Legislatie

  1. Regulamentul (UE) nr. 651/2014, Legea nr. 346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii, cu modificarile si completarile ulterioare, Legea nr 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si   completarile   ulterioare, OUG 44/2008   privind   desfasurarea activitatilor economice de catre persoane fizice autorizate, intreprinderi individuale si intreprinderi familiale, care respecta conditiile de eligibilitate.
  2. Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 si 108 din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis, publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 352 din 24 decembrie 2013.
  3. Ordonanta Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea stiintifica si dezvoltarea tehnologica, aprobata cu modificarile si completari prin Legea nr. 324/2003, cu modificarile si completarile ulterioare;
  4. Hotararea Guvernului nr. 929/2014 privind aprobarea Strategiei nationale de cercetare, dezvoltare si inovare 2014-2020;
  5. Hotararea Guvernului nr. 583/2015 pentru aprobarea Planului national de cercetare- dezvoltare si inovare pentru perioada 2015-2020 (PNCDI III).

Regulamentul (UE) nr. 651/2014, al Comisiei de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piata interna in aplicarea articolelor 107 si 108 din Tratat