Servicii executate:

Serviciile prestate de INCDMTM au constat in definitivarea tehnologiei adoptate de beneficiar privind realizarea discurilor diamantate cu liant rezinoidic poliaminic in vederea testarilor la prelucrarea prin rectificare a carburilor metalice sinterizate. Testarile au fost necesare pentru a putea compara din punct de vedere al eficientei tehnico-economice renuntarea la achizitia de produse similare de pe piata, cu un cost net superior.

In vederea realizarii discurilor diamantate a fot proiectat cu ajutorul programului CAD-Solidworks 2017, o matrita-dispozitiv, care refoloseste corpul de disc diamantat al carui strat activ a fost uzat. Retetele de liant cu intaritor, pulbere de diamant si carbura verde de siliciu precum si procesul de polimerizare in etuva au fost prezentate in Studiul tehnic pe larg si restrans in Raportul Stiintific si Tehnic realizat.

S-au realizat testari fizico-mecanice in vederea determinarii rugozitatii si duritatii probelor din cms, sortul K20, supuse prelucrarilor prin rectificare.

A fost realizat un program de experimentari unde s-au prevazut etapele si fazele de experimentari, materialele, echipamentele de lucru, mijloacele de masurare si rezultatele prelevabile. Principalii indicatori experimentali care s-au determinat au fost randamentul de rectificare G, debitul efectiv de rectificare Z si durabilitatea calculata T. Au fost intocmite Rapoarte de incercari care au avut atasat fise de masuratori.

In urma experimentarilor au fost interpretate rezultatele si s-au tras concluzii. Discurile diamantate cu liant rezinoidic poliaminic din punct de vedere economic reprezinta o buna alternativa la cele existente pe piata, pretul lor de cateva ori mai mic compenseaza un randament de aschiere redus cu circa 25%.

 

Scopul serviciilor executate a fost:

– reducerea costurilor cu prelucrarea prin rectificare a carburilor metalice sinterizate

–  posibilitatea fabricatiei eficiente a unor serii mici de scule;

– existenta echipamentelor de fabricatie, nefiind necesare investitii noi;

– SDV-uri mai simple structural si constructiv;

– posibilitatea reciclarii corpului sculei dupa uzarea stratului activ.

– sustinerea SC Carmesin SA prin finantarea de proiecte cu grad ridicat de inovare, a caror dezvoltare sa genereze rezultate concrete care sa conduca la un impact real pe piata.

– elaborarea si implementarea industriala de noi materiale si tehnologii de fabricatie cu caracteristici constructive si functionale care sa confere eficienta economica sporita la utilizatori

– intarirea pozitiei SC CARMESIN SA Bucuresti pe piata interna si externa prin furnizare de produse din cms competitive din punct de vedere al raportului calitate-pret si compatibile cu produsele similare de pe piata europeana

 

Valorificarea rezultatelor cecului de inovare se va realiza in primul rand prin indeplinirea obiectivelor proiectului si anume sustinerea IMM-urilor prin finantarea proiectelor cu grad ridicat de inovare, cu rezultate concrete si impact real pe piata. Prin finalizarea cercetarii privind prelucrabilitatea carburilor metalice sinterizate utilizand discuri diamantate cu lianti rezinoidici poliaminici, la inalt nivel calitativ, demonstrat prin implementarea proiectului, s-a creat premiza introducerii in fabricatie de noi tipuri de scule utilizabile in productia curenta, contribuind la reducerea costurilor cu achizitia acestora de pe alte piete. Valorificarea rezultatelor proiectului va insemna si promovarea si implementarea de tehnologii curate.

Beneficiari complementari sunt unitati economice din diverse ramuri industriale, prelucratoare, aeronautica, tehnico-medicala, speciala, etc. Pentru realizarea discurilor diamantate de rectificat se vor valorifica materii prime si a materiale din productia interna.

Realizarea proiectului va insemna imbogatirea domeniului din punct de vedere al cunostintelor tehnice, va constitui material didactic pentru universitatile tehnice din domeniul stiintei materialelor, tehnologiei constructiilor de masini, masini si sisteme de productie, pentru pregatirea viitorilor specialisti. Rezultatele cecului de inovare va insemna largirea domeniului de fabricatie a SC Carmesin SA cu produse cu valorificare certa pe piata.

 

Livrabilele la sfarsitul proiectului vor fi: studiu tehnic, program de testari, rapoarte de incercari si testari, pagina WEB  la inceputul si finalizarea proiectului, articole publicate in reviste de specialitate si conferinte nationale.

Articolul stiintific aflat in prezent in evaluare ,, Cercetari privind optimizarea costurilor prelucrarii carburilor metalice sinterizate utilizand discuri diamantate cu lianti rezinoidici poliaminici,, va fi publicat in numarul 5 al revistei indexate BDI ,, International Journal of Mechatronics and Applied Mechanics,,.

Sunt prezentate, in continuare, livrabilele in format pdf.

 

 

Acest proiect a fost finantat de un grant al Ministerului Cercetarii si Inovarii, CCCDI-UEFISCDI, proiect nr. PN III-P2_2.1-CI-2018-1215 in cadrul PNCDI III