Acasă Cariere Editura CEFIN Contact
Laborator Rapid Prototyping

Laboratorul Rapid Prototyping are la bază echipamente de prototipare rapidă prin sinterizare selectivă cu laser, pentru pulberi metalice și plastic.

Produce piese și prototipuri pentru activitățile de cercetare dezvoltare și inovare și oferă servicii de proiectare, executare și consiliere pentru prototipuri din plastic/metal pentru comenzi externe. Geometriile abordate pot fi de natură complexă, create direct în fișiere CAD, reproduse apoi cu mare acuratețe și înaltă rezoluție, cu o calitate a suprafețelor și cu proprietăți mecanice similare cu cele obținute prin aplicarea tehnologii convenționale.

Proiecte principale CDI:
• Activitățile de CDI din trecut au fost axate pe domeniul medical, aerospațial și auto. Exemple de piese fabricare și testare se pot regăsi în cadrul proiectului Digitech Program PN-III-P1.-1.2-PCCDI-2017-0224 nr. contract 77/2018, ”Implementarea tehnologiilor aditive în fabricarea componentelor complexe și suprasolicitate”, Benficiar – INCDMTM, Perioada: 2018-2021;
• Activități de CDI în domeniul aerospațial, desfășurate în cadrul proiectului Programul de Cercetare-Dezvoltare-Inovare pentru Tehnologie Spaţială şi Cercetare Avansată – STAR, ”Evaluarea tehnologiei de printare 3D pentru realizarea rotorilor de turbopompa („3D printing technology evaluation for turbopump rotor manufacturing”-3dRotor)”, Beneficiar COMOTI, perioada: 2017-2018.

În prezent, LRP face parte din rețeaua Digi-Centru, un parteneriat între mai multe instituții de cercetare și universități, care își propune:

- să susțină activități de promovare a tehnologiilor aditive;
- să creeze o platformă tehnologică care să permită accesul societăților comerciale la tehnologii avansate de fabricare;
- să permită transferul rezultatelor științifice spre mediul economic și industrial;
- să ofere noi perspective pentru domeniul sănătății, în special pentru chirurgia cranio-maxilo-facială și ortopedică;
- să ofere stagii de practică pentru studenții universităților cu profil ingineresc și să permită utilizarea tehnologiei aditive activ în procesul de educare și formare.

Servicii oferite:

Pentru mai multe detalii referitoare la serviciile de prototipare oferite de LRP puteți consulta cataloagele noastre, pentru plastic și metal.

Atât pentru parteneriate cu mediile de afaceri privat și public, cât și pentru implicarea în proiecte de cercetare-dezvoltare și inovare, putem fi contactați la adresa: laborator_biomecatronica@yahoo.com.

Laboratorul Rapid Prototyping lucrează în colaborare cu laboratoarele Biomecatronică și Microsisteme de Investigație, Biosenzori și Materiale, oferind servicii complete de CDI pentru realizarea și testarea implanturilor medicale, testarea la încercări statice/dinamice a pieselor și diagnostic și recuperare medicală pentru afecțiuni locomotorii.

Echipa laboratorului Rapid Prototyping:
Drd. Ing. Flavia-Petruța-Georgiana Artimon

Bibliografie referitoare la tehnologie și echipamente:
- Procesul de prelucrare aditivă pentru metal (DLMS): surse oferite de EOS
General Electrics și EOS
- Detalii despre echipamentul de prototipare cu plastic deținut de INCDMTM: Formiga P110
- Detalii despre echipamentul de prototipare cu metal deținut de INCDMTM: M270, precursorul lui M290 de aici.