Acasă Cariere Editura CEFIN Contact

CENTRUL RELEU DE TRANSFER TEHNOLOGIC ȘI CONSULTANȚĂ – CRTTC

Înființat în anul 1998 și constituit în baza HG nr.406/02.04.2003, Centrul Releu de Transfer Tehnologic și Consultanță (CRTTC)este organizat ca departament suport în cadrul INCDMTM.

CRTTC este reacreditat ca entitate din Infrastructura de Inovare şi Transfer Tehnologic prin certificatul de acreditare Nr. 147 din 2023.

Misiune: Transferul de cunoștințe, tehnologii şi servicii către industrie şi economie, pentru domeniile:
• Fabricație avansată;
• Sănătate – prevenție, diagnostic și tratament avansat;
• Mediu și eco-tehnologii.

Obiectiv: transferul de cunoștințe, tehnologii sau expertiză către alte organizații sau persoane care pot beneficia de acestea.

Activități: • Identificarea și evaluarea tehnologiilor și a cercetărilor inovative cu potențial de transfer și difuzare către alte organizații sau industrii;
• Participare la proiecte de cercetare, dezvoltare și inovare (CDI) în colaborare cu alte organizații, cu scopul de a transfera cunoștințe și tehnologii;
• Suport specific pentru managementul și implementarea proiectelor de transfer tehnologic sau de cercetare colaborativă între organizații din diferite țări;
• Furnizarea de asistență tehnică și consultanță pentru organizațiile care doresc să beneficieze de cunoștințe și expertiză;
• Organizarea de evenimente pentru diseminarea cunoștințelor și a tehnologiilor;
• Identificare și participare la evenimente internaționale de interes (saloane, târguri și expoziții);
• Dezvoltarea și gestionarea de rețele de colaborare între organizații, cercetători și experți din diverse domenii;
• Servicii specializate de audit, veghe, prognoză tehnologică sau stabilirea valorii de la care pornește negocierea unui rezultat obținut din activitatea de cercetare;
• Asistență privind protejarea drepturilor de proprietate intelectuală;
• Elaborarea de oferte tehnologice, identificarea canalelor de diseminare potrivite si promovarea pe piață a acestora;
• Asistență în elaborarea unor oferte de colaborare adresate industriei, eventual cu particularizare pentru evenimente specifice.

Membru ReNITT - Reţeaua Naţională de Inovare şi Transfer Tehnologic, ARoTT - Asociaţia Română pentru Transfer Tehnologic şi Inovare și MECHATREC - Clusterul strategic inovativ pentru domeniul de specializare inteligentă Mecatronică.

Contact:
Dr. Ing. Ec. Simona Istrițeanu
Director CRTTC
E-mail: simona.istriteanu@incdmtm.ro