Aparate de masura, reglare si control

Alegerea si utilizarea corespunzatoare a mijloacelor si metodelor de masurare este conditionata de cunoasterea conditiilor de masurare si a factorilor care pot influenta negativ masurarea, precum si a caracteristicilor mijloacelor de masurare.

Cu toate ca in tehnica exista o mare varietate de conditii de masurare, totusi pentru marea majoritate a cazurilor intalnite in practica se pot indica o serie de conditii generale pentru alegerea mijloacelor si metodelor de masurare, precum si pentru montarea si exploatarea aparatelor. Cunoasterea si respectarea acestora pot contribui la utilizarea eficienta a mijloacelor de masurare, la efectuarea unor masurari corecte. Se mentioneaza in acelasi timp ca aceste indicatii generale trebuiesc completate, in fiecare caz in parte, cu alte masuri ce se impun prin particularitatile masurarii in procesul tehnologic respectiv si recomandari ale constructorului specifice aparatului adoptat.

Prin aderarea la Uniunea Europeana, Romania este obligata sa – si insuseasca directivele europene in ce priveste securitatea in exploatare si functionare, protectia mediului , diminuarea consumului de energie, etc. Deasemenea, rezolvarea problemei legate de  micsorarea decalajului tehnic fata de Uniunea Europeana, cresterea competitivitatii societatii comerciale de profil suntalte obiective cu caracter permanent ale Romaniei. Prin acestea se eficientizeaza atat  procesele industriale cat si instalatiile de transport si utilizare a diferitilor agenti economici, in diferite sectoare de activitate.

Pentru realizarea acestor cerinte este necesar sa se stabileasca stadiul actual in domeniu, atat ca producatori cat si ca nivel al caracteristicilor tehnico-functionale ale produsele acestora comparativ cu cele existente la nivel mondial. In acest scop, in cadrul unui proiecr derulat in cadrul institutului nostru,  am realizat o analiza amanuntita in domeniului termotehnica a tuturor factorilor implicati: produse – producatori.

In cadrul proiectului s-a urmarit atat actualizarea datelor referitoare la principalii furnizori de aparatura de masura , reglare si control in acest domeniu cat mai ales a celor referitoare la produsele acestora din punctul de vedere al tipurilor si catacteristicilor tehnico-functionale. S-a avut in vedere realizarea unei paralele intre producatorii autohtoni si cei la nivel mondial atat ca tipo-dimensiuni cat si din punctul de vedere al caracteristicilor tehnico-functionale ale produselor furnizate.

S-a urmarit deasemenea crearea unei baze informationale, accesibila on-line, care sa aiba drept beneficiari atat producatorii cat si utilizatorii unor astfel de produse. Prin accesarea prezentului site se pot obtine informatii utile referitoare la notiuni tehnice si produse apartinand domeniului. Deasemenea se pot obtine informatii referitoare la producatorii interni si la nivel mondial, informatii referitoare atat la domeniile de competenta si de productie cat si la modalitatile de contactare sau accesare a paginilor informationale ale acestora.

Posted on August 18th, 2011 by admin

NAVIGARE

Copyright © 2021 INCDMTM. All rights reserved.

Tech Blue powered by MBM Software