Acasa

DIGITIL – informatii generale

Titlul proiectului: SISTEM MECATRONIC INTELIGENT DE INALTA PRECIZIE PENTRU MASURAREA MICRODEPLASARILOR LINIARE IN MEDII INDUSTRIALE SI DE LABORATOR

Acronim: DIGITIL

Finantare: bugetul de stat

Denumirea Programului din PN III: Programul 2 – Cresterea competitivitatii economiei

romanesti prin cercetare, dezvoltare si inovare

Denumirea Subprogramului: Subprogram 2.1 – Competitivitate prin cercetare,

dezvoltare si inovare

Tip proiect: Cecuri de inovare

Valoarea totala a contractului: 50.000,00 lei (Valoarea alocata de la bugetul de stat pentru anul 2017 este de 45.000,00 lei, din care credite bugetare in suma de 31.500,00 lei si credite de angajament in suma de 13.500,00 lei. Valoarea cofinantarii este de 5.000,00 lei).

Durata contractului: 5 luni (25.07.2017 – 31.12.2017)

Autoritatea Contractanta: Unitatea Executiva pentru Finantarea Invatamantului Superior, a Cercetarii, Dezvoltarii si Inovarii – UEFISCDI