Acasă Cariere Editura CEFIN Contact

PNCDI


• Creșterea performanțelor și implicării pe plan internațional a INCDMTM prin susținerea competențelor în tehnologiile mecatronice avansate - PERFORM-MECH, (Proiect Instituțional)


• Sisteme robotice autonome pentru managementul deșeurilor în contextul orașului inteligent – SIRAMAND, (PNCDI III, Proiecte Complexe)


• Implementarea tehnologiilor aditive în fabricarea componentelor complexe și suprasolicitate – DIGITECH, (PNCDI III, Proiecte Complexe)


• Dezvoltarea instituțională a INCDMTM pentru creșterea capacității și performanței în vederea susținerii excelenței în cercetare-dezvoltare-inovare pe termen scurt și mediu – EXCEL MECATRON, (PNCDI III)


• Sistem robotic hexapodal cu mobilitate extinsă pentru acționare inteligentă în spații limitate sau medii ostile – HEXAGENT, (PNCDI III - PED)


• Tehnologie de monitorizare informatizată a parametrilor microbiologici ai apei potabile, destinată managementului calității apei la nivel național - BIOWATER, (PNCDI III - PED)


• Tehnologii de realizare a lucrărilor agricole utilizând utilaje ecologice, Plan Sectorial


• Metode avansate de monitorizare și creștere a performantelor în cariera de cercetare, Plan Sectorial


• Sistem  inteligent pentru acționarea, controlul, monitorizarea forțelor de tracțiune și a poziției pacientului în procedurile clinice de halo – tracțiune – SIMOHA, (PNCDI III – Cecuri de Inovare)


• Elaborarea si caracterizarea de noi rețete de materiale avansate din pulberi metalice sinterizate pentru utilizări speciale – MATSINTAV, (PNCDI III – Cecuri de Inovare)


Transfer tehnologic senzor neconventional de prag de umiditate - TRANSENZ, (PNCDI III – Cecuri de Inovare)


• Sistem mecatronic inteligent de înaltă precizie pentru măsurarea microdeplasărilor liniare în medii industriale și de laborator- DIGITIL, (PNCDI III, Programul 2 – Cresterea competitivității economiei românești prin CDI)


• Evaluarea tehnologiei de printare 3D pentru realizarea roților de turbopompă (Program STAR ROSA)


• Sistem îmbunătățit de distribuție a aerului în cabinele astronauților de pe stația spațială internațională și în alte module locuibile din spațiul îndepărtat (Program STAR ROSA)


• Sistem mecatronic inovativ pentru controlul inelelor de rulmenți prelucrate pe mașini CNC ca factor de optimizare a calității suprafețelor prelucrate –  BeQuCon, (PNCDI II)


----------------------------------

• IMLEMENTAREA TEHNOLOGIILOR ADITIVE IN FABRICAREA COMPONENTELOR COMPLEXE SI SUPRASOLICITATE – DIGITECH, 1.2 – Performanta institutionala – ProiecteComplexe realizate in consortii CDI


• OPTIMIZAREA TEHNOLOGIEI DE PRELUCRARE A CARBURILOR METALICE SINTERIZATE CU AJUTORUL DISCURILOR CU SUPERABRAZIVI SI LIANT DE NOUA GENERATIE – OPTIPRELCARB, Subprogramul 2.1. Competitivitate prin cercetare, dezvoltare si inovare– Cecuri de inovare


• Consolidarea capacitatii institutionale a Ministerului Cercetarii si Inovarii prin optimizarea proceselor decizionale in domeniul de cercetare-dezvoltare si inovare – SIPOCA 393,


• SISTEME ROBOTICE AUTONOME PENTRU MANAGEMENTUL DEȘEURILOR ÎN CONTEXTUL ORAȘULUI INTELIGENT – SIRAMAND,


• ELABORAREA SI CARACTERIZAREA DE NOI RETETE DE MATERIALE AVANSATE DIN PULBERI METALICE SINTERIZATE PENTRU UTILIZARI SPECIALE – MATSINTAV, Subprogramul 2.1.�Competitivitate prin cercetare, dezvoltare si inovare- Cecuri de inovare