English   Romana 
  
Introduceti emailul
Abonare
   Cariere    
   Informatii publice    
   Achizitii publice    
  
   Noutati / Evenimente    
   Proiecte    
   Documente    
 
  
  
   Oferta    

Pliant INCDMTM 2020

Fisa prospect INCDMTM 2020

Prezentare INCDMTM 2020

OFERTA INCDMTM Bucuresti privind Facilitatile de Micro si Nanotehnologii Avansate pentru Industrie cu aplicatie concreta la IMM-uri cu preocupari in domeniu

1. Metode, tehnologii și mijloace de măsurare și control pentru verificarea caracteristicilor de calitate prin procedee specifice tehnicii inteligente de măsurare :

 • Echipamente și sisteme de control dimensional integrat în procesul de perelucrare, de tip control activ, automat și informatizat pentru industrie (ex. Industria auto, etc.)
 • Sisteme și echipamente de control dimensional în afara procesului de prelucrare, pentru industrie (ex. Industria de bunuri de larg consum, industria de motoare, etc.)
 • Tehnologii de control și echipamente mecatronice inteligente de măsurare;
 • Echipamente, sisteme mecatronice și instalații inteligente, multiparametric integrat și cu grad ridicat de automatizare și informatizare a prelucrărilor de date;

2. Concepte, metode și sisteme de măsurare destinate îmbunătățirii competitivității, creșterii fiabilității și capabilității produselor industriale, realizării de materiale noi, scule din materiale dure și extradure, tehnologii specifice de fabricație și utilizare în mecanică fină și mecatronică :

 • Echipamente și sisteme pentru controlul mărimilor fizice neelectrice (presiuni, temperaturi, mase, forțe, timp, etc.)
 • Tehnologii, scule și portscule din carburi metalice și din diamant
 • Echipamente mecatronice specifice unor metode performante de investigare, proceduri de testare și investigare;
 • Tehnologii noi și microtehnologii pentru raționalizarea și optimizarea proceselor industriale, în scopul reducerilor costurilor, consumurilor și creșterii productivității muncii;
 • Aparatură de măsurare și control în domeniul orologeriei industriale și echipamente / aparate de orologerie pentru comanda și controlul proceselor industriale;
 • Sisteme active / pasive de supraveghere a uzurii normale și catastrofale a sculelor;
 • Tribologia proceselor de așchiere și microașchiere;

3. Aparatură de cercetare și de laborator, tehnică biomedicală și pentru protecția mediului :

 • Aparatură pentru domeniile de biologie, morfologie și seismologie;
 • Sisteme robotice telecomandate pentru intervenții în medii cu grad ridicat de periculozitate;
 • Instrumentar medical;
 • Aparatură pentru controlul și evidența parametrilor mediului;

4. Tehnologia informatică și integrată în fluxul concepție - pregătire de fabricație - control:

 • Sisteme de proiectare asistată de calculator;
 • Programe software destinate tehnologiilor de măsurare și control;
 • Proiectare asistată de calculator pentru familii de produse din industria mecanicii fine și mecatronică;
 • Software de interfață și de calcul pentru tehnica inteligentă de măsurare;

5. Metodologii, standarde, testare și certificare

 • elaborare de metodologii în domeniul managementului calității;
 • elaborare standarde;
 • participare cu specialiști în Comitetele Tehnice de standardizare - ASRO;
 • realizare de încercări/etalonări în regim de laborator acreditat;
 • consultanță și asistență tehnică, audit și expertizare în vederea obținerii certificării/acreditării;

6. Transfer tehnologic și consultanță managerială în domeniul mecanică fină și mecatronică;

7. Metode, proceduri și instrumente avansate pentru evaluare tendințe, prognoze și strategii pentru domeniul mecanică fină și mecatronică:

 • strategii sectoriale;
 • strategii de integrare în U.E.;
 • strategii de competitivitate;
 • strategii privind cercetarea - dezvoltarea inovarea;