English   Romana 
  
Introduceti emailul
Abonare
   Cariere    
   Informatii publice    
   Achizitii publice    
  
   Noutati / Evenimente    
   Proiecte    
   Documente    
 
  
  
   Noutăţi    

20 Octombrie 2020

Anunt Concurs CS_CS3


16 Octombrie 2020

INCDMTM anunta lansarea proiectului "Support Centre for International RDI projects in the field of Mechatronics and Cyber-MixMechatronics". Cu aceasta ocazie, s-a trimis comunicatul de presa catre baza de date de jurnalisti inscrisi la noutati.

Puteti consulta documentul aici

Aici gasiti link-ul spre comunicatul de presa

RAPORT privind participarea INCDMTM Bucureşti & Clusterul Strategic Inovativ «MECHATREC» la Conferinţa “TRANSFORMARE INDUSTRIALĂ PRIN TRANSFER TEHNOLOGIC – I4T” Braşov,
   23 februarie 2018

În data de 23 febuarie 2018 s-a desfăşurat la Braşov Conferinţa “TRANSFORMARE INDUSTRIALĂ PRIN TRANSFER TEHNOLOGIC – I4T” ca parte a Programului European Technology Transformation. Această conferinţă a fost organizată de: Clusterul pentru Inovare şi Tehnologie - ALT Braşov; ICEBRG, ARD Centru, Camera de Comerţ şi Industrie Braşov şi Transilvania Business. La această conferinţă, din partea INCDMTM Bucureşti & Clusterul Strategic Inovativ pentru domeniul specializat inteligent Mecatronică - «MECHATREC», a participat Dl Ing. Alexandru Moldovanu. Prezenta conferinţă este prima dintr-o serie de evenimente şi iniţiative prin care se propune crearea de sinergii între industria IT şi industriile tradiţionale din Regiunea Centru pentru a facilita procesul de transformare digital, spre Industria 4.0.
Principalele tematici abordate au fost:
• Viitorul Industriei 4.0 în Europa.
• Statusul iniţiativelor Industriei 4.0 în România (în eHealth, Automotive, Agricultura 4.0, etc.).
• Domenii de specializare inteligentă în Regiunea Centru şi conexiuni cu Industria 4.0.
Dintre “temele” şi “conceptele cheie” prezentate se menţionează:
• “Sprijinirea antreprenoriatului şi inovării în România” – Adrian Curaj, Director General, UEFISCDI.
• “Strategia de specilizare inteligentă şi instrumente politice” – Ioan Leviţchi, ADR Centru.
• “Experienţa incubatoarelor de afaceri şi a clusterelor din Regiunea Centru” – Lajos Vajda, Vicepeşedinte CLUSTERO.
• “Analiza impactului Industriei 4.0 asupra producătorilor de matriţe” – Sergiu Toader, Director General, Avantec Plastic Molds.
• “Rolul Hub-urilor de inovare digitală în digitalizarea industriilor din România” – Ionuţ Ţaţa, Preşedinte Cluster ALT Braşov.
• “Digital Twin” – Cristi Irimia, Director Siemens Industry Software SRL. •
“Metode non-invazive în medicina cardiovasculară, bazate pe modelare şi inteligenţă artificială” – Prof. Univ. Lucian Itu, Universitatea “Transilvania” Braşov
În cadrul work-shopului 1 – “Hub-uri de inovare digitală şi transfer tehnologic”, Ing. Alexandru Moldovanu a prezentat activitatea şi ofertele de servicii ale INCDMTM Bucureşti & Clusterul Strategic Inovativ pentru domeniul specializat inteligent Mecatronică - «MECHATREC», inclusiv o prezentare a proiectului “HUB digital inovativ pentru Mecatronică – componentă a Clusterului Strategic Inovativ pentru domeniul specializat inteligent Mecatronică - MECHATREC, Acronym: DIH-M”

Raport Eveniment REGIO 31.10.2017
   31 octombrie 2017

RAPORT

privind participarea INCDMTM si APROMECA – EMC Cluster MECHATREC, la

Evenimentul de informare privind Programul POR 2014-2020,
eveniment organizat de ADRBI, in data de 31.10.2017

INCDMTM si APROMECA, au participat la Evenimentul de informare privind Programul POR
2014-2020, prin urmatorii reprezentanti: ing. Alexandru MOLDOVANU – Coordonator Compartiment
Cercetare-Dezvoltare “Mecatronica Biomedicala si Robotica” si ing. Ileana TACUTU – “Birou Proiecte
Internationale”.
Evenimentul a fost moderat de dna Claudia Ionescu – Agentia de Dezvoltare Regionala Bucuresti-
Ilfov – ADRBI si si-a propus sa reuneasc? reprezentan?ii autorit??ilor publice centrale, cu cei ai mediului de
CDI si de afaceri, pentru informarea privind Programul POR 2014-2020.
Informa?ii generale:
Programul Opera?ional Regional (POR) 2014-2020 succede Programul Opera?ional Regional 2007-2013 ?i
este unul dintre programele prin care România va putea accesa fondurile europene structurale ?i de investi?ii
provenite din Fondul European pentru Dezvoltare Regional? (FEDR), în perioada actual? de programare.
Programul POR 2014-2020 este gestionat de Autoritatea de Management pentru POR din cadrul Ministerului
Dezvolt?rii Regionale, Administra?iei Publice si Fondurilor Europene – MDRAPFE
Acest Program se adreseaza dezvoltarii regionale din toate cele 8 regiuni ale Romaniei: - Regiunea Nord-Est;
- Regiunea Sud-Est; - Regiunea Sud-Muntenia; - Regiunea Sud-Vest Oltenia; - Regiunea Vest; - Regiunea
Nord-Vest; - Regiunea Centru; - Regiunea Bucure?ti-Ilfov, insa nu toate Ariile Prioritare pot fi accesate de
toate regiunile.
Axele prioritare la care are acces regiunea Bucure?ti-Ilfov sunt: AP 3; AP5; AP6; AP8 si AP10.
Axele prioritare ale POR sunt:
? Axa prioritar? 1: Promovarea transferului tehnologic
? Axa prioritar? 2: Îmbun?t??irea competitivit??ii întreprinderilor mici ?i mijlocii
? Axa prioritar? 3: Sprijinirea tranzi?iei c?tre o economie cu emisii sc?zute de carbon
? Axa prioritar? 4: Sprijinirea dezvolt?rii urbane durabile
? Axa prioritar? 5: Îmbun?t??irea mediului urban ?i conservarea, protec?ia ?i valorificarea
durabil? a patrimoniului cultural
? Axa prioritar? 6: Îmbun?t??irea infrastructurii rutiere de importan?? regional?
? Axa prioritar? 7: Diversificarea economiilor locale prin dezvoltarea durabil? a turismului
? Axa prioritar? 8: Dezvoltarea infrastructurii de s?n?tate ?i sociale
? Axa prioritar? 9: Sprijinirea regener?rii economice ?i sociale a comunit??ilor defavorizate din mediul
urban
? Axa prioritar? 10: Îmbun?t??irea infrastructurii educa?ionale
? Axa prioritar? 11: Extinderea geografic? a sistemului de înregistrare a propriet??ilor în cadastru ?i
cartea funciar?
? Axa prioritar? 12: Asisten?? tehnic?
Solicitantii eligibili sunt:
? Axa 1: Entit??i juridic constituite care desf??oar? sau î?i creeaz? o infrastructur? cu rol de transfer
tehnologic
? Axa 2: IMM – uri, incubatoare, acceleratoare de afaceri
? Axa 3: Autorit??i publice centrale ?i locale
? Axa 4: Autorit??i publice locale – mediul urban

? Axa 5: Autorit??i ale administra?iei publice locale ?i centrale, unit??i de cult, definite conform
Legii nr. 489/2006 privind libertatea religioas? ?i regimul juridic al cultelor – UC; ONG–uri;
parteneriate între aceste entit??i
? Axa 6: Autorit??i publice locale (CJ), UAT , Parteneriate între UAT-uri (UAT jude? ?i UAT
ora?/municipiu/comun?)
? Axa 7: UAT-uri, parteneriate între UAT-uri
? Axa 8: Autorit??i publice locale, furnizori de servicii sociale de drept public ?i privat, acredita?i
conform legii, parteneriate
? Axa 9: Parteneriate (grup de ac?iune local?) între: reprezentan?i ai autorit??ii publice locale, ai
institu?iilor, ai mediului de afaceri local, ai societ??ii civile, ai zonei urbane marginalizate selectate
pentru interven?ie
? Axa10: Unit??i administrativ-teritoriale (autorit??i ?i institu?ii ale administra?iei publice),
institu?ii de înv???mânt superior de stat
? Axa 11: Agen?ia Na?ional? de Cadastru ?i Publicitate Imobiliar?
? Axa 12: Autoritatea de management POR, organisme intermediare POR
Toate documentele referitoare la acest Program se gasesc pe website-ul Programului:
http://www.inforegio.ro/ro/por-2014- 2020.html
Mai multe informatii se pot obtine de la Secretariatul POR: secretariatcmpor@mdrap.ro  
OBS.1: Programul Operational Regional POR – Axa 1 pentru Transfer Tehnologic - TT, este pentru centrele
de TT din zonele mai putin dezvoltate – Bucurestiul este exclus, dar NU se stie cand se va lansa!!!
OBS.2: Se poate participa cu un centru de TT al INCDMTM deschis in zonele mai putin dezvoltate.
Pachetul de informatii este la adresa:
http://www.mdrap.ro/dezvoltare-regionala/- 4970/-7166

La acest eveniment au participat cu prezentari urmatorii reprezentanti ai autoritatilor publice:
1) Dl Dan NICULA – Director General ADRBI, care a prezentat Programul POR din perspectiva
implementarii in ADRBI;
2) Dl Gabriel FRIPTU – Director General in MDRAPFE, care a prezentat informatii generale privind
Fondurile Europene si de Investitii;
3) Dl Ionut TRINCA – Consilier AM POR – MDRAPFE, care a prezentat pe scurt Programul POR
2014-2020;
4) Dl Cristian SLINCU – Director OJFIR Bucuresti, Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale, care
a prezentat pe scurt finantarea investitiilor rurale;
5) Dl George IONAS – Manager Program SEE - Ministerul Mediului, care a prezentat pe scurt
Programele bilaterale cu Norvegia pentru problem de mediu;
6) Dl Ionut MINCU – Reprezentant AM POIM – MDRAPFE, care a prezentat pe scurt Programul
Operational Infrastructura Mare;
7) Dna Mariana Cimpeanu – Artist plastic, care a prezentat “Arta – reper si perspectiva”;
Apreciem ca evenimentul mentionat va deschide noi oportunitati de colaborare pentru elaborarea unor
proiecte viitoare de succes si va creea premisele pentru dezvoltarea economica, teritoriala si stiintifica a
Romaniei.
Intocmit,
Ing. Ileana Tacutu
Data: 31.10.2017


Raport seminar ADRBI 18.01.2018
   18 ianuarie 2018

RAPORT

privind participarea INCDMTM si APROMECA – EMC Cluster MECHATREC, la

Seminarul de informare privind Programul POR 2014-2020,

eveniment organizat de ADRBI, in data de 18.01.2018, la Spatiul Public European Bucuresti
INCDMTM si APROMECA, au participat la Seminarul de informare privind Programul POR 2014-
2020, prin ing. Ileana TACUTU – “Birou Proiecte Internationale” din INCDMTM, membru fondator al
APROMECA si al Clusterului MECHATREC.
Seminarul a fost moderat de dna Claudia Ionescu – Agentia de Dezvoltare Regionala Bucuresti-Ilfov
– ADRBI si si-a propus sa reuneasc? reprezentan?ii autorit??ilor publice centrale, cu cei ai mediului de CDI si
de afaceri, pentru informarea privind Programul POR 2014-2020.
La acest seminar au participat cu prezentari urmatoarele 2 reprezentante ale ADRBI:
1) dna Simona CURPAN (simona.curpan@adrbi.ro) – care a prezentat informa?ii generale despre POR 2014
- 2020:
Programul Opera?ional Regional (POR) 2014-2020 succede Programul Opera?ional Regional 2007-2013 ?i
este unul dintre programele prin care România va putea accesa fondurile europene structurale ?i de investi?ii
provenite din Fondul European pentru Dezvoltare Regional? (FEDR), în perioada actual? de programare.
Programul POR 2014-2020 este gestionat de Autoritatea de Management pentru POR din cadrul Ministerului
Dezvolt?rii Regionale, Administra?iei Publice si Fondurilor Europene – MDRAPFE
Acest Program se adreseaza dezvoltarii regionale din toate cele 8 regiuni ale Romaniei: - Regiunea Nord-Est;
- Regiunea Sud-Est; - Regiunea Sud-Muntenia; - Regiunea Sud-Vest Oltenia; - Regiunea Vest; - Regiunea
Nord-Vest; - Regiunea Centru; - Regiunea Bucure?ti-Ilfov, insa nu toate Ariile Prioritare pot fi accesate de
toate regiunile.
Axele prioritare la care are acces regiunea Bucure?ti-Ilfov sunt: AP 3; AP5; AP6; AP9 si AP10.
Axele prioritare ale POR sunt:
? Axa prioritar? 3: Sprijinirea tranzi?iei c?tre o economie cu emisii sc?zute de carbon
? Axa prioritar? 5: Îmbun?t??irea mediului urban ?i conservarea, protec?ia ?i valorificarea
durabil? a patrimoniului cultural
? Axa prioritar? 6: Îmbun?t??irea infrastructurii rutiere de importan?? regional?
? Axa prioritar? 9: Sprijinirea regener?rii economice ?i sociale a comunit??ilor defavorizate din
mediul urban
? Axa prioritar? 10: Îmbun?t??irea infrastructurii educa?ionale
Solicitantii eligibili sunt:
? Axa 3: Autorit??i publice centrale ?i locale
? Axa 5: Autorit??i ale administra?iei publice locale ?i centrale, unit??i de cult, definite conform
Legii nr. 489/2006 privind libertatea religioas? ?i regimul juridic al cultelor – UC; ONG–uri;
parteneriate între aceste entit??i
? Axa 6: Autorit??i publice locale (CJ), UAT , Parteneriate între UAT-uri (UAT jude? ?i UAT
ora?/municipiu/comun?)
? Axa 9: Parteneriate (grup de ac?iune local?) între: reprezentan?i ai autorit??ii publice locale, ai
institu?iilor, ai mediului de afaceri local, ai societ??ii civile, ai zonei urbane marginalizate
selectate pentru interven?ie
? Axa10: Unit??i administrativ-teritoriale (autorit??i ?i institu?ii ale administra?iei publice),
institu?ii de înv???mânt superior de stat – universitati;

2) dna Ana ADUMITROAIE (anacristina.adumitroaei@adrbi.ro) – care a prezentat lectiile invatate in
perioada 2007 – 2013, in cadrul tuturor etapelor unui proiect, de la elaborare si depunere pe Platforma
MySMIS, pana la implementarea proiectelor.
Astfel, greselile care apar la elaborarea si depunerea de proiecte sunt:
- documente si avize lipsa;
- beneficiari neeligibili;
- solutii tehnice insuficient detaliate;
- deviz incomplet;
- analiza cost-beneficiu nejustificata;
- fiind un proiect de infrastructura publica, trebuie sa contina un proiect ethnic, cu autorizatii, etc.;
Greselile care apar in derularea proiectelor sunt:
- nerespectarea procedurilor AM POR;
- nerespectarea legii achizitiilor publice;
- documentatii de raportare incomplete;
- lipsa fondurilor proprii necesare pentru derularea proiectului in bune conditii;
- fluctuatia personalului;
- cereri de rambursare incomplete, etc.;
Toate documentele referitoare la acest Program se gasesc pe website-ul Programului:
http://www.inforegio.ro/ro/por-2014- 2020.html
De asemenea, dna Daniela CONSTANTIN (Daniela.constantin@amp.ase.ro; danielaconstantin_2005@
yahoo.com, tel: 0723184807) – ASE Bucuresti, Directoarea Centrului de Cercetare pentru Prognoza
Macroeconomica si Regionala – PROMAR si Presedinta Asociatiei Romane pentru Stiinte Regionale -
RRSA, a prezentat RRSA si revista acestei asociatii, facand apel pentru inscrierea cu articole in domeniul
economiei regionale.
Cu aceasta ocazie, s-au purtat discutii cu urmatoarele participante:
1) dna Mihaela SIMIONESCU – Academia Romana, Institutul pentru Prognoza Economica, e-mail:
mihaela_mb1@yahoo.com; mihaela.simionescu@ipe.ro; tel: 0748112411;
2) dna Gabriela FLORESCU – Institutul National pentru Cercetare-Dezvoltare in Informatica – ICI, e-
mail: gflores@ici.ro; floresgabi@yahoo.com; tel: 0747853167;
Apreciem ca evenimentul mentionat va deschide noi oportunitati de colaborare pentru elaborarea unor
proiecte viitoare de succes si va creea premisele pentru dezvoltarea economica, teritoriala si stiintifica a
Romaniei.
Intocmit,
Ing. Ileana Tacutu
Data: 18.01.2018


Raport Ecoinovare 12.10.2017
   12 octombrie 2017

RAPORT

privind participarea INCDMTM si APROMECA – EMC Cluster MECHATREC,

la Intalnirea informala a Retelei Romane de Ecoinovare,
organizata in Bucuresti, in data de 12.10.2017

INCDMTM si APROMECA – EMC Cluster MECHATREC, au participat la Intalnirea informala a Retelei
Romane de Ecoinovare, prin urmatorul reprezentant: ing. Ileana TACUTU – “Birou Proiecte Internationale”.
La aceasta intalnire au mai participat:
1) Dna Aida Szilagyi – Centrul National pentru Productie si Consum Durabile – CNPCD Timisoara;
2) Dna Christiana LEUCUTA – Asociatia Clusterelor din Romania – CLUSTERO;
3) Dna Cristina LINCARU – Institutul National de Cercetare Stiintifica in domeniul Muncii si al
Protectiei Sociale – INCSMPS;
4) Dl Ghenadie CIOBANU - Institutul National de Cercetare Stiintifica in domeniul Muncii si al
Protectiei Sociale – INCSMPS;
5) Dna Laura MANCIU – J’info Tours;
Problemele discutate au fost propuneri de colaborare venite din parte dnei Aida Szilagyi:
a) Sa mentinem legatura pentru participarea la Programul POCU cand se va lansa, pentru proiectul cu
universitati: ECO-EDU, de curricula universitara pentru ecoinovare;
b) Sa urmarim Programul SEE – se lanseaza in Decembrie 2017, de colaborare bilaterala RO-Norvegia;
Aida are parteneri in Norvegia; INCDMTM a mai participat la Program: dna Diana BADEA –
Energie regenerabila (proiectul a fost admis, dar partenerii norvegieni nu au mai vrut sa semneze
contractul);
c) Sa raspundem la workshop-urile organizate de Centrul EU pentru Eficienta Resurselor – care
organizeaza workshop-uri gratuite pentru consumul efficient de resurse (apa, energie) – se vor
organiza 5 workshop-uri, in 5 orase din EU;
- Cine vrea sa participe sa trimita la Aida un mic rezumat, ca o scrisoare de intentie (date institut,
date personale; experienta in domeniu; interesul de a participa la workshop-uri);

De asemenea, dna Aida Szilagyi ne-a recomandat materialul: “Capacity building tax reform” (Reformarea
fiscala a capacitatilor de dezvoltare), editat in 2016 de Regional Innovation Ecosystems Union Committee of
the region www.cor.europa.eu.
Tot din discutiilor avute intre INCDMTM & APROMECA – EMC Cluster MECHATREC si INCSMPS, s-a
agreat participarea comuna la Hub-urile de inovare digitala, termen 22.10.2017, deoarece expertii INCSMPS:
Dl Ghenadie CIOBANU are expertiza in economie digitala (a scris cartea:“Aspecte ale dezvoltarii economiei
digitale in Romania”) si Dna Cristina LINCARU are expertiza in evaluare personal si companii, mentoring,
training, formare de formatori, autor de carti despre productivitate, ocupare, analiza spatiala, inovare in
tehnologie, etc.
Apreciez ca evenimentul mentionat va deschide noi oportunitati de colaborare cu CNPCD, CLUSTERO si
INCSMPS.
Intocmit,
Ing. Ileana Tacutu
Data: 13.10.2017înapoi  1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21     urmatoarea