către CLUSTERO şi Organismul Intermediar pentru Cercetare AM – POC, un material conţinând toate observaţiile la Ghidul Solicitantului din partea Clusterului «MECHATREC».
Principalele observaţii prezentate sunt:
• Deoarece competiţia se adresează CLUSTERELOR INOVATIVE (şi nu toate clusterele sunt “inovative”) Asociaţia CLUSTERO să anexeze lista clusterelor inovative.
• Apreciez că la competiţie trebuie să aibă acces liber toate clusterele inovative, înregistrate conform legislației actuale din România, care corespund modelului ”Four Clover” și au o activitate dovedită de cel puțin: 2 - 3 ani. Pentru clusterele care dețin medalii (bronz, argint, aur) obținute pe baza evaluării realizate de ESCA (www.cluster-analysis.org) propun să se acorde bonificații la criteriul de certificare astfel:

o Certificat BRONZ - 10 pct. (puncte)
o Certificat ARGINT - 15 pct.
o Certificat AUR - 20 pct. •


Dacă proiectul conține activități A (dotări, investiţii, etc.) consider obligatorie introducerea CHELTUIELILOR DE MANAGEMENT DE PROIECT ŞI IMPLEMENTARE la nivel de 15% din valoarea activităţii A.
• De asemenea, pentru creșterea interesului membrilor din cluster (de tip IMM), pentru promovarea şi cofinanțarea proiectului trebuie precizat în clar drepturile şi obligațiile IMM-urilor cofinanțatoare.
• Să se susțină la OI – MCI şi la AM - Ministerul Fondurilor Europene că nu cumva să se excludă Regiunea București-Ilfov (respective clusterele din această regiune) deoarece ghidul solicitantului pentru proiecte “similare” din Acțiunea 1.1.1. – Mari infrastructuri de CD precizează, la pag. 5 din ghid, că sunt eligibile pentru finanțare proiectele care se implementează în toate regiunile din România cu excepția Regiunii București-Ilfov.
Tot cu această ocazie, s-a prezentat un roll-up cu Clusterul Inovativ «MECHATREC» şi s-au distribuit celor interesaţi 11 mape de prezentare, respective 5 mape de prezentare INCDMTM Bucureşti şi 6 mape de prezentare Cluster «MECHATREC».
În site-ul evenimentului a fost introdusă prezentarea Dlui. Prof.Univ.Dr.Ing.Dr.h.c. Gh. GHEORGHE: “Clusterul Strategic Inovativ pentru domeniul specializat inteligent Mecatronică - «MECHATREC»”

Intocmit, Ing. Alexandru MOLDOVANU


Participarea Clusterului Strategic Inovativ MECHATREC împreună cu INCDMTM București la WORKSHOP-ul de DESCOPERIRE ANTREPRENORIALĂ ”TEHNOLOGII DISRUPTIVE PENTRU AUTOMOTIVE”
   15 februarie 2018

În ziua de 15 februarie 2018, s-a desfășurat un Workshop vizând ”Tehnologii disruptive pentru Automotive”, care a avut loc la sediul Consiliului Județean Argeș din Pitești. Evenimentul a fost organizat de Ministerul Cercetării și Inovării, Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior a Cercetării, Dezvoltării și Inovării (UEFISCDI) și Agenția pentru Dezvoltare Regională – Sud MUNTENIA. Din partea Clusterului Strategic Inovativ MECHATREC & INCDMTM București au participat: Prof. Univ. Dr. Ing. Dr.h.c. Gheorghe GHEORGHE – Director General INCDMTM și Manager Cluster MECHATREC și ing. Alexandru MOLDOVANU. Tehnologiile disruptive – definite și dezvoltate din 1997 de Clayton Christensen de la Harvard Business School – sunt acele tehnologii de graniță care le pot înlocui pe cele tradiționale. Evenimentul a adus împreună reprezentanți din domeniile: cercetare inovare din mediul economic, business, administrații publice locale și regionale, etc. pentru a participa la evaluarea și selectarea unor propuneri reprezentative și competitive de tehnologii disruptive pentru domeniul ”Automotive”. Dezbaterile au pornit de la tehnologiile noi, emergente, existente la nivel european și internațional, din domeniile: tehnologia informației, mecatronică și cyber-mixmecatronică, robotică, micro-electronică, senzoristică, etc., care accelerează inovarea și dezvoltarea în sectorul auto. Astfel, au fost prezentate un număr de 18 tehnologii noi, menționate mai jos:
1. airbag-uri externe;
2. alimentarea wireless cu electricitate;
3. anvelope printate 3d;
4. conducere asistată (assisted driving);
5. biomateriale pentru anvelope;
6. comunicare vehicul – vehicul;
7. imprimare 3d pentru ”automotive”;
8. materiale inovatoare;
9. perfecționarea bateriilor litiu-ion;
10. recunoașterea gesturilor;
11. recunoașterea obiectelor;
12. senzori;
13. sisteme de securitate biometrice;
14. taxiuri zburătoare;
15. transportul ca serviciu (vehicule electrice autonome);
16. interligența artificială (pentru autovehicule hibride);
17. senzori pentru vehicule autonome;
18. servicii de simulare și testare a vehiculelor autonome.
În funcție de interesul participanților pentru una sau mai multe din cele 18 domenii tehnologice, s-au constituit grupe (mese de lucru). Discuțiile au pornit de la tendințele emergente identificate la nivel mondial în sectorul auto, fiecare participant putând selecta 3 priorități, rezultând pe primele 5 locuri următoarele:
• poz. 8 - Materiale inovatoare;
• poz. 12 - Senzori;
• poz. 16 - Inteligența artificială;
• poz. 14 - Sisteme de securitate biometrice;
• poz. 4 - Conducere asistată.
Fiecare domeniu selectat a fost prezentat și susținut de către un reprezentant al grupului de lucru, Prof. Univ. Dr. Ing. Dr.h.c. Gheorghe GHEORGHE prezentând Domeniul 12 – Senzori, în corelare și cu Domeniul 17 - Senzori pentru vehicule autonome. După votul final s-au adoptat, ca domenii cu potențial de a deveni prioritate la nivel național, poz. 8 - Materiale inovatoare și poz.12 – Senzori. Se apreciază că participarea la evenimentul menționat, va deschide noi direcții de colaborare între Clusterul MECHATREC & INCDMTM cu entități din Regiunea Sud Muntenia implicate în domeniul Automotive.

Participarea INCDMTM Bucureşti & Clusterul Strategic Inovativ «MECHATREC» la Grupul de lucru pentru ”CONSORȚIU TEMATIC DE CLUSTERE – ROMÂNIA INDUSTRIE 4.0”
   16 februarie 2018

În ziua de 16 februarie 2018, s-a desfășurat, la Sibiu, la sediul SC COMPA SA, prima întâlnire vizând constituirea grupului de lucru pentru constituirea „CONSORȚIULUI TEMATIC DE CLUSTERE – ROMÂNIA INDUSTRIE 4.0”. Evenimentul a fost organizat de Asociația Polul de Competitivitate Prelucrări Metalice Transilvania, Metal Cluster Siebenburgen – Cluster Metal Manufactoring Transilvania și SC COMPA SA. Din partea INCDMTM Bucureşti & Clusterul Strategic Inovativ «MECHATREC» au participat: Prof.Univ.Dr.Ing.Dr.h.c. Gheorghe GHEORGHE, Manager Cluster și Ing. Alexandru MOLDOVANU. Întâlnirea a asigurat o platformă de dialog pentru toate entitățile independente și Clusterele care pot contribui la dezvoltarea și implementarea reală în România a conceptului INDUSTRIE 4.0 cu precădere în domeniul industrial auto, care poziționează domeniile de specializare inteligentă (respectiv tehnologiile generice sau disruptive), nu doar ca motor de creștere al economiei, ci și ca forță de propulsie pentru industriile cu capacitate dovedită de creștere și competitivitate. Pe tot parcursul evenimentului s-au urmărit stimularea dialogului și a contactelor cu entitățile participante, pentru identificarea principalelor aspecte legate de constituirea „Consorțiului Tematic de Clustere – Romania Industrie 4.0”.
În urma discuțiilor purtate s-au evidențiat o serie de priorități care trebuie avute în vedere pentru stabilirea și elaborarea unei strategii naționale în direcția Industrie 4.0:
> sprijinirea activităților de cercetare, dezvoltare și inovare în cadrul companiilor, clusterelor și a entităților de transfer tehnologic;
> adaptarea sistemului educațional cerințelor solicitate de Industrie 4.0, modificarea curiculei și corelarea cu noile specializări, etc.
Domnul Prof.Univ.Dr.Ing.Dr.h.c. Gheorghe GHEORGHE, a propus ca în redactarea scrisorii ce se dorește a fi transmisă către autoritățile interesate, să se menționeze: ”Industria din România trebuie să fie pregătită pentru viitor” – și în acest sens solicităm stabilirea unei Strategii naționale în direcția Industriei 4.0 realizată cu ajutorul concret al entităților competente în domeniu (Renault Dacia Pitești; Renault Technologies Roumanie; Ford România; SC Componente Auto Topoloveni; SC COMPA SA Sibiu; etc), inclusiv al celor din grupul de lucru inițial și sub coordonarea Ministerului Economiei. Pentru o comunicare rapidă și eficientă între entitățile partenere din cadrul grupului de lucru Industria 4.0, s-a creat adresa de E-mail: industria4.0@yahoo.com . De asemenea, s-a propus ca organizarea următoarei întâlniri a grupului de lucru să aibe loc la sediul Clusterului «MECHATREC» din București, în luna martie, data exactă urmând a fi stabilită prin consensul tuturor entităților partenere.


înapoi  1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21     urmatoarea