Proiect: OPTIMIZAREA TEHNOLOGIEI DE PRELUCRARE A CARBURILOR METALICE SINTERIZATE CU AJUTORUL DISCURILOR CU SUPERABRAZIVI SI LIANT DE NOUA GENERATIE”, Proiect in cadrul Programului PN-III-P2-2.1-CI-2018-1215, Programul 2Cresterea competitivitatii economiei romanesti prin cercetare, dezvoltare si inovare, Subprogramul 2.1. Competitivitate prin cercetare, dezvoltare si inovareCecuri de inovare

  • Acronim:OPTIPRELCARB
  • Contract nr. 202 CI/ 2018
  • Coordonator program :UEFISCDI
  • Durata proiectului : 25.07.2018- 31.12.2018
  • Beneficiar: SC Carmesin SA
  • Furnizor de servicii: INCDMTM- Bucuresti