Acasă Cariere Editura CEFIN Contact

CENTRUL RELEU DE TRANSFER TEHNOLOGIC ȘI CONSULTANȚĂ – CRTTC

CRTTC oferă servicii specializate deinformare, audit, veghe şi prognoză tehnologică, asistenţă şi consultanţă pentru protecția și exploatarea drepturilor de proprietate intelectuală, asistenţă în afaceri pentru inovare şi transfer tehnologic, asistenţă şi consultanţă în domeniul legislativ la nivel naţional, european şi internaţional.

CRTTC poate oferi consultanță de specialitate în vederea stabilirii valorii de la care pornește negocierea pentru rezultatele cercetării obținute din activitatea de cercetare-dezvoltare-inovare.

Înființat în anul 1998, Centrul Releu de Transfer Tehnologic și Consultanță (CRTTC) este organizat ca asociație, prin personalitatea juridică și în subordinea INCDMTM și a fost constituit în baza HG nr.406/02.04.2003, fiind acreditat ca entitate din Infrastructura de Inovare şi Transfer Tehnologic prin certificatul de acreditare Nr. - 97 din 26.01.2018.

Misiunea CRTTC este Transferul de cunoștințe, tehnologii şi servicii către industrie şi economie, din domeniul Mecatronică & Tehnica Măsurării.

În sinteză, activitățile CRTTC includ:

Actualizarea bazei de date a potențialilor colaboratori (firme, INCD-uri, Universități, firme specializate in consultanta IP, ADR-uri) in vederea identificării partenerilor ținta pentru transfer tehnologic si/sau a potențialilor colaboratori (în colaborare cu compartimentul de marketing).

Identificarea instrumentelor de stimulare a inovării si transferului tehnologic: surse de finanțare, studii de piața (în colaborare cu compartimentul de marketing)

Elaborarea de oferte tehnologice, identificarea canalelor de diseminare potrivite si promovarea pe piață a acestora (împreună cu compartimentul de marketing)

Servicii de consiliere, redactare și înregistrare a cererilor de brevete, atât la nivel național (OSIM) cât și European (EPO)

Asistență în elaborarea unor oferte de colaborare adresate industriei, eventual cu particularizare pentru evenimente specifice (colaborare cu compartimentul de marketing)

CRTTC este membru ReNITT - Reţeaua Naţională de Inovare şi Transfer Tehnologic, ARoTT - Asociaţia Română pentru Transfer Tehnologic şi Inovare și MECHATREC - Clusterul strategic inovativ pentru domeniul de specializare inteligentă Mecatronică.

Contact:

Iulian Ilie

Director CRTTC

Email: iuliancefin@yahoo.com