INCDMTM- Bucuresti

INCDMTM este singurul institut naţional al cărui obiect de activitate îl reprezintă mecatronica, un domeniu recent, cu mare grad de specializare şi, acelaşi timp, interdisciplinar. INCDMTM desfăşoară o paletă largă de activităţi, menite să asigure dezvoltarea acestei noi ştiinţe, dar şi să stimuleze progresul social.

Activitatea INCDMTM se axează pe trei mari direcţii:

 • Cercetare-Dezvoltare-Inovare:
  • realizarea de echipamente şi instalaţii mecatronice inteligente de măsurare pentru mărimi neelectrice (presiuni, temperaturi, mase, forţe, timp),  în special senzori şi traductoare;
  • dezvoltarea de aparatură inteligentă de laborator (destinată cercetării ştiinţifice); ex: echipamente de monitorizare din domeniul geofizic şi seismologic;
  • conceperea de aparatură medicală şi biomedicală, mai ales din domeniul proteticii, a imagisiticii medicale, a implantologiei dentare şi a ortopediei;
  • crearea de aplicaţii robotice şi microrobotice; ex: roboţi pirotehnici telecomandaţi;
  • elaborarea de scule de mare productivitate, armate cu elemente dure şi extradure;
  • realizarea de materiale noi, tehnologii de bază şi neconvenţionale, standuri şi utilaje specifice domeniului;
  • acţiuni specifice procesului de transfer tehnologic şi valorificare a rezultatelor cercetării (Responsabile de aplicarea acestor măsuri sunt cele trei compartimente cu statut special, constituite tocmai în acest sens: Oficiul de Legături cu Industria, Oficiul Interregional de Inovare şi Transfer Tehnologic Chişinău-Iaşi-Bucureşti şi Centrul Releu de Transfer Tehnologic şi Consultanţă.):
   • elaborarea de strategii sectoriale, studii şi sondaje de piaţă, studii de fezabilitate, studii de diagnoză şi prognoză, sinteze tehnico-ştiinţifice;
   • realizarea de cercetări privind evoluţia domeniului pe plan mondial;
   • colaborarea la elaborarea de standarde naţionale şi de norme specifice domeniului, în vederea alinierii la reglementările internaţionale;
   • participarea şi organizarea de expoziţii şi manifestări de profil din ţară şi din străinătate;
   • editarea şi supravegherea de publicaţii din domeniu.
 • Asigurarea calităţii:
  • efectuarea de cercetări în domeniul ingineriei calităţii;
  • realizarea de sisteme informatizate de control şi asiguare a calităţii;
  • oferirea de consultanţă pentru implementarea managementului calităţii în unităţi industriale;
  • generarea de tehnologii şi proceduri pentru testarea şi investigare de laborator şi în procesele de producţie;
  • elaborarea de tehnici şi metode dedicate creşterii competitivităţii şi fiabilităţii produselor.
 • Activităţi conexe:
  • realizarea de modele experimentale şi prototipuri
  • prestări de servicii şi service pentru produse din profilul de activitate;
  • realizarea de soft-uri, prelucrări de date, activităţi de creare a bazelor de date;
  • formare şi specializare profesională pentru personalul propriu de cercetare-dezvoltare, incusiv cu studii medii, cursuri postuniversitare, conducere de doctorate în domeniul mecanicii fine şi a mecatronicii;
  • oferirea de consultanţă şi asistenţă tehnică de specialitate agenţilor economici care solicită aceste servicii;
  • certificare de produse şi tehnologii şi conceperea de rapoarte de calitate

SC Carmesin SA

Societatea comerciala CARMESIN S.A. a fost infiintata in anul 1991, cand Departamentul de Carburi Metalice Sinterizate s-a desprins din cadrul Intreprinderii MECANICA FINA BUCURESTI.

Activitatea principala a societatii este bazata pe productia si comercializarea unei game largi de placute si scule din Carburi Metalice Sinterizate.
– placute amovibile si brazabile
– filiere rotunde pentru trefilat sarma
– filiere pentru tras bara profilata
– matrite pentru presat suruburi si piulite
– matrite de extrudat
– scule placate cu carburi metalice sinterizate
– scule monobloc
– piese de uzura
– produse din carburi metalice sinterizate – conform proiectului clientului

Produsele Societatii Comerciale CARMESIN S.A. satisfac cerintele unei game diverse de ramuri industriale: constructii de masini, electronica, extractiva, petroliera, lemn, metalurgie, chimie, textila, incaltaminte, medicamente, etc.